Slovensko
Médiá

Mapovanie nových vôd

Adult with a child at a shore with bridge

Tieto tri mestá ukazujú cestu k vodným systémom budúcnosti.

Phnom Pénh, Kambodža

Priemerné množstvo zrážok: 1 300 milimetrov za rok; Počet obyvateľov: 1,5 milióna; Denná spotreba vody na osobu: 108 litrov

Keď bol Ek Sonn Chan v roku 1993 vymenovaný za generálneho riaditeľa Úradu pre zásobovanie vodou v Phnom Pénhe, narazil na situáciu, ktorá ho donútila zamyslieť sa: vodárne boli v tom čase schopné dodávať len 65 000 metrov kubických vody denne – čo nebola ani polovica reálnej kapacity systému. Potrubia boli v dezolátnom stave, korupcia prekvitala a viac ako 70 percent vody nevytváralo žiadne príjmy. Keďže voda zo systému unikala, ľudia sa ilegálne napájali na potrubie a jednoducho neplatili faktúry, takže vodohospodársky úrad nemal takmer žiadne príjmy. Chanovi sa s medzinárodnou podporou podarilo úspešne modernizovať technickú infraštruktúru a zaviesť moderné postupy riadenia. Dnes má každá domácnosť prístup k čistej vode. Po celom meste sú nainštalované vodomery a potrubia sa pravidelne kontrolujú. Vodárenská spoločnosť, ktorá je dnes akciovou spoločnosťou, každoročne vytvára zisk. Za tieto reformy získal Ek Sonn Chan a jeho tím v roku 2010 ocenenie Stockholm Industry Water Award od Štokholmskej nadácie pre vodu.

Two persons on a boat with houses in the background
Bird's eye view of a shore route with a skyline in the background

Lima, Peru

Priemerné množstvo zrážok: menej ako 15 milimetrov za rok; Počet obyvateľov: 8,5 milióna; Denná spotreba vody na osobu: 250 litrov

Viac ako jeden milión obyvateľov Limy, hlavného mesta Peru, nemá prístup k čistej pitnej vode. Hlavným zdrojom dodávok vody v meste bola dlho rieka Rímac, ktorá tečie z Ánd. Teraz chce mesto vytvoriť nové vodné nádrže. Od roku 2012 dodáva do Limy denne 273 000 metrov kubických vody vodná nádrž Huascacocha, ktorá sa nachádza približne 100 kilometrov od metropoly. Je súčasťou programu modernizácie, ktorý spustila v roku 2009 vodárenská spoločnosť Sedapal. Tá okrem toho plánuje investovať celkovo 1,1 miliardy eur do projektov, ako sú odsoľovacie zariadenia, prídavné vodné nádrže v Andách a preprava vody zo susedných povodí do rieky Rímac. Spoločnosť Sedapal sa tiež snaží obmedziť plytvanie vodou. V súčasnosti sa stráca až 45 percent vody v Lime v dôsledku únikov z netesniacich potrubí. V meste sa inštalujú vodomery, aby sa dali lokalizovať a následne znížiť administratívne straty. Vodomery tiež poskytnú obyvateľom Limy jasný obraz o hodnote vody, pretože pri spotrebe 250 litrov na obyvateľa za deň sa mesto nachádza na horných priečkach rebríčka svetovej spotreby vody.

Mestský štát Singapur

Priemerné množstvo zrážok: 2 400 milimetrov za rok; Počet obyvateľov: 5,3 milióna; Denná spotreba vody na osobu: 152 litrov 

Hoci Singapur je obklopený vodou, pitnej vody je tu nedostatok. Problematika vody tu preto bola už v 60. rokoch minulého storočia vyhlásená za prioritu. Tvorivý prístup Singapuru k riešeniu problému s týmto prírodným zdrojom možno vidieť v centre pre návštevníkov NEWater, ktoré sa nachádza na priehrade Marina Barrage. Priehrada Marina Barrage, dokončená v roku 2008, bola naprojektovaná ako nádrž na dažďovú vodu a odvtedy sa stala dôležitým zdrojom pitnej vody. Singapurský národný úrad pre vodu PUB zaujal k hospodáreniu s vodou štvorstupňový prístup: zrážková voda, recyklácia odpadovej vody, odsoľovanie morskej vody a dovoz vody z Malajzie. Klenotom medzi nimi je program recyklácie komunálnych odpadových vôd, známy ako NEWater. V rámci neho sa voda upravuje trojfázovým procesom a jeho výsledkom je voda, ktorá má podľa úradu PUB ešte lepšiu kvalitu než bežná pitná voda. S objemom 273 000 metrov kubických za deň dnes program NEWater uspokojuje približne 30 percent dopytu po vode v meste. Do roku 2060 by sa tento podiel mal zvýšiť až na 55 percent. Popri tom iniciatívy na ochranu vodných zdrojov nabádajú obyvateľov, aby šetrili vodou.

Adult with a child at a shore with bridge