Slovensko
Médiá

Udržiavanie zdravého prostredia v lietadle

Ak sme počas letu vystavení pôsobeniu ozónu, môže to mať za následok pocity nepohody a nepriaznivé účinky na zdravie cestujúcich i posádky lietadla. Odstránenie ozónu zo vzduchu v kabíne umožňuje príjemnejšie cestovanie.

531975897
Deoxo® premieňa škodlivý ozón na kyslík, a chráni tak cestujúcich v lietadle.

Ozón sa nedá vidieť, ale aj jeho najmenšie množstvo môže byť nebezpečné pre naše zdravie. Atmosférický ozón vzniká fotochemickou premenou kyslíka pôsobením ultrafialového žiarenia zo slnka. Hladina ozónu kolíše v závislosti od ročného obdobia, nadmorskej výšky, zemepisnej šírky aj vplyvu počasia. Prízemné koncentrácie ozónu na úrovni už 120 mikrogramov na meter kubický môžu spôsobovať problémy s hornými dýchacími cestami, suché oči a bolesti hlavy. V nadmorských výškach, v ktorých pravidelne lietajú komerčné lietadlá, dosahuje ozón výrazne vyššie koncentrácie. Keď cez vetracie otvory klimatizácie prenikne do lietadla, cestujúci aj posádka sa môžu cítiť nepríjemne.

ozone-conzentration.gif

Spoločnosť BASF už viac ako 30 rokov dodáva leteckým spoločnostiam a výrobcom lietadiel konvertor ozónu Deoxo® na boj proti škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie v lietadle. Konvertor Deoxo odstraňuje ozón zo vzduchu v kabíne jeho katalytickou premenou na kyslík. Okrem toho spoločnosť BASF ponúka technológiu Deoxo na konverziu ozónu alebo VOC (prchavých organických zlúčenín). Táto technológia znižuje nepríjemné pachy zvyčajne spojené s prchavými organickými zlúčeninami (VOC), ktoré produkujú výfuky leteckých motorov, čím prispieva k bezpečnejšiemu a príjemnejšiemu letu.

Súvisiaci obsah