Slovensko
Médiá

Zdieľanie znalostí a zlepšovanie života

Samruddhi_Indien.jpg

Polovica obyvateľstva Indie pracuje v odvetví poľnohospodárstva a krajina pestuje pšenicu, ryžu a bavlnu na najväčšej ploche na svete. Napriek tomu sú výnosy v mnohých oblastiach pod svetovým priemerom. Novátorský projekt pod vedením spoločnosti BASF prináša drobným poľnohospodárom odborné znalosti a umožňuje im zvyšovať produktivitu trvalo udržateľným spôsobom.

Drvivá väčšina poľnohospodárov v Indii má malé farmy, ktoré tvoria malý príjem. Na rozdiel od poľnohospodárov, ktorí pestujú vysokohodnotné trhové plodiny pre exportné trhy, drobní pestovatelia nemajú prístup k najnovším technológiám ani odborným poznatkom. A to je dôvod, prečo tím Divízie spoločnosti BASF pre ochranu plodín prišiel v roku 2006 s nápadom pomôcť týmto farmárom a ich komunitám urobiť z ich poľnohospodárskeho úsilia trvalo udržateľnejší sektor. Program nazvali Samruddhí, čo v sanskrite znamená „prosperita“.

Spoločnosť BASF tradične predávala pesticídy poľnohospodárom v Indii prostredníctvom distribútorov a maloobchodných predajcov. Myšlienkou programu Samruddhí je vybudovať udržateľné obchodné partnerstvo priamo so samotnými poľnohospodármi: agronómovia spoločnosti BASF s nimi pracujú počas celej sezóny, od sejby až po zber a predaj na trhu, navštevujú ich na farmách a poskytujú individuálne poradenstvo, robia pre nich praktické ukážky v teréne a učia väčšie skupiny na radniciach. Takto poskytujú farmárom prostriedky na to, aby si začali merať svoje náklady a zvyšovať výnosy rovnako ako aj svoje zisky.

„Samruddhí je klasický príklad toho, ako spoločnosť BASF spolupracuje so svojimi zákazníkmi na zabezpečovaní trvalo udržateľných obchodných operácií tým, že berie do úvahy celý ekosystém a zvyšuje poľnohospodárom mieru výnosov.“

Sandíp Gadre, vedúci obchodnej jednotky pre južnú Áziu, Divízia spoločnosti BASF pre ochranu plodín

Program Samruddhí zaznamenal obrovský úspech a od svojho spustenia sa rýchlo rozrástol. V roku 2012 sa na ňom zúčastnilo vyše 180 tisíc pestovateľov sóje a táto myšlienka sa rozšírila aj na ďalšie plodiny. V roku 2008 zriadila spoločnosť BASF telefonické centrum, aby mohla účastníkom programu Samruddhí poskytovať poradenstvo aj cez telefón.

Úspech program tkvie čiastočne aj v jeho holistickom prístupe. Poradenstvo, ktoré poskytuje 700 agronómov spoločnosti BASF, pokrýva každú stránku poľnohospodárskeho podnikania, od ošetrenia osiva a metód pestovania cez bezpečné a zodpovedné používanie pesticídov až po zber plodín.

Rádhašjám Patidar je pestovateľom sóje v osade Bhesoda v indickom štáte Madhjapradéš. Tento 45-ročný muž obrába pôdu 18 rokov. Prvý raz sa zapojil do programu Samruddhí v roku 2009. „Na programe ma inšpirovalo to, že ponúka komplexné riešenie pre každé osivo,“ hovorí. Výsledky, ktoré vďaka nemu zaznamenal, sú pôsobivé – dnes dosahuje o 500 kg vyššie výnosy na každý hektár svojej pôdy. A nie je jediný. V roku 2012 dosiahli pestovatelia sóje zapojení do programu Samruddhí v priemere 25-percentný nárast výnosov a až 39-percentný nárast čistého zisku v porovnaní s pestovateľmi, ktorí sa na programe Samruddhí nezúčastnili.

samruddhi_3.jpg

„Ako margdaršak som pre ostatných farmárov zdrojom vedomostí, čo je pre mňa vecou cti.“

Rádhašjám Patidar, pestovateľ sóje v osade Bhesoda

Kľúčovou stránkou programu je zabezpečiť, aby sa dosiahnutý pokrok čo najviac šíril ďalej. Základnou zásadou programu Samruddhí preto je, aby sa poznatky poskytnuté jednému farmárovi v dedine odovzdali aj susedným. Vedúci farmári v dedine, známi ako „margdaršakovia“, sa nielen delia o skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudli, ale pomáhajú aj koordinovať návštevy odborníkov spoločnosti BASF, pozývajú susedov na spoločné stretnutia a zhromažďujú ich otázky či prípadné obavy. V roku 2012 sa Patidar ujal tejto úlohy vo svojej komunite. „Ako margdaršak som pre ostatných farmárov zdrojom vedomostí, čo je pre mňa vecou cti,“ hovorí.

Program je zameraný aj na zvyšovanie ekologickej hospodárnosti. Poľnohospodári zapojení do programu Samruddhí sa riadia radami, ktoré počas neho získali, a vďaka nim dokážu pestovať sóju ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu, pričom využívajú menej pôdy a spotrebujú menej energie aj menej zdrojov.

„Samruddhí je klasickým príkladom toho, ako spoločnosť BASF spolupracuje so svojimi zákazníkmi na zabezpečovaní trvalo udržateľných obchodných operácií tým, že berie do úvahy celý ekosystém a zvyšuje poľnohospodárom mieru výnosov,“ hovorí Sandíp Gadre, vedúci obchodnej jednotky pre južnú Áziu z Divízie spoločnosti BASF pre ochranu plodín. „Prostredníctvom tohto procesu pomáha spoločnosť BASF zlepšovať život poľnohospodárskemu spoločenstvu.“

Prosperita pre poľnohospodárov – film o tom, ako znalosti posilňujú poľnohospodárstvo: