Slovensko
Médiá

Mobilita v meste zajtrajška

V časoch, keď mestá bojujú so smogom a hroziacim dopravným kolapsom, je potrebné trvalo udržateľné myslenie, ktoré by prinieslo čistejšiu, flexibilnejšiu a priestorovo úspornejšiu mobilitu. V našom videu si môžete pozrieť, ako by sme sa mohli pohybovať po mestách v budúcnosti.

Related Content