Slovensko
Médiá

Záleží ešte na voľnom obchode?

Obchod je motor rastu, ktorý podporuje inovácie a zvyšuje životnú úroveň. Svetová obchodná organizácia (WTO) v uplynulých 20 rokoch stála na čele  úsilia o liberalizáciu obchodu. Vzhľadom na spomaľovanie rokovaní sa však krajiny, ktoré sú hlavnými hráčmi, dnes usilujú o uzatváranie regionálnych dohôd. Je to správny prístup k riešeniu problémov nášho zložitého globalizovaného sveta? Magazín Tvoríme chémiu sa na to spýtal Karla Braunera, PhD, z WTO, a profesora Daniela Hamiltona z Univerzity Johna Hopkinsa vo Washingtone, D.C., USA.

Michael M Thackeray
Mnohostranné alebo regionálne dohody? Profesor Daniel Hamilton (vľavo) a Karl Brauner, PhD, hovoria o správnom prístupe k riešeniu problémov medzinárodného obchodu v rámci nášho zložitého globalizovaného sveta.
hamilton_daniel.jpg
Daniel S. Hamilton, profesor rakúskeho Marshallovho plánu a výkonný riaditeľ Centra transatlantických vzťahov na Fakulte pokročilých medzinárodných štúdií Univerzity Johna Hopkinsa vo Washingtone, D.C. Predtým pôsobil ako zástupca námestníka ministra zahraničných vecí USA.

Creating Chemistry: Prečo je globálny obchod dôležitý?

Karl Brauner: Obchod je nástroj, pomocou ktorého sa firmy a krajiny angažujú na svetovom trhu. Dôkazy ukazujú, že čím viac sa krajina angažuje na celosvetovej úrovni, tým vyššia je v danej krajine životná úroveň. Veľmi jasne to vidieť, ak porovnáte krajiny severnej Európy alebo Severnú Ameriku so Severnou Kóreou.

Daniel Hamilton: Obchod má dôležitý účinok v rámci krajín ako aj medzi nimi. Podporuje hospodársku súťaž, ktorá má tendenciu podporovať viac inovácií. To znamená, že firmy musia byť efektívnejšie, a to zvyčajne vedie k lepším výrobkom. Časom majú otvorenejšie spoločnosti lepšie platené pracovné miesta pre svojich zamestnancov. Spotrebitelia majú z toho taktiež osoh, pretože si môžu vybrať z množstva rôznych tovarov a služieb za nižšie ceny. A to všetko má tendenciu zvyšovať životnú úroveň.

Aké sú hlavné úspechy WTO?

Brauner: Sme organizácia, ktorá multilaterálne určuje pravidlá pre celosvetový obchod a môžeme ich aj presadzovať. Náš systém riešenia sporov sa zaoberal už vyše 500 prípadmi; máme mieru dodržiavania predpisov viac ako 90 percent a súdne rozhodnutie získate v oveľa kratšom čase, než by ste ho získali na vnútroštátnych súdoch.

Hamilton: Úplne súhlasím s tým, že WTO predsedá celosvetovému systému pravidiel, ktoré sa takmer všeobecne akceptujú a rešpektujú. Jej systém riešenia sporov zostáva zlatým štandardom a colné tarify sú dnes v prevažnej väčšine obchodu pomerne nízke. Avšak organizácia teraz čelí viacerým krízam, ktoré skutočne spochybnia jej úlohu.

„Ak dojednáte dohodu a vaša spoločnosť nie je pripravená ju prijať, je to všetko nanič.“
Profesor Daniel Hamilton  

O aké problémy ide?

Hamilton: Charakter obchodu sa v ostatných rokoch významne zmenil. Vezmite si digitálnu ekonomiku. Podľa niektorých meradiel digitálny obchod zatienil obchod so skutočným tovarom. Aké sú správne pravidlá riadenia tohto druhu obchodu? Ďalej tu máme rozvoj globálnych hodnotových reťazcov, kde je obchod sériou úloh, ktoré sa vykonávajú v mnohých krajinách. Dnes v podstate nemôžete povedať, že niečo je „vyrobené v Nemecku“ alebo „vyrobené v Číne“. Na zohľadnenie týchto nových skutočností potrebujete odlišné pravidlá, ktoré sa týkajú regulačných režimov a toho, ako rozdiely medzi jednotlivými krajinami ovplyvňujú tieto toky.

Brauner: Dnes existuje oveľa viac dôležitých hráčov. V minulosti ste mohli dospieť k dohode možno so štyrmi krajinami, a tie potom vedeli posunúť ďalej aj ostatných. Dnes to už nie je možné. Musíte brať do úvahy oveľa širšiu skupinu. A účasť občianskej spoločnosti je omnoho intenzívnejšia než bola donedávna, pričom sú tu trendy antiglobalizácie a kritiky obchodu. Demokratické vlády sa nemôžu postaviť proti takto nahlas sa prejavujúcej občianskej spoločnosti.

brauner_karl.jpg
Karl Brauner, PhD, námestník generálneho riaditeľa WTO od roku 2013. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ pre vonkajšiu hospodársku politiku na nemeckom Spolkovom ministerstve hospodárstva a ako nemecký člen Výboru Európskej únie pre obchodnú politiku. Od roku 2001 sa zúčastnil na všetkých konferenciách ministrov WTO.

Prečo obchodné dohody vyvolávajú polemiku?

Brauner: Prínosy obchodu, rovnako ako akejkoľvek hospodárskej alebo technologickej zmeny, ovplyvňujú rôzne časti hospodárstva a rôzne zainteresované strany rôznym spôsobom. Niektoré priemyselné odvetvia sa dostávajú pod úplne nový konkurenčný tlak. Môžu sa vďaka nemu stať efektívnejšími, alebo ich môže úplne odstaviť. Myslím si, že naším hlavným zlyhaním v minulosti bolo, že sme neuznali, že existujú aj porazení. Hľadeli sme len na úhrnné výsledky a čísla a ukazovali sme, že národné hospodárstvo, ak je otvorené, profituje.

Hamilton: Rokovania sa zvyčajne odohrávali v uzavretých priestoroch. Ak však dojednáte dohodu a vaša spoločnosť nie je pripravená ju prijať, je to všetko nanič. Vzhľadom na to, že tieto rokovania ovplyvňujú toľko rôznych častí hospodárstva, je potrebné, aby mali v tomto smere nejaký hlas aj občania a rôzne časti hospodárstva, vrátane kritických hlasov.

Ako sa vyvíjajú stratégie obchodných rokovaní napriek týmto výzvam?

Hamilton: Nová obchodná agenda sa objavuje skôr v dvojstranných a viacstranných dohodách, ako je napríklad Transpacifické partnerstvo (TPP) medzi Spojenými štátmi a Áziou a Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, s takou hlbokou integráciou, ktorá presahuje znižovanie colných sadzieb a hľadá spôsoby, ako riešiť necolné prekážky: nové druhy pravidiel na riešenie problémov, ako je životné prostredie a klimatické zmeny, práca, nedostatok potravín, dobré životné podmienky zvierat či tlaky spotrebiteľov.

Brauner: Je pravda, že bilaterálne rokovania vám umožňujú lepšie sa sústrediť, ale tieto prístupy majú významné obmedzenia. Napríklad v prípade rozšírených globálnych hodnotových reťazcov môže mať každá dohoda svoj vlastný protokol dôkazu o pôvode, a zvládnuť všetky tieto protokoly sa v konečnom dôsledku stane takou záťažou, že firmy sa ani nepokúsia takúto dohodu využiť. Nesmieme zabúdať ani na to, že tieto veľké regionálne dohody ešte neboli uzavreté.

„Je pravda, že bilaterálne rokovania vám umožňujú lepšie sa sústrediť, ale tieto prístupy majú významné obmedzenia.“
Karl Brauner, PhD  

Môžu regionálne obchodné dohody predstavovať odrazový mostík pre mnohostranný voľný obchod, alebo sú prekážkou k dosiahnutiu pokroku?

Brauner:
Myslím, že sú oboje. Keď sa uzatvorí regionálna alebo bilaterálna dohoda, vytvoríte medzi týmito partnermi voľnejší obchod. Ale počas týchto rokovaní zainteresované krajiny nemôžu ponúknuť nič na multilaterálnej úrovni, pretože musia tieto ponuky predkladať výlučne svojim partnerom. Avšak spôsob, akým tieto dohody nabádajú krajiny, aby vo svojom obchode odstraňovali určité prekážky, môže zároveň uľahčiť uvedenie tejto úrovne liberalizácie na multilaterálnu scénu. Len čo sa prekonajú problémy v bilaterálnych dohodách, môžu krajiny ľahšie rokovať o rovnakých témach na multilaterálnej úrovni.

Hamilton: Politická dynamika sa zásadne zmenila. Brexit rozpútal novú diskusiu o budúcich obchodných vzťahoch Spojeného kráľovstva. Americký prezident Donald Trump chce opätovne prerokovať Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA), zrušiť Transpacifické partnerstvo, zvýšiť sadzby pre Čínu a uzatvoriť bilaterálne obchodné dohody. Spojené štáty americké aj Európska únia musia zmeniť svoju stratégiu, aby mohli konkurovať v meniacom sa globálnom hospodárskom prostredí, ale vyhliadky na regionálne alebo multilaterálne obchodné dohody momentálne vyzerajú mizivo.

Súvisiaci obsah