Slovensko
Médiá

Meranie trvalo udržateľného rozvoja

Two men in a rape field

Úspešne riadený proces musí byť merateľný a zrozumiteľný. S ohľadom na túto skutočnosť spoločnosť BASF vyvinula metódu holistického hodnotenia trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva pod názvom AgBalance™. Metóda hodnotí 69 ukazovateľov z troch oblastí – životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo. AgBalance™ napríklad berie do úvahy rovnováhu živín v pôde, biodiverzitu druhov žijúcich na poľnohospodárskych plochách, zvyšky potravín a krmív, ako aj fixné a variabilné náklady. Metóda získala nezávislý prísľub zo strany svetových odborných agentúr NSF International, DNV Business Assurance a TÜV SÜD. V roku 2012 sa metóda AgBalance™ umiestnila na prvom mieste v súťaži o najlepšie nápady, ktorú usporiadala nemecká Rada pre trvalo udržateľný rozvoj.

Čo vlastne znamená trvalo udržateľný rozvoj v poľnohospodárstve?
Zaujmite jasnejšie stanovisko... pre budúcnosť trvalo udržateľného poľnohospodárstva.