Slovensko
Médiá

Trvalo udržateľná výstavba

Michael L. Gentoso

Príbehy budov vedia najlepšie rozpovedať tí, ktorí ich navrhli, postavili, alebo projektovali. Traja klienti spoločnosti BASF z Európy, Severnej Ameriky a Ázie vysvetľujú, ako vnímajú trvalo udržateľný rozvoj v stavebných projektoch vo svete.

Pre Jeana-Denisa Megeho sú kľúčom k trvalej udržateľnosti budovy ľudia, ktorí v nej bývajú. Mege pracuje pre spoločnosť sociálneho bývania Foyer Rémois vo francúzskom Remeši. Podľa jeho názoru trvalá udržateľnosť budov znamená, že bývanie musí zostať cenovo dostupné, pričom sa nesmie stratiť zo zreteľa hľadisko životného prostredia a kvalita životných podmienok.

Michael L. Gentoso z New Yorku a jeho tím zo spoločnosti U.S. Concrete boli dodávateľmi betónu pri obnove mrakodrapu One World Trade Center, kde hrala dôležitú úlohu trvalo udržateľná konštrukcia. Majiteľ budovy chcel totiž významne znížiť uhlíkové emisie z betónu, a tým aj negatívny vplyv tejto novej dominanty New Yorku na životné prostredie.

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu je hlavným cieľom aj pre Sie Juan-ťiena z Číny: je viceprezidentom stavebnej spoločnosti Landsea Group, ktorá sa špecializuje na využívanie ekologických stavebných technológií. Sie Juan-ťien vie, aký dôležitý bude trvalo udržateľný rozvoj pre budúcnosť Číny. Novopostavené budovy v Číne musia už dnes spĺňať prísne pravidlá v oblasti energetickej účinnosti. Sie Juan-ťien však nechce tieto ciele len plniť – chce ich prekračovať.

Bytová spoločnosť Foyer Rémois spravuje približne 18 000 ubytovacích jednotiek vo Francúzsku. Jean-Denis Mege pracuje pre túto organizáciu ako vývojový manažér. Preňho je domov ideálny vtedy, keď si jeho obyvatelia nevedia predstaviť, že by bývali niekde inde. Preto sa domnieva, že v budovách, ktoré spravuje, je dôležité spoznávať ľudí a stretávať sa s nimi.

Práve teraz riadi projekt renovácie Ogeval vo francúzskom Remeši. Projekt musí spĺňať najprísnejšie normy energetickej účinnosti. Prioritou však musí byť aj kvalita, aby zaistila návratnosť investícií. Jean-Denis Mege spolupracuje na plnení týchto požiadaviek s chemickou spoločnosťou BASF: jej izolačná pena Neopor® významne prispela k úspechu rekonštrukcie Ogeval.

18,000

budov spravuje spoločnosť Foyer Rémois.

20 %

lepšia izolácia s izolačnou penou Neopor® od spoločnosti BASF v porovnaní s bežnými materiálmi.

„Srdcom trvalo udržateľnej budovy sú ľudia, ktorí v nej bývajú.“

Jean-Denis Mege, vývojový manažér spoločnosti Foyer Rémois

Jean Denis Mege

S každou metrickou tonou vyrobeného cementu sa zároveň uvoľní do atmosféry približne jedna tona CO2. Zníženie množstva použitého cementu pri stavbe mrakodrapu One World Trade Center bolo preto hlavnou požiadavkou jeho vlastníka. Spoločnosť U.S. Concrete, ktorá pre budovu One World Trade Center dodávala betónovú zmes, použila program Green Sense® Concrete od spoločnosti BASF. Táto technológia umožňuje spoločnosti BASF optimalizovať betónové zmesi pre svojich zákazníkov tak, aby prispievali k šetrnosti životného prostredia, vykazovali lepšie vlastnosti a zároveň znižovali výrobné náklady.

Analýza ekologickej efektívnosti spoločnosti BASF ukázala, že pri výstavbe prvých 40 poschodí mrakodrapu sa predišlo vzniku viac ako 15 miliónov kilogramov emisií CO2. Ako to funguje? S programom Green Sense® môže betónová zmes obsahovať vyšší pomer recyklovaných materiálov. Viceprezident spoločnosti U.S. Concrete Michael L. Gentoso a spoločnosť BASF monitorovali stavbu betónových konštrukcií. Čerpanie betónu do výšky horných podlaží predstavovalo osobitnú výzvu, keďže 541 metrov vysoký mrakodrap One World Trade Center je zároveň najvyššou budovou v USA.

1 tona

CO2 sa uvoľní do ovzdušia s každou vyrobenou tonou cementu.

 

15 miliónov

kilogramov emisií CO2 – takému množstvu sa predišlo počas výstavby prvých 40 podlaží mrakodrapu One World Trade Center vďaka technológii Green Sense® Concrete od spoločnosti BASF.

„Konštrukcia z trvalo udržateľnej betónovej zmesi výrazne znižuje množstvo CO2.“

Michael L. Gentoso, viceprezident spoločnosti U.S. Concrete pre Atlantický región

Close up of Michael L. Gentoso

S cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj Číny právne predpisy stanovujú maximálnu spotrebu energie nových budov: v najväčších mestách musia nové budovy využívať najmenej o 65 % menej energie než budovy postavené pred rokom 1980. Toto pravidlo platí aj pre budovy vo výstavbe, ktorú realizuje čínska spoločnosť Landsea v metropolitných oblastiach, akou je napríklad Šanghaj.

Pre Sie Juan-ťiena, viceprezidenta spoločnosti Landsea, je tento cieľ motiváciou: spoločnosť sa špecializuje na výstavbu pomocou ekologických technológií a v Šanghaji postavila obytnú štvrť Green Island. Jej cieľom je dosiahnuť ešte väčšie úspory energie, než je predpísaný cieľ 65 %. Na to sú však potrebné technológie, ktoré sú špeciálne prispôsobené miestnym podmienkam, ako je napríklad podnebie alebo čínsky životný štýl. Produkty a riešenia od spoločnosti BASF prispeli k dosiahnutiu energetických úspor budov vo výške 70 % až 80 % v porovnaní s rokom 1980.

70 % – 80 %

Taká je dnes výška úspory energie v budovách postavených stavebnou spoločnosťou Landsea Group v porovnaní s energetickou spotrebou budov v roku 1980.

24,8 milióna

ľudí žilo v metropolitnej oblasti Šanghaja v roku 2011.

„Trvalo udržateľná Čína významne prospeje našej planéte.“

Sie Juan-ťien, viceprezident spoločnosti Landsea Group

Xie Uanjian