Slovensko
Médiá

„Závažná hrozba pre naše hospodárstvo, zdravie aj bezpečnosť“

V prednej línii boja proti falšovateľom stojí Úrad USA pre colnú správu a ochranu hraníc. Michael Walsh, riaditeľ jeho Oddelenia duševného vlastníctva so sídlom vo Washingtone, vedie pracovnú skupinu odborníkov na medzinárodný obchod a dozerá na Národnú analytickú skupinu na ochranu práv duševného vlastníctva so sídlom v Los Angeles. V našom rozhovore hovorí o najväčších výzvach tejto práce.

Seized counterfeit Viagra phamaceuticals
Odhaduje sa, že až 10 percent liekov sú falzifikáty. V mnohých prípadoch sa falzifikáty dajú odhaliť iba chemickou analýzou.
Official Portrait of Michael Walsh, Office of International Affairs
Michael Walsh
Ako riaditeľ politiky a programov duševného vlastníctva Útvaru obchodu na Úrade USA pre colnú správu a ochranu hraníc je Michael Walsh národným koordinátorom úsilia, ktorého cieľom je brániť vstupu falzifikátov do Spojených štátov. Je absolventom štipendijného programu pre vedúcich pracovníkov na fakulte Harvardovej univerzity John F. Kennedy School pre vládne štúdie a v oblasti colnej správy, kde pracuje 25 rokov, je už veteránom. V roku 2015 jeho útvar skonfiškoval viac ako 28 000 kusov falšovaného tovaru v hodnote vyše 1,3 miliardy amerických dolárov (1,1 miliardy eur).

Creating Chemistry: Aký veľký problém je falšovanie?

Michael Walsh: Je to závažná hrozba pre naše hospodárstvo, zdravie aj bezpečnosť. Sme veľmi odhodlaní, pokiaľ ide o donucovacie opatrenia, ktorými sa snažíme zastaviť čo najviac prichádzajúcich falzifikátov.

Ktoré výrobky sa najčastejšie falšujú?

Za posledných päť rokov pozorujeme pokračujúci trend, v rámci ktorého k najčastejšie konfiškovaným druhom tovaru patria módne odevy, spotrebiteľská elektronika, obuv, hodinky, kabelky a optické médiá.

Aké sú hlavné problémy v hľadiska každodenného fungovania?

Je to neustále narastajúci prílev tovaru do krajiny a naša snaha čo najefektívnejšie využívať zdroje. Falšovatelia sú veľmi rafinovaní, takže určiť, či je tovar falšovaný, je čoraz ťažšie.

Ako vyzerá typický deň colníka?

Hlavnou úlohou colníkov je práca s cestujúcimi na hraniciach, no ak pracujú s tovarom, potom je ňou hľadanie všetkých možných potenciálnych porušení predpisov. To znamená, že musia dbať o to, aby boli dodržané všetky naše dohody o obchode a duševnom vlastníctve, alebo dávať pozor na záležitosti týkajúce sa bezpečnosti. To všetko je súčasťou ich každodennej práce. Časť týkajúca sa práv duševného vlastníctva je dôležitá, pretože mnohé z výrobkov, ktoré tieto práva porušujú, majú potenciál poškodiť americkú verejnosť.

Ako sú colníci školení, a špecializujú sa na konkrétne odvetvia trhu alebo druhy tovaru?

To je pretrvávajúci problém. Veľmi úzko spolupracujeme s držiteľmi práv na poskytovaní nepretržitého školenia personálu pracujúceho v prvej línii. Naši colníci z prvej línie urobia počiatočné rozhodnutie a potom spolupracujú so špecialistami z príslušného odvetvia v našich Centrách excelentnosti a expertízy, aby mohli prijať ďalšie rozhodnutia. Je to kombinácia prijatia počiatočného rozhodnutia a konečného rozhodnutia zo strany špecialistov, pričom sa úzko spolupracuje so samotnými držiteľmi práv. Snažíme sa to čo najviac urýchliť, aby sme zbytočne nezadržiavali legitímny tovar.

„Falšovatelia sú veľmi rafinovaní, takže určiť, či je tovar falšovaný, je čoraz ťažšie.“

Michael Walsh, riaditeľ politiky a programov duševného vlastníctva Útvaru obchodu na Úrade USA pre colnú správu a ochranu hraníc

Aké sú najúčinnejšie nástroje vášho útvaru?

Myslím si, že je to koordinácia a spolupráca so súkromným sektorom, ktorá nás informuje o oblastiach, ktoré nás zaujímajú, poskytuje nám dobré návody na identifikáciu výrobkov a zaisťuje, že sa na ne môžeme spoľahnúť, keď máme nejaké otázky. V našom laboratóriu a v oblasti vedeckých služieb máme množstvo dômyselných nástrojov, no spolupráca so súkromným sektorom je rozhodujúca. Snažíme sa neustále rozvíjať a posúvať vpred, keďže aj techniky falšovateľov sa neustále vyvíjajú, a nepretržite dávame našim ľuďom nové pokyny, čo majú hľadať, ako to majú hľadať a čo s tým majú robiť.

Prezradíte nám, aké najnezvyčajnejšie postupy používajú falšovatelia v snahe priviezť svoj tovar do krajiny?

Ľudia vedia zájsť veľmi ďaleko. Mali sme tu napríklad dámske kabelky s vonkajším plášťom, pod ktorým bolo po jeho odstránení vidieť názov značky, alebo etikety našité na štítky na teniskách, ktoré sa dali odstrániť, a pod nimi bola falošná značka. Ľudia vedia byť veľmi vynaliezaví.

Súvisiaci obsah