Slovensko
Médiá

Prečo záleží na voľnom obchode

Teressa Szelestová, prezidentka spoločnosti BASF Corporation pre rozvoj trhu a obchodu v Severnej Amerike, sa domnieva, že obchod vytvára bohatstvo a podnecuje inovácie, čo vedie k lepším produktom a nižším cenám. Spoločnosť BASF ako celosvetový vývozca a dovozca podporuje komplexnú liberalizáciu obchodu, ktorá presahuje obyčajné rušenie colných sadzieb a rieši širšie otázky, ako sú normy a regulácia.

Rezort chemikálií je postavený na celosvetovom obchode. V roku 2015 mal medzinárodný obchod s chemickými výrobkami hodnotu 1,6 bilióna eur. Väčšina tohto obchodu prebieha v rámci hodnotových reťazcov, ktoré premieňajú suroviny na spotrebiteľské produkty. Asi 80 percent všetkých chemických výrobkov sa predáva ďalším chemickým spoločnostiam a väčšina obchodu prebieha medzi rôznymi jednotkami tej istej spoločnosti.

Podpora obchodu prostredníctvom znižovania colných sadzieb a iných prekážok pomáha spoločnosti BASF, jej zákazníkom i celému chemickému priemyslu. Znižuje náklady na vstupy a cenu konečných výrobkov a otvára prístup na nové trhy rastu. Vyššia konkurencia prostredníctvom obchodu zároveň urýchľuje tempo inovácií. Vďaka tomu sa neustále sústreďujeme na hľadanie nových spôsobov, ako spravovať svoje náklady, zlepšovať činnosť a poskytovať našim zákazníkom pridanú hodnotu.

Najlepšou cestou, ako dosiahnuť mnohostrannú liberalizáciu obchodu, boli už tradične rokovania v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Posledné kolo rokovaní sa však dostalo do mŕtveho bodu. Navyše výzvy, pred ktorými dnes stojíme, sú mnohorozmerné a týkajú sa nielen potreby ďalšieho znižovania sadzieb, ale aj dosiahnutia väčšieho medzinárodného zosúladenia noriem a predpisov ako aj vývoja riešení nových necolných prekážok. Tieto komplexné otázky v súčasnosti nepokrýva WTO, preto je potrebné hľadať iné odpovede. Pragmatické globálne riešenie je možné nájsť iba prostredníctvom vzostupného procesu „zdola nahor“, teda začať dvojstrannými alebo regionálnymi dohodami.

Michael M Thackeray
Teressa Szelestová nastúpila do súčasnej funkcie prezidentky spoločnosti BASF Corporation pre rozvoj trhu a obchodu v Severnej Amerike v roku 2015. Je zodpovedná za rozvoj strategického podnikania a marketing spoločnosti BASF v celom regióne. V spoločnosti BASF začala pracovať v roku 1988 a v priebehu svojej kariéry zastávala množstvo technických, riadiacich a obchodných funkcií. Szelestová je držiteľkou bakalárskeho titulu z chemického inžinierstva na polytechnickej univerzite Rensselaer Polytechnic Institute v meste Troy v americkom štáte New York.


„Podpora obchodu prostredníctvom znižovania colných sadzieb a iných prekážok pomáha spoločnosti BASF, jej zákazníkom i celému chemickému priemyslu.“
Teressa Szelestová, prezidentka spoločnosti BASF Corporation pre rozvoj trhu a obchodu v Severnej Amerike

 

Aby sme uviedli príklad, prečo je zosúladenie právnych predpisov také dôležité, vezmime si divíziu farmaceutických zložiek spoločnosti BASF. Výrobné závody musia spĺňať prísne štandardy kvality. To znamená, že ich pravidelne kontroluje Európska lieková agentúra (EMA) aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), pričom obe organizácie používajú tie isté medzinárodné normy.

Táto duplicita práce a nákladov by sa mohla odstrániť dohodou medzi oboma stranami bez toho, aby to ovplyvnilo normy. Navrhovaná bilaterálna dohoda o voľnom obchode medzi USA a Európskou úniou – Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) – by úradom poskytla presne takýto rámec pre vzájomné uznávanie kontrol.

Dosiahnuť takýto stupeň dôvery a súladu medzi oboma stranami je zložitý záväzok. Preto musíme najprv myslieť v malom, aby sme nakoniec dosiahli niečo veľké. Dvojstranné obchodné dohody sa môžu pokojne ukázať ako najschodnejší a najpragmatickejší spôsob posilnenia voľného obchodu a prospechu pre spoločnosť – budú slúžiť ako ochrancovia pred protekcionistickými politikami, ktoré sa v ostatnom čase rozmáhajú po celom svete. Aby však takéto dohody uspeli, musia byť v konečnom dôsledku otvorené, aby sa k nim mohli pridávať ďalšie krajiny, a aby utvárali spôsob, akým svet podniká.

Súvisiaci obsah