Slovensko
Médiá

Inovačné využitie 3D tlače

Aj keď 3D tlač nie je úplne novým javom (prvý patent bol udelený už v roku 1986), rozvíja sa veľmi rýchlo: takmer denne sa vo svete objavujú jej nové aplikácie, a to v takých rozmanitých odboroch, ako je medicína, spotrebný tovar či stavebníctvo.

Súvisiaci obsah