Slovensko
Médiá

Kompostovateľné kávové kapsuly

Compostable_coffee_capsules_01.jpg

Káva na dotyk jediného tlačidla je pohodlná. Avšak súčasný trend používať kávové kapsuly má za následok rastúce skládky odpadu. Tu by mohol pomôcť ecovio®, certifikovaný kompostovateľný plast od spoločnosti BASF na biologickej báze. V súčasnosti sa po prvý raz sériovo vyrába v systéme, ktorý je špeciálne vyvinutý pre balenie kávy a založený prevažne na obnoviteľných zdrojoch. Systém navrhli výskumní a vývojoví pracovníci spoločnosti BASF v spolupráci so švajčiarskou kávovou spoločnosťou Swiss Coffee Company a v rámci neho sú biologicky rozložiteľné tak samotné kávové kapsuly, ako aj vonkajší obal uchovávajúci arómu. Ide o prvé kávové kapsuly na svete, ktoré nesú označenie sadeníc – značku kvality, ktorá označuje, že kompostovateľnosť výrobku je preukázane v súlade s požiadavkami EÚ na certifikáciu. Konkrétne to znamená, že použitá nádoba pre konkrétnu porciu sa musí biologicky rozložiť v priebehu dvanástich týždňov. Skúšky v reálnych podmienkach ukázali, že biologický rozklad v skutočnosti prebehol už v priebehu štyroch týždňov.