Slovensko
Médiá

Inovatívny spoločník na každý deň

Plasty zohrávajú v našom živote takú úlohu ako žiadny iný materiál. Či sme doma, na cestách, v práci alebo na nákupoch, všade nás obklopujú plasty – udržiavajú teplo v budovách, poskytujú ochranu pred hlukom, odľahčujú automobily či zabezpečujú dlhšiu čerstvosť potravín. Hoci niektorí ľudia sa na ne dívajú ako na niečo, čo je v rozpore s prírodou, plasty v skutočnosti pomáhajú chrániť zdroje a znižovať hladinu škodlivých emisií.

20160131_creating-chemistry_maas-brunner.jpg
Dr. Melanie Maas-Brunnerová, vedúca európskej divízie spoločnosti BASF pre zušľachťovacie materiály Performance Materials Europe

Príbeh vývoja plastov siaha až do doby kamennej, keď si homo sapiens (človek rozumný) pomocou brezového dechtu z brezovej kôry vyrábal nástroje. Narastajúca industrializácia v 19. storočí viedla k vývoju viacerých prelomových plastov, ako bol napríklad vulkanizovaný kaučuk či celuloid, ktorý sa používal ako priehľadný podklad pre fotografický film. V roku 1950 si spoločnosť BASF podala patent na svoj penový plast Styropor®, ktorý je dodnes jedným z najpoužívanejších izolačných materiálov. A rok 1957 ohlásil definitívny nástup „veku plastov“, keď sa spustila veľkovýroba polyetylénu, ktorý sa používa najmä na rôzne trubice, káblové izolanty a obaly. Hlavnou črtou plastov sú ich technické vlastnosti, ktoré sa môžu výrazne líšiť v závislosti od ich molekulárneho zloženia alebo prídavku rôznych prímesí: môžu byť tvárne, pružné, pevné či nerozbitné.


Izolácia na báze plastov, ktorá sa inštaluje do múrov, podláh a striech budov, významne prispieva k znižovaniu spotreby energie. Napokon, práve budovy majú na svedomí až za 40 percent energetickej spotreby a emisií CO2 v Európe. Plastová izolácia, aká sa používa v bežnom dome, dokáže ročne ušetriť toľko energie, koľko sa pôvodne použilo na výrobu tohto plastu.

Od 70. rokov minulého storočia výrazne vzrástlo množstvo plastov používaných na konštrukciu lietadiel. Napríklad konštrukciu modelu Boeing 787 tvorí až 50 percent plastových kompozitných materiálov. Je to najmä z dôvodu úspory hmotnosti, ktorú použitie týchto materiálov umožňuje – navyše plasty sa môžu pochváliť aj skvelými technickými vlastnosťami a výbornou stabilitou. Podobne sú plasty čoraz obľúbenejšie aj v odvetví automobilového priemyslu. Komponent na báze plastu váži približne len polovicu v porovnaní s hmotnosťou komponentu vyrobeného z tradičných kovových materiálov, takže prispieva k úspore paliva.

„Plast je príliš cenný na to, aby skončil na skládke odpadu. Najlepším riešením pre použité plasty je nájsť novú aplikáciu pre ich opätovné využitie.“

Dr. Melanie Maas-Brunnerová, vedúca európskej divízie spoločnosti BASF pre zušľachťovacie materiály Performance Materials Europe

Najväčšou oblasťou využitia plastov je však obalový priemysel: v súčasnosti sa až 50 percent všetkého tovaru v Európe balí do plastov. Napriek tomu plasty tvoria len 17 percent všetkého obalového odpadu. A veľkou výhodou plastov je aj zamedzenie plytvania potravinami: každý rok sa vyhodí do odpadu 1,3 miliardy ton potravín, čo sa rovná jednej tretine všetkých potravín vyrobených pre ľudskú spotrebu. Keď sa však potraviny zabalia do plastu, oveľa dlhšie vydržia čerstvé. Napríklad syr parmezán takto vydrží čerstvý až 50 dní namiesto bežných 20 dní. A keďže plastové obaly vážia menej než tradičné obalové materiály ako sklo či kov, šetria aj pohonné hmoty a znižujú emisie CO2.

Plast je preto príliš cenný na to, aby skončil na skládke odpadu. Najlepším riešením pre použité plasty je nájsť novú aplikáciu pre ich opätovné využitie. Ak to nebude trvalo udržateľná možnosť, plasty možno použiť aj ako zdroj energie. Pokiaľ ide o využitie energie, plast má rovnakú výhrevnosť ako ropa, z ktorej sa kedysi vyrábal, takže o ňom možno v tejto súvislosti uvažovať ako o „tuhej rope“. Spoločnosť BASF a ďalšie spoločnosti z odvetvia európskeho plastového priemyslu preto podporujú myšlienku zákazu skladovania plastov pod zemou od roku 2025.

Dr. Melanie Maas-Brunnerová je od roku 2014 vedúcou európskej divízie spoločnosti BASF pre zušľachťovacie materiály Performance Materials Europe. Po získaní doktorátu z chémie v roku 1997 nastúpila do spoločnosti BASF ako výskumný pracovník pre vývoj procesov. Neskôr bola zodpovedná za globálnu stratégiu pre disperzie a chemikálie na úpravu vlastností papiera. V rokoch 2008 až 2012 pracovala pre spoločnosť BASF v Ázii, kde okrem iného stála na čele obchodnej jednotky Polyurethanes Asia Pacific pre polyuretány v ázijsko-tichomorskom regióne. Maas-Brunnerová študovala a získala doktorát z technickej chémie na Technickej univerzite RWTH Aachen v Nemecku a na Ottawskej univerzite v Kanade.