Slovensko
Médiá

Diskusia o bridlicovom plyne

178572496

Americký Federálny úrad pre energetiku odhaduje, že v rokoch 2010 až 2040 vzrastie celosvetová spotreba energie o 56 %. Ako svet uspokojí tento dopyt? Keďže zásoby fosílnych palív sa zmenšujú, bridlicový plyn sa ukazuje ako životaschopná alternatívna. Sú však riziká spojené s jeho ťažbou príliš vysoké, alebo sa možno týmto rizikám vyhnúť? Traja experti sa podelili o svoje názory.

Bridlicový plyn – odborníci sa podelili o svoje názory

Profesor Mohammed M. Amro, riaditeľ Inštitútu pre vŕtaciu techniku a ťažbu kvapalín pri Technickej univerzite Bergakademie Freiberg v Nemecku, a Bas Eickhout, poslanec Európskeho parlamentu za holandskú Stranu zelených, predkladajú obe strany týchto argumentov a hovoria o tom, akú úlohu by mal mať bridlicový plyn pri napĺňaní našich energetických potrieb. Člen Rady výkonných riaditeľov spoločnosti BASF Dr. Harald Schwager vysvetľuje, prečo sa výroba bridlicového plynu oplatí, a to nielen z ekonomického hľadiska.

Bas Eickhout

Poslanec Európskeho parlamentu za holandskú Stranu zelených

Prof. Mohamed Amro Berguniversität Freiberg

Mohammed M. Amro

Riaditeľ Inštitútu pre vŕtaciu techniku a ťažbu kvapalín pri Technickej univerzite Bergakademie Freiberg v Nemecku

Dr. Harald Schwager

Dr. Harald Schwager

Člen Rady výkonných riaditeľov spoločnosti BASF SE