Slovensko
Médiá

Snaha o zachovanie pravosti

Falzifikáty sú mimoriadne ziskové, čoraz dômyselnejšie a často ťažko rozpoznateľné od originálu. Hospodársky dopad, poškodenie značky, či dokonca potenciálne ohrozenie ľudského zdravia núti firmy vymýšľať stále nové spôsoby, ako zostať o krok vpred pred falšovateľmi.

egg-cup.jpg
Rovnaké len na povrchu: Organizácia Aktion Plagiarius e.V. každoročne udeľuje „anticenu“ za najočividnejšie napodobeniny originálnych výrobkov. V roku 2013 získala toto neslávne ocenenie spoločnosť z Dubaja za imitáciu stojančeka na vajíčka „McEgg“. Originál (vľavo) vyrába nemecká spoločnosť WMF.

„Toto je pravé!“ je zrejme jeden z najznámejších reklamných sloganov, aké kedy vznikli, ale ako si môžu byť spotrebitelia istí, že výrobky, ktoré kupujú, sú pravé, alebo ako si môžu firmy overiť, že súčiastky a materiály, ktoré používajú, sú naozaj tým, čím dodávatelia tvrdia, že sú? Či už ide o imitáciu značkového tovaru alebo nebezpečný obchod s falšovanými liekmi či dielmi do automobilov, falzifikáty sú obrovský biznis. Zločincov priťahuje lákavá kombinácia veľkého zisku a malého rizika. „Takmer každá spotrebiteľská položka a väčšina priemyselných komponentov sa dá sfalšovať, a už sa tak aj stalo,“ hovorí Pottengal Mukundan, riaditeľ Divízie obchodnej kriminality Medzinárodnej obchodnej komory.

Najdôležitejšia je registrácia práv

16.14245590
Približne 80 percent objemu svetového tovaru sa prepravuje po mori. Keďže trh s falšovaným tovarom sa neustále rozrastá, sú na riešenie tohto problému potrebné stále nové a nové technológie proti falšovaniu.

Podľa Europolu, orgánu Európskej Únie na presadzovanie práva, je najvýznamnejším prostriedkom na šírenie falšovaného tovaru internet. Spotrebiteľov lákajú nízke ceny a priame doručenie, a navyše niektoré stránky sa dajú ťažko rozlíšiť od stránok skutočných vlastníkov práv. „Dnes je ľahšie zatvoriť stránky, ktoré predávajú alebo distribuujú falzifikáty, ale na druhej strane je rovnako ľahké ich okamžite nahradiť inými,“ hovorí Mukundan. A keďže ide o činnosť, ktorá presahuje národné jurisdikcie, právne kroky môžu byť veľmi komplikované.

Na ochranu svojej značky by si mali firmy oficiálne registrovať obchodné známky a dizajn, zdôrazňuje Paul Maier, riaditeľ Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (IPR) pri Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). „Je nevyhnutné, aby firmy mali práva, o ktorých môžu preukázať, že patria im, prostredníctvom certifikátov vydaných úradmi pre duševné vlastníctvo. V prípade ochranných známok je registrácia nevyhnutným predpokladom pre ochranu vo väčšine jurisdikcií a dôležitým prvkom dôkazu dizajnu.“ Vďaka registrácii svojich práv môžu firmy využívať aj databázu EUIPO na presadzovanie práva – bezpečný nástroj, ktorý zabezpečuje priamu komunikáciu medzi držiteľmi práv, colnými orgánmi a políciou v rámci boja proti falšovaniu.

Firmy by tiež mali pravidelne sledovať internet kvôli imitáciám produktov a stránkam s falzifikátmi a dbať o to, aby sa plne prispôsobili právnemu rámcu na všetkých územiach, na ktorých pôsobia. Pomáha tiež pravidelne vykonávať testovacie nákupy a kontrolovať predajné siete a distribučné kanály, čo má byť samozrejmosťou. „V procese monitorovania trhu kvôli porušovaniu práv duševného vlastníctva sa ukázala ako najspoľahlivejší a najrelevantnejší zdroj informácií o porušovaní týchto pravidiel spätná väzba od spotrebiteľov a informácie od obchodných partnerov, a to najmä medzi malými podnikmi,“ hovorí Maier. Nevyhnutná je aj spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti presadzovania práva a vzájomná výmena poznatkov s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Falšovať možno aj liečivá, prostriedky na ochranu plodín, kozmetiku a technické výrobky, ako sú automobilové diely či domáce spotrebiče. Existujú tiež napodobeniny originálnych potravín a nápojov. Keďže na falšovanie môžu byť náchylné dokonca už aj samotné materiály používané na výrobu, riešenie problému falzifikátov je otázka, ktorou sa musia vážne zaoberať výrobcovia zo všetkých oblastí.

Inteligentné technológie proti falšovaniu

Napríklad v textilnom priemysle prieskumy trhu odhalili, že niektoré maloobchodné značky nesprávne uvádzajú percentuálne zastúpenie a identitu bavlneného vlákna, hovorí James Hayward, PhD a generálny riaditeľ americkej firmy Applied DNA Sciences (ADNAS). Zákazníci nedostávali kvalitu, za ktorú zaplatili, a tak jeho spoločnosť vyvinula šikovné riešenie tohto problému – pomocou markerov na báze rastlinného genetického materiálu deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) na overenie obsahu. „Považujeme to za akúsi diagnostiku a následne aj terapiu,“ hovorí. „Naša technológia ‚klasifikovania vlákien‘ nám prezradí, aký typ bavlny máte vo svojom výrobku, a terapeutickou časťou je označiť toto vlákno pomocou DNA počas výroby.“ Surová bavlna sa označí vo fáze, keď je v čističke bavlny, potom nasleduje pradenie a tkanie, a proces výroby pokračuje až do bodu, kým sa produkt nedostane k predajcovi alebo konečnému spotrebiteľovi.

Táto technológia dokáže odolať extrémnym teplotám, odieraniu, ba dokonca aj ultrafialovému žiareniu. Firmám, ktoré mali problém s kontrolou svojich dodávateľských reťazcov v zahraničí – kde sa výrobky vracajú s 20-percentnou a menšou zhodou – umožnila dosiahnuť až 100-percentnú zhodu na základe viac ako tisíc testov DNA. Okrem toho množstvo potrebnej DNA je len jednou čiastočkou z bilióna čiastočiek bavlneného vlákna. „Je to tak nepatrné, že to nemá vplyv na žiadne vlákno, či je syntetické alebo prírodné,“ hovorí Hayward.

„Dopyt po laserovom označovaní rastie. Možnosti, ktoré táto technológia ponúka pri riešení problému s falzifikátmi, sú takmer neobmedzené.“

Steffen Ehrenmann, PhD, produktový manažér spoločnosti TRUMPF

Archivnummer: BIO14067
Lasery spoločnosti TRUMPF možno použiť na označovanie širokej palety produktov, ako sú napríklad lekárske prístroje, aby bolo možné preukázať, že sú pravé.

Laserové značenie je ďalšia technológia, ktorá pomáha firmám preukázať, že ich produkty a diely sú pravé. Spoločnosť TRUMPF z nemeckého mesta Ditzingen, zaoberajúca sa špičkovými technológiami, vyrába lasery, ktoré dokážu rýchlo a natrvalo označiť množstvo rôznych materiálov, ako sú kovy, plasty či organické materiály ako napríklad koža. Mobilný telefón alebo ručný skener pripojený k databáze prečíta zašifrovanú informáciu. Samotné označenie môže byť skryté vo výrobku, alebo je také maličké, až je takmer neviditeľné. Lasery dokážu urobiť značku dokonca aj pod povrchom, alebo lokálne zmeniť zloženie materiálu vrchnej vrstvy.

„Dopyt po tejto technológii rastie,“ hovorí Steffen Ehrenmann, PhD, produktový manažér spoločnosti TRUMPF. „Máme zákazníkov napríklad z oblasti automobilového priemyslu, letectva, zdravotníckych zariadení či potravinárstva. Možnosti, ktoré táto technológia ponúka pri riešení problému s falzifikátmi, sú takmer neobmedzené.“ V Číne sa odhaduje dopad falzifikátov na trh s ochranou plodín na 10 až 15 percent. „To je riadne veľká časť,“ hovorí Mark Shillingford, šéf marketingu Divízie spoločnosti BASF pre ochranu plodín v Číne. Čo sa však odhaduje ťažšie, sú škody v oblasti rastlinnej výroby, na výnosoch poľnohospodárov, ich pôde a potenciálne aj na ľudskom zdraví a povesti výrobkov.

Štítky proti falšovaniu a neviditeľné sledovače

Na tento účel spoločnosť BASF vyvinula proces označovania pomocou farebných prísad, ktorý sa začal používať koncom roka 2014. Originálne produkty majú vodoznak, ktorý je v interiéri neviditeľný, ale keď sa vystaví slnečnému žiareniu, zobrazia sa čínske znaky. Do pol roka od svojho zavedenia sa však táto technológia už kopírovala. „Už sme naplánovali jej zastaranie,“ vysvetľuje Shillingford. „Tento rok sme zaviedli novú technológiu proti falšovaniu, ktorá obsahuje rôzne kódy, a my dúfame, že vďaka nej zostaneme o krok vpred pred falšovateľmi. Táto nová technológia je na vnútornej aj vonkajšej strane balenia a na jej čítanie potrebujete špeciálne zariadenie.“

„Predstavte si, že máte most, ktorý sa zrútil, a chcete vystopovať, koho cement to bol – dá sa to urobiť, a dokonca môžete zistiť aj to, či firma použila v betóne dostatočné množstvo exkluzívneho cementu.“

Lorenzo Ambrosini,

Manažér segmentu Stavebných hmôt spoločnosti BASF, Zürich, Švajčiarsko

Falšovateľov pritiahlo dokonca už aj odvetvie výroby cementu. „Výrobca môže otvoriť vrece cementu, vybrať z neho 10 percent obsahu a dosypať namiesto toho piesok, alebo nepoužiť správne množstvo cementu, ktoré treba napríklad do betónu,“ vysvetľuje Lorenzo Ambrosini, Manažér segmentu Stavebných hmôt spoločnosti BASF zo švajčiarskeho Zürichu.

Výroba betónu je veľmi zložitá a keď raz produkt opustí závod, môže byť ťažké ho sledovať. Spoločnosť BASF však vyvinula sledovač, ktorý využíva disperziu častíc akrylového kopolyméru zafarbených fluorescenčným materiálom, ktoré sa prilepia na častice cementu. „Kombináciou farieb môžeme vytvoriť pre cement kód, niečo ako čiarový kód. Ale je skrytý, takže na to, aby ste ho videli, potrebujete príslušné zariadenie,“ hovorí Ambrosini. Kód umožňuje meranie cementu aj po dlhých rokoch, čo vytvrdol v betóne. „Predstavte si, že máte most, ktorý sa zrútil, a chcete vystopovať, koho cement to bol – dá sa to urobiť, a dokonca môžete zistiť aj to, či firma použila v betóne dostatočné množstvo exkluzívneho cementu,“ dodáva Ambrosini.

grand-egyptian-museum.jpg
Veľké egyptské múzeum v Gíze je najväčším archeologickým múzeom na svete. Spoločnosť BASF poskytla špeciálnu zmes betónu, ktorá prispieva k jeho ohromujúcemu vzhľadu – takýto vzhľad by nebolo možné dosiahnuť pomocou žiadneho menej kvalitného produktu.

Technológia na meranie čiastočiek ešte nie je automatizovaná, poznamenáva Ambrosini. „Stále ide o manuálnu prácu, no jedného dňa si budete môcť vziať na stavenisko jednoduché zariadenie, namieriť ho na betónový múr a skenovať.“ Ambrosini je presvedčený, že podobná technológia označovania by sa mohla používať aj pre iné exkluzívne a odolné produkty, ako sú napríklad nátery alebo kozmetika.

Vo svete falzifikátov je jedno isté: rýchlo sa meniace technológie a prevratné vývojové trendy, ako je napríklad 3D tlač, pravdepodobne povedú k tomu, že táto hrozba si bude vyžadovať čoraz dômyselnejšiu odpoveď. Obchodníci zrejme zistia, že investovanie do všemožnej ochrany svojich produktov a výber dôveryhodných partnerov sa im mnohonásobne vyplatí. A kým sa tak stane, existuje jedno veľmi jednoduché pravidlo, ktoré by mal mať na pamäti každý, pripomína Mukundan: „Dávajte si pozor na výrobky, ktoré vyzerajú lacnejšie, než by mali. Zvyčajne existuje dôvod, prečo také sú.“

Najčastejšie falšovaný tovar na svete1

Podľa počtu zaistených predmetov colnými orgánmi. Množstvo produktov pri jednom zaistení sa líši.
Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalšie technológie proti falšovaniu

Súvisiaci obsah