Slovensko
Médiá

Zrozumiteľné správy

Keď hrkoce vlak, na železničnej stanici je často veľmi ťažké rozumieť hláseniam. Vedci z Fraunhoferovho inštitútu pre technológie digitálnych médií (IDMT) v nemeckom meste Oldenburg vyvinuli softvér, ktorý významne zlepšuje zrozumiteľnosť reči – možno ho použiť na hlásenia ampliónom, na porozumenie rečníkom na konferenciách alebo na rozhovory cez mobilný telefón.

39316223

Softvér využíva mikrofón na analýzu šumu na pozadí a upravuje reč v reálnom čase. Nestačí len zosilniť hlas. Algoritmy namiesto toho uprednostňujú určité frekvencie a selektívne zosilnia tie, ktoré zvlášť výrazne ruší okolitý hluk. Hlasné pasáže reči sa systematicky tlmia, kým tiché úseky sa zosilňujú. Takže odteraz už budete zreteľne počuť, kam príde váš najbližší vlak.

Súvisiaci obsah