Slovensko
Médiá

Mimo zabehaných koľají

Lofthome by Blok Kats van Veen architects

Energeticky úsporný dom Lofthome, postavený pomocou trvalo udržateľných materiálov a s prispením spoločnosti BASF, je cenovo dostupný, pekný – a ako hovorí jeho architekt Robert van Kats, ukazuje sa ako veľmi populárny.

Ak trvalo udržateľná výstavba vyžaduje nový spôsob myslenia a práce, tvorcovia stavby Lofthome zdieľajú priekopníckeho ducha spoločnosti BASF. Lofthome je obytný dom, ktorý je cenovo dostupný a súčasne energeticky úsporný. V ponuke je v Holandsku a najnovšie už aj v Belgicku. Každý dom Lofthome je postavený na objednávku, pričom klient má možnosť vybrať si vlastný vzhľad. Tím, ktorý stojí za stavbou Lofthome, vyšiel zo zabehaných koľají – a to tak v zmysle dizajnu, ako aj v zmysle koncepcie. „V Holandsku je tradičný postup taký, že architekt predloží návrh, vy si nájdete dodávateľa, a dom sa môže začať stavať,“ vysvetľuje Robert van Kats, riaditeľ a hlavný architekt spoločnosti architektov Blok Kats van Veen Architecten a spolutvorca domu Lofthome. „Ale Lofthome je výsledkom spolupráce architektov, mestského marketingu a dodávateľa.“

Tento spoločný prístup umožnil tvorcom domu Lofthome zefektívniť celý proces výstavby. Konštrukcia domu sa zhotovuje mimo miesta, kde bude stáť, čím sa skracuje fáza samotnej výstavby na dva mesiace. „To samo osebe je už forma trvalej udržateľnosti, keďže samotný proces je taký krátky,“ hovorí van Kats. Tím pracujúci na stavbe Lofthome spoločne vyberal aj tie najlepšie trvalo udržateľné materiály. Jedným z nich je aj Elastopir®, polyuretánová pena od spoločnosti BASF, ktorá sa použila v sendvičových paneloch na vytvorenie fasády každého domu Lofthome. Spoločnosť BASF vyvinula túto odolnú, nehorľavú penu na zabezpečenie najvyššej možnej úrovne izolácie – čo je pri vývoji nízkoenergetických budov významný faktor. V prípade stavby Lofthome je úroveň izolácie takmer dvojnásobná, než vyžadujú súčasné holandské stavebné predpisy. Súčasťou dizajnu sú aj ventilačné jednotky na využitie odpadového tepla, solárne ohrievače vody, trojité sklenené steny a ďalšie trvalo udržateľné prvky – pričom každý použitý materiál sa dá recyklovať.

„Pre nás je udržateľnosť neoddeliteľnou stránkou dizajnu. V tomto nerobíme žiadne ústupky.“

Robert van Kats, riaditeľ a hlavný architekt spoločnosti architektov Blok Kats van Veen Architecten

Legislatívny problém

Inými slovami, kredit budovy Lofthome v oblasti trvalej udržateľnosti je bezchybný – dokonca až taký bezchybný, že v niektorých prípadoch presahuje hranice toho, čo umožňuje súčasná legislatíva. „Najväčším problémom sú v skutočnosti predpisy,“ vysvetľuje van Kats. „Väčšinou sa chceme pri stavbe posúvať s trvalou udržateľnosťou ďalej, než vôbec smieme.“ Uvádza príklad jedného mesta v Holandsku, kde obyvatelia sebestačných domov musia stále platiť energetickým spoločnostiam za dodávky energie, ktorú v skutočnosti nepotrebujú.

Je udivujúce, že v niektorých prípadoch predpisy vlastne obmedzujú inovácie  v oblasti trvalo udržateľnej výstavby, no van Kats si myslí, že sa to čoskoro zmení. Dovtedy bude Lofthome dôkazom príťažlivosti pre masový trh – čo je niečo, čo jeho tvorcovia nikdy nečakali. „Keď sme s ním pred troma rokmi začali, mysleli sme si, že ide o medzeru na trhu,“ hovorí van Kats, „tá je však oveľa širšia, než sme si mysleli.“

Pri dnešnom pohľade na dizajn domu Lofthome nie je ťažké všimnúť si jeho pôvab. Nielenže je trvalo udržateľný a má dostupnú cenu, ale aj výborne vyzerá. „V Holandsku je veľmi veľa rovnakých domov s tradičným tehlovým vzhľadom,“ hovorí van Kats. „Naši klienti často hovoria ‚konečne je tu niečo iné‘“. Oceľová konštrukcia a priemyselný dizajn Lofthome odlišujú od ostatných – a pretože klienti si môžu vybrať vlastný vzhľad, každý dom Lofthome má potenciál byť jedinečný.

Lofthome by Blok Kats van Veen architects
Oceľová a sklenená konštrukcia je osviežujúcim odklonom od tehlového vzhľadu tradičných holandských domov.

Spojenie trvalej udržateľnosti a dizajnu

Pre van Katsa a jeho tím je spojenie trvalej udržateľnosti a estetiky dizajnu dôležité: „Pre nás je udržateľnosť neoddeliteľnou stránkou dizajnu. V tomto nerobíme žiadne ústupky.“

Je to prístup, ktorý podľa mnohých vyžaduje širšie prijatie, a van Kats s tým súhlasí: „Som presvedčený o tom, že pokiaľ ide o výstavbu miest, naša profesionálna oblasť dokáže prispieť k trvalo udržateľnej budúcnosti – ale potrebujeme veľa krokov. Ak dáte dokopy dobrý tím ľudí, [to znamená aj] organizácie a vlády, a ten naozaj vytýči víziu a cieľ, ktorý povedie k nízkoenergetickému mestu, dosiahli ste veľa. Potom môžete začať pracovať na budúcnosti.“

Interior of lofthome by Blok Kats van Veen architects
Univerzálny dizajn domu Lofthome dáva klientom voľnosť vytvoriť si vlastný vzhľad.