Slovensko
Médiá

Tri otázky pre Nikolausa Rauppa

20161215_creating-chemistry_nikolaus_raupp.jpg

Od roku 2013 ponúka spoločnosť BASF svojim zákazníkom možnosť nahradiť fosílne suroviny vo Verbunde obnoviteľnými zdrojmi. Projektový manažér spoločnosti BASF Nikolaus Raupp, PhD, vysvetľuje, ako funguje koncepcia rovnováhy biomasy s certifikáciou komisie technickej kontroly TÜV SÜD.

O využívanie obnoviteľných surovín je čoraz väčší záujem – a to aj v chemickom priemysle. Ako k tomu môže prispieť koncepcia rovnováhy biomasy spoločnosti BASF?

Nikolaus Raupp: Prostredníctvom tohto procesu možno využívať obnoviteľné suroviny ako vstupnú surovinu v našom existujúcom Výrobnom Verbunde, a následne ich prideliť k príslušným produktom predaja. Princíp je podobný sadzbám za „zelenú energiu“, kde elektrina vychádzajúca z elektrickej zásuvky nemusí nutne pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. Dôležité však je, aby bol celkový objem obnoviteľných surovín v systéme správny. Navyše výhodou tohto riešenie je, že produkt bude spoľahlivo ponúkať rovnakú úroveň kvality. Jedinečným rysom je, že objem fosílnych surovín potrebných na výrobu je možné nahradiť obnoviteľnými zdrojmi.

V závislosti od preferencií zákazníka je možné až 100 percent potrebných fosílnych surovín nahradiť obnoviteľnými. Ako to môžete dokázať?

Vieme spätne vypočítať prechod celým surovinovým reťazcom vo Výrobnom Verbunde. Tu v zariadení v Ludwigshafene máme približne 200 navzájom prepojených závodov v rámci komplexu, ktorý sa rozprestiera na ploche 10 štvorcových kilometrov. A vieme presne vypočítať, ktoré z týchto rozmanitých surovín vchádzajú dnu a ktoré vychádzajú von z každého konkrétneho závodu. Ak si zákazník kúpi jednu metrickú tonu produktu, ktorý využíva rovnováhu biomasy, nahradíme zodpovedajúci objem vstupnej fosílnej suroviny obnoviteľnými surovinami. Inšpekcia TÜV SÜD tieto výpočty pozorne sleduje. Aj keď ceny za suroviny sú vyššie, o našu koncepciu rovnováhy biomasy je veľký záujem – najmä v odvetví stavebníctva, nábytkárskeho priemyslu a medzi výrobcami hygienických výrobkov. V súčasnosti má spoločnosť BASF viac ako 40 produktov, ako sú plasty či superabsorbenty pre detské plienky, ktoré sú certifikované podľa tohto modelu. A neustále pribúdajú ďalšie. Jedným z nedávnych príkladov je použitie spojív predávaných pod značkou Acronal®, ktoré spracovala spoločnosť DAW, výrobca architektonických náterov, na výrobu svojich nových interiérových farieb Caparol a Alpina.

Obnoviteľné suroviny nemusia vždy byť aj udržateľné. Aké sa v tomto smere používajú normy?

Aplikuje sa tu norma TÜV SÜD a tá stanovuje, že na tento proces sa smú používať len suroviny, ktoré spĺňajú certifikované normy trvalej udržateľnosti. Pre spoločnosť BASF je dôležité, aby čo najvyšší podiel surovín pochádzal z organického odpadu, ako sú napríklad poľnohospodárske zvyšky.

Súvisiaci obsah