Slovensko
Médiá

Udržiavanie zdravého prostredia v lietadle

Ak sme počas letu vystavení pôsobeniu ozónu, môže to mať za následok pocity nepohody a nepriaznivé účinky na zdravie cestujúcich i posádky lietadla. Odstránenie ozónu zo vzduchu v kabíne umožňuje príjemnejšie cestovanie.

531975897
Deoxo® premieňa škodlivý ozón na kyslík, a chráni tak cestujúcich v lietadle.

Ozón sa nedá vidieť, ale aj jeho najmenšie množstvo môže byť nebezpečné pre naše zdravie. Atmosférický ozón vzniká fotochemickou premenou kyslíka pôsobením ultrafialového žiarenia zo slnka. Hladina ozónu kolíše v závislosti od ročného obdobia, nadmorskej výšky, zemepisnej šírky aj vplyvu počasia. Prízemné koncentrácie ozónu na úrovni už 120 mikrogramov na meter kubický môžu spôsobovať problémy s hornými dýchacími cestami, suché oči a bolesti hlavy. V nadmorských výškach, v ktorých pravidelne lietajú komerčné lietadlá, dosahuje ozón výrazne vyššie koncentrácie. Keď cez vetracie otvory klimatizácie prenikne do lietadla, cestujúci aj posádka sa môžu cítiť nepríjemne.

Spoločnosť BASF už viac ako 30 rokov dodáva leteckým spoločnostiam a výrobcom lietadiel konvertor ozónu Deoxo® na boj proti škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie v lietadle. Konvertor Deoxo odstraňuje ozón zo vzduchu v kabíne jeho katalytickou premenou na kyslík. Okrem toho spoločnosť BASF ponúka technológiu Deoxo na konverziu ozónu alebo VOC (prchavých organických zlúčenín). Táto technológia znižuje nepríjemné pachy zvyčajne spojené s prchavými organickými zlúčeninami (VOC), ktoré produkujú výfuky leteckých motorov, čím prispieva k bezpečnejšiemu a príjemnejšiemu letu.

Pre viac informácií navštívte:

Súvisiaci obsah

Čas na zmenu smeru

Budúcnosť mobility