Slovensko
Médiá

Mesto Masdar – eko-mesto v Perzskom zálive

View through a palisade at Masdar City

Spojené arabské emiráty (SAE) majú ambiciózne ciele, pokiaľ ide o rozvoj technológií pre obnoviteľnú energiu a ochranu ovzdušia: 17 kilometrov od hlavného mesta Abú Zabí leží mesto Masdar, ktoré bude výkladnou skriňou trvalo udržateľného rozvoja miest. Doposiaľ postavené budovy tu využívajú 100 % obnoviteľnej energie.

Masdar je arabský výraz pre „zdroj“ alebo „pôvod“. Priekopnícky projekt Masdar City je v skutočnosti experimentom obrovského rozsahu: je stelesnením vízie mesta, ktoré je takmer uhlíkovo neutrálne a sotva vyprodukuje nejaký odpad. Masdar zároveň slúži ako akýsi „think tank“, kde možno vyvíjať nové riešenia na ochranu ovzdušia a obnoviteľné zdroje energie. Projekt spustila v roku 2006 spoločnosť Masdar zo SAE, ktorá má mnohostranný prístup k výskumu, vývoju a komercializácií technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií. Spoločnosť Masdar je dcérskou spoločnosťou štátnej akciovej spoločnosti Mubadala a skúma nové plány ekonomickej a energetickej diverzifikácie pre Abú Zabí.

Projektanti mesta Masdar uplatňujú kritéria najlepších postupov, používajú trvalo udržateľné stavebné materiály a energeticky úsporné technológie. V dôsledku toho bola energetická spotreba mesta nižšia o 55 % a spotreba vody klesla o 54 % v porovnaní s bežnými údajmi v Abú Zabí za rok 2011. Energia využívaná v doposiaľ dokončených budovách pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Generuje ju slnečná elektráreň s výkonom 10 megawattov (MW) a strešné fotovoltické panely s výkonom 1 MW. Mesto Masdar realizuje aj dopravné koncepcie ohľaduplné k životnému prostrediu: automobily so spaľovacími motormi musia parkovať na okraji mesta a namiesto nich brázdia po uliciach elektromobily. V celom meste funguje rozvinutý systém verejnej dopravy a všade sú zatienené chodníky.

Mesto projektoval tím legendárneho britského architekta Sira Normana Fostera, ktorý pri práci využil aj tradičné arabské techniky výstavby miest. Budovy sú usporiadané tak, že poskytujú tieň pre verejné komunikácie a ďalšie budovy. Tým sa znižuje priemerná teplota v meste Masdar až o 20°C v porovnaní s prostredím mimo mesta. Chlad spodných vrstiev zeme sa využíva na klimatizáciu budov.

Mesto Masdar nielenže v sebe integruje ekologicky šetrné technológie, ale zároveň chce podporovať ich rozvoj. Mesto je napríklad sídlom Masdarského inštitútu vedy a technológií, univerzity zameranej na výskum obnoviteľných zdrojov energie. Medzinárodný úrad pre obnoviteľnú energiu (IRENA) sa taktiež chystá zriadiť svoje sídlo v Masdar City.

Aby Masdar dostál svojej priekopníckej úlohe, spojil sa v rámci spolupráce so zvučnými menami, akým je napríklad spoločnosť BASF. Strategické partnerstvo medzi spoločnosťami BASF a Masdar sa začalo v roku 2009 a jeho výsledkom je vymenovanie spoločnosti BASF za „prednostného dodávateľa“. Ako hlavný dodávateľ surovín, chemických prípravkov a systémov pre stavebný priemysel poskytla spoločnosť BASF celý rad produktov pre prvú fázu výstavby mesta Masdar City, vrátane Masdarského inštitútu vedy a technológií. K výrobkom použitých pri jeho výstavbe patrili okrem iného zálievky a malty, špárovacie tmely, nátery, lepidlá na keramické obklady a prísady do betónu.