Slovensko
Médiá

Kruhové videnie na Východe

S rastom čínskej ekonomiky je prístup tejto krajiny ku kruhovej ekonomike dôležitý pre nás všetkých. Profesor Tu Chuan-čeng, hlavný propagátor tejto myšlienky v Číne, si myslí, že krajina sa musí o tomto novom ekonomickom modeli ešte čo-to naučiť, no zároveň má aj čo ponúknuť.

professor-du-huanzheng.jpg
Profesor Tu Chuan-čeng je riaditeľom Výskumného ústavu kruhovej ekonomiky na renomovanej čínskej Univerzite Tchung-ťi od roku 2014, keď bol ústav založený. Je tiež námestníkom riaditeľa Centra pre hodnotenie čínskej kruhovej ekonomiky a environmentálnej prognózy vplyvnej Čínskej akadémie spoločenských vied (CASS). V roku 2005 založil Výskumnú akadémiu kruhovej ekonomiky v oblasti delty rieky Jang-c’-ťiang, jenu z prvých výskumných inštitúcií o kruhovej ekonomike v Číne.

Magazín Creating Chemistry: Ako definujete kruhovú ekonomiku?

Profesor Tu Chuan-čeng: V lineárnej ekonomike prechádzate od surovín k produktom a potom k odpadu. V kruhovej ekonomike existuje úplný kruh od surovín po produkty a potom späť k obnoviteľným zdrojom. Tu v Číne ideme ďalej a uvažujeme o kruhovej ekonomike ako o novom ekonomickom modeli, ktorý mení naše výrobné metódy ako aj náš životný štýl. Tradíciou tu je masová výroba, masová spotreba a masový odpad. Teraz však potrebujeme ekologický dizajn na začiatku výroby, ekologickú samotnú výrobu, vrátane recyklovateľných a biologicky odbúrateľných produktov, zodpovednú spotrebu a recykláciu, a to všetko s konečným cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti.

„V Číne uvažujeme o kruhovej ekonomike ako o novom ekonomickom modeli, ktorý mení naše výrobné metódy ako aj náš životný štýl.“

professor-du-huanzheng-at-tongji-university1.jpg
Profesor Tu Chuan-čeng kráča popri Juhozápadnom internáte (South West Dormitory), jednej z najstarších budov v areáli Univerzity Tchung-ťi v čínskom Šanghaji.

Ako ste sa vy osobne začali zaujímať o myšlienky kruhovej ekonomiky?

V roku 1985 som vzal zopár študentov do mestečka neďaleko Wen-čou, jednej z najväčších výrobných základní na výrobu nízkonapäťových elektrických prístrojov v Číne. Zozbierali staré transformátory z celej Číny, premaľovali ich a dobré kusy predali. Z tých zvyšných oddelili plechy z kremíkovej ocele a prerobili ich na nové, menšie transformátory. Takže v Číne sme sa v 80. rokoch minulého storočia snažili vyhnúť plytvaniu z dôvodu, aby sme riešili problém nedostatočných zdrojov. Potom, na začiatku 21. storočia, sme začali uvažovať o recyklácii zdrojov z hľadiska vplyvu na životné prostredie. A to na rozdiel od Nemecka alebo Japonska, ktoré začali najprv s environmentálnym hľadiskom a teraz sa už tiež zaoberajú problematikou zdrojov.

Ktoré z myšlienok kruhovej ekonomiky sú z čínskeho pohľadu potrebné najnaliehavejšie?

Aby mohli naši čelní predstavitelia viesť transformáciu, musia zmeniť spôsob myslenia. Ústredné vedenie to už urobilo. To isté musia teraz urobiť aj predstavitelia miestnych samospráv. Čína sa za ostatných 30 rokov rozvinula tak rýchlo preto, že vedúci predstavitelia okresov boli povýšení na starostov a starostovia na miestoguvernérov na základe hrubého domáceho produktu (HDP). To však viedlo k plytvaniu zdrojmi. Výstavba je HDP, ale demolácia tiež. Ako nový spôsob hodnotenia vedúcich pracovníkov musíme preto prijať „produktivitu zdrojov“, čo je HDP delené spotrebou hlavných zdrojov. V Číne je to 13 najpoužívanejších hlavných surovín, ako je napríklad uhlie, oceľ či meď.

„Na Západe trvala industrializácia takmer 200 rokov. V Číne sme museli tento vývoj zhustiť do omnoho kratšieho časového obdobia.“

Čína oznámila ambiciózne plány na podporu kruhovej ekonomiky a zapísala ich do svojej najnovšej päťročnice. Je to obdivuhodné a prekvapujúce zároveň. Prečo Čína, ktorá ešte stále dobieha západné ekonomiky, prijíma tieto myšlienky už teraz?

Na Západe trvala industrializácia takmer 200 rokov. V Číne sme museli tento vývoj zhustiť do omnoho kratšieho časového obdobia – len do troch desaťročí, a vyriešiť tak nielen problémy, s ktorými sa stretávajú rozvinuté krajiny, ale aj tie, pred ktorými stoja rozvojové krajiny. Čína ako zodpovedná veľmoc by mala zohrávať vedúcu úlohu v oblasti celosvetového trvalo udržateľného rozvoja tým, že stojí na čele odvetvia veternej, slnečnej a ďalších čistých energií. Chceme nájsť spôsob, ako urobiť veľký skok vpred v oblasti rozvoja, ktorý môže slúžiť ako príklad pre ďalšie rozvojové krajiny.

02372611.000000
Zamestnanci rozoberajú elektronický odpad v továrni na recykláciu odpadu v meste Wu-chan, hlavnom meste provincie Chu-pej. Plastové časti sa opätovne použijú na výrobu drevoplastov.

Hoci Čína vie veľmi dobre plánovať a formulovať ciele, často sa zdá, že s ich napĺňaním má už trochu problém. V mnohých mestách neexistuje ani základné triedenie odpadu či recyklácia spotrebiteľského odpadu. Ako to riešite?

Toto je veľký problém. V roku 2000 sme spustili program na triedenie odpadu v ôsmich veľkomestách, vrátane Pekingu a Šanghaja. Ani po šestnástich rokoch však nie je úspešný. Vláda vždy vyzve k akcii, potom vyjde dokument, za ním nasleduje reportáž v médiách a vedúci predstavitelia sa ukážu na mieste diania. Neexistuje však žiadny dlhodobý mechanizmus. Teraz pracujeme na systémovom riešení problému komunálneho odpadu v Kantone, ktorého súčasťou je prvotná separácia, zber a triedenie odpadu a po nich nasleduje klasifikácia a likvidácia podľa triedy. Po zavedení tohto systému vyzveme podnikateľov zo súkromného sektora, aby sa podieľali na jeho trvalej udržateľnosti.

Aby mohla kruhová ekonomika dobre fungovať, partneri v hodnotovom reťazci musia pri tvorbe a realizácii riešení navzájom úzko spolupracovať. Ako podporuje Čína takúto spoluprácu?

Kruhová ekonomika rieši problémy životného prostredia aj zdrojov. Problémy týkajúce sa životného prostredia sú verejná otázka. Problémy týkajúce sa zdrojov však trhová. Recykláciu zdrojov je možné dosiahnuť len spoluprácou medzi vládou a trhom. Ak chceme recyklovať napríklad kartóny od mlieka alebo odpad zo skla, vláda môže poskytnúť chýbajúcu časť hodnotového reťazca v podobe dotácie odpadu s nízkou pridanou hodnotou alebo prostredníctvom riešení rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Niet pochýb o tom, že úsilie, ktoré vynakladá Čína v oblasti životného prostredia, sa netýka len samotnej Číny, ale má vplyv na celý svet. Je v tomto smere dostatok medzinárodnej spolupráce?

Rozhodne si myslíme, že na podporu kruhovej ekonomiky potrebujeme medzinárodnú spoluprácu. Musíme sa učiť od ostatných krajín, ale zároveň musíme ukázať svetu aj naše dobré skúsenosti. Preto sme vytvorili rôzne platformy medzinárodnej spolupráce s hlavnými rozvinutými krajinami, ako sú Spojené štáty americké, Japonsko a Európa. Jednou z týchto platforiem je Program americko-čínskeho partnerstva v oblasti životného prostredia EcoPartnerships v rámci strategického a hospodárskeho dialógu medzi USA a Čínou, pričom zatiaľ sme spustili 42 programov EcoPartnerships. Výskumná akadémia kruhovej ekonomiky v oblasti delty rieky Jang-c’-ťiang, ktorej som predsedom, vstúpila do spolupráce so spoločnosťou Coca-Cola s cieľom podporovať výrobu ekologických fliaš z miestneho poľnohospodárskeho odpadu a nie zo zložiek na báze ropy. S Japonskom sme spolupracovali na recyklácii komunálneho odpadu a s Nemeckom sme začali projekt na recykláciu batérií. Taktiež organizujeme každoročné školenia o kruhovej ekonomike v rozvojových krajinách, aby sme sa podelili o úspešné prípadové štúdie.

Ak sa pozrieme do budúcnosti, vidíte dosahovanie cieľov kruhovej ekonomiky optimisticky?

Myslím si, že je to niečo, čo musíme v každom prípade rozvíjať, pokiaľ chce ľudstvo existovať a udržateľne sa rozvíjať. Som pevne presvedčený, že na čele s vládami, účasťou verejnosti a realizáciou za pomoci súkromných podnikov je možné dospieť k realizácii kruhovej ekonomiky tak v Číne, ako aj na celom svete.

Verbundstandort Nanjing, China / Verbund site Nanjing, China
V Číne je veľká časť priemyslu sústredená v priemyselných parkoch. Jedným z príkladov je integrovaná výroba vo Verbunde BASF-YPC v meste Nan-ťing. Jej efektívnosť dokazuje potenciál myšlienok kruhovej ekonomiky pre čínsky chemický priemysel.

„Som pevne presvedčený, že na čele s vládami, účasťou verejnosti a realizáciou za pomoci súkromných podnikov je možné dospieť k realizácii kruhovej ekonomiky tak v Číne, ako aj na celom svete.“

Súvisiaci obsah