Slovensko
Médiá

Priekopnícky mysliteľ – vtedy a dnes: Katalýza

Priekopnícky mysliteľ – vtedy

Chemik samouk Johann Wolfgang Döbereiner objavil platinovú katalýzu a pomohol položiť základy pre zostavenie periodickej tabuľky prvkov.

Priekopnícky mysliteľ – dnes

Ferdi Schüth rád prijíma nové výzvy. Jeho súčasný výskum je zameraný na chemické základy energie budúcnosti.

Katalýza: Molekulárny pomocník a hnacia sila v chémii

Katalyzátor je v podstate akýsi dohadzovač. Jeden z dvoch znakov, ktoré v čínštine tvoria slovo „katalyzátor“, je v skutočnosti rovnaký ako znak pre „sprostredkovateľa manželstva“. V skúmavke sa katalyzátor chopí želaných partnerov do reakcie, rozpustí ich staré väzby a rýchlo spojí tých správnych partnerov, aby vznikla nová chemická zlúčenina. Urýchľuje reakcie bez toho, aby sa sám zničil – aj keď v určitom bode môže začať vykazovať známky starnutia.

Katalyzátor zároveň šetrí energiu. Z týchto dôvodov sú katalyzátory dôležitým nástrojom v chémii, kde sa dnes používajú vo viac ako 90 % všetkých chemických výrobných procesov. Výroba mnohých predmetov každodennej potreby – vrátane liekov, hnojív, farbív či plastov – by bez tejto zásadnej technológie nebola možná.

Spoločnosť hte GmbH: Turbo testovanie pre chemické urýchľovače

Vďaka procesu, ktorý vyvinul profesor Dr. Ferdi Schüth spolu s výskumnými pracovníkmi zo spoločnosti hte v nemeckom Heidelbergu, môže teraz hľadanie nových a účinnejších katalyzátorov prebiehať stokrát rýchlejšie, než bolo možné ešte pred pár rokmi. Názov spoločnosti „hte“ je anglickou skratkou tohto procesu: „high throughput experimentation“ (vysokovýkonné experimentovanie). Táto metóda je založená na paralelnom a automatizovanom prístupe a umožňuje vedcom v Heidelbergu vykonávať súbežné chemické testovanie mnohých katalyzátorov.

Spoločnosť hte v súčasnosti prevádzkuje viac ako 50 rôznych reaktorových systémov, od zariadení na skríning katalyzátorov až po veľké skúšobné zariadenia priemyselného testovania na optimalizáciu procesu. Spoločnosť je od roku 2012 stopercentnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti BASF SE a dnes má približne 270 zamestnancov.

Súvisiaci obsah

Composite of Carl Bosch and Prof. Erl

Priekopnícky mysliteľ – vtedy a dnes: Syntéza amoniaku

Priekopnícky mysliteľ – vtedy a dnes: Metylénová modrá