Slovensko
Médiá

Diplomatka trvalo udržateľného rozvoja

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Mesto Masdar City, ktoré sa nachádza v púšti Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE), sa snaží stať jedným z najudržateľnejších miest na svete. Ako sa postupne formuje, doktorka Nawál Al-Hosání, riaditeľka odboru trvalo udržateľného rozvoja mesta Masdar, nám približuje tento ambiciózny projekt na úsporu energie a vysvetľuje dôvody, prečo môže slúžiť ako vzor pre mestá budúcnosti na celom svete.

Magazín Creating Chemistry: Mesto Masdar City rýchlo rastie. Vaším cieľom je stať sa v nadchádzajúcich desaťročiach mestom s takmer nulovými emisiami. Môžete nám poskytnúť aspoň krátku informáciu o tom, aké je vaše úsilie zatiaľ úspešné?

Dr. Nawál Al-Hosání: Mesto Masdar City, integrovaná jednotka spoločnosti Masdar, sa stavia ako mesto s trvalo najudržateľnejším rozvojom na svete. Zaviedli sa tu viaceré opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby zostalo mestom s nízkym obsahom uhlíka a produkciou odpadu a slúžilo ako komerčne realizovateľný vzor pre ďalšie mestá vo svete. Spoločnosť Masdar zaujala mnohostranný prístup k celému hodnotovému reťazcu obnoviteľnej energie a trvalo udržateľnému rozvoju. Okrem toho, že pri výstavbe mesta Masdar City realizujeme opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, ako je napríklad používanie recyklovaného betónu, vyvíjame aj inteligentné siete na viacerých úrovniach v spolupráci so svetovými lídrami v oblasti čistých technológií.

Poskytujú takéto systémy príležitosť na úsporu energie a nákladov?

Určite áno, v obrovskej miere, a to prostredníctvom integrovanej siete, ktorá sleduje a ovplyvňuje spotrebu energie od verejných služieb až po úroveň spotrebiteľa. Inteligentné zariadenia, meracie prístroje, senzory, prístrojové dosky, systémy riadenia budov či systémy riadenia distribúcie – to všetko je súčasťou integrovanej siete. Napríklad centrála spoločnosti Siemens na Blízkom východe, ktorá je momentálne v štádiu výstavby v meste Masdar City, bude spĺňať tie najvyššie požiadavky z hľadiska architektúry a energetickej hospodárnosti – čo by mohlo potenciálne viesť k zníženiu spotreby energie až o 45 percent v porovnaní s medzinárodne uznávanou normou ASHRAE (Americká spoločnosť inžinierov v oblasti vykurovania, chladenia a klimatizácie) a zníženiu spotreby vody až o 50 percent.

Postupuje výstavba mesta Masdar City zatiaľ úspešne?

Áno, postupuje. V prvej dokončenej štvrti sa nachádza Masdarský inštitút, maloobchodné predajne, banka, obchod s potravinami a reštaurácie. V meste tiež prebieha množstvo pilotných projektov. Niektoré z nich napríklad podporujú trvalo udržateľnú dopravu a testujú efektívnosť elektrických vozidiel, ako aj rýchly systém elektrickej osobnej dopravy bez vodiča.

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Dr. Nawál Al-Hosání

Riaditeľka trvalo udržateľného rozvoja mesta Masdar City

Doktorka Nawál Al-Hosání dozerá na firemné programy trvalej udržateľnosti. Jedným z projektov spoločnosti je mesto Masdar City – nový projekt, ktorý sa stavia v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE). Doktorka Al-Hosání stojí na čele tímu odborníkov zodpovedných za vypracovanie noriem a politiky trvalo udržateľného rozvoja v oblasti, ktorá má poskytnúť bývanie a obchodné príležitosti pre 40 000 obyvateľov a 50 000 ľudí dochádzajúcich do mesta za prácou, a súčasne pritom produkovať minimálne množstvo odpadu a emisií CO2. Al-Hosání vyrastala v SAE, kde získala aj inžiniersky titul. Na britskej univerzite University of Newcastle upon Tyne získala doktorát a v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts navštevovala Obchodnú fakultu Harvardovej univerzity (Harvard Business School). Pred svojím funkčným pôsobením v spoločnosti Masdar bola zástupkyňou riaditeľa pre plánovanie v Policajnom zbore Abú Zabí – tento post zastávala ako prvá žena – a v roku 2008 získala cenu Podnikateľka Emirátov. Doktorka Al-Hosání rieši problémy vo svojom súkromnom živote rovnako promptne ako v práci: spolu so svojou priateľkou sa stala prvou ženou zo SAE, ktorá vystúpila na africkú horu Kilimandžáro.

Môžete nám povedať viac o energetických nárokoch mesta Masdar City?

Nároky mesta Masdar City v plnej miere pokrýva energia, ktorú vyrába fotovoltická solárna elektráreň s kapacitou 10 megawattov – najväčšia zosieťovaná solárna elektráreň na Blízkom východe – a strešné fotovoltické panely vo vnútri mesta. Všetka nadbytočná energia je smerovaná naspäť do celoštátnej siete v Abú Zabí. Spoločnosť Masdar, ktorá iniciovala projekt mesta Masdar City, vypracovala aj ďalšie projekty komerčného využitia obnoviteľnej energie vo veľkom rozsahu, a to v domácom ako aj medzinárodnom meradle. V Abú Zabí spoločnosť vyvinula elektráreň Shams One s kapacitou 100 megawattov, jednu z najväčších solárnych elektrární na koncentrovanú slnečnú energiu (CSP) na svete.

Elektráreň pomôže ušetriť každoročne približne 175 000 metrických ton CO2, čo zodpovedá vysadeniu 1,5 milióna stromov alebo odstráneniu 15 000 automobilov z mestských komunikácií. Z medzinárodného hľadiska spoločnosť Masdar vyvinula prvú komerčnú elektráreň CSP s kapacitou 19,9 megawattov v južnom Španielsku s názvom Gemasolar; ide o prvú solárnu elektráreň na svete, ktorá dokáže vyrábať elektrickú energiu 24 hodín denne. V spolupráci so španielskou vývojovou a technologickou skupinou SENER pracuje spoločnosť Masdar momentálne na dvoch identických elektrárňach CSP s kapacitou 50 megawattov, Valle 1 a 2. Okrem projektov solárnych elektrární spoločnosť Masdar vyvíja aj jednu z najväčších plánovaných pobrežných veterných elektrární na svete. Ide o projekt na britskom pobreží s názvom London Array a prebieha v spolupráci so spoločnosťami DONG Energy a E.ON. Okrem toho stojí spoločnosť Masdar na čele viacerých projektov zameraných na obnoviteľnú energiu v rozvojových krajinách, ako sú Seychely, Tonga a Afganistan.

„Mesto Masdar City môže slúžiť ako komerčne realizovateľný vzor pre mestá na celom svete.“

Dr. Nawál Al-Hosání, riaditeľka trvalo udržateľného rozvoja mesta Masdar City

Slnečná energia je len jedna strana mince. Čo tak iné koncepcie alternatívnej energie v meste Masdar City?

Spoločnosť Masdar nielenže pracuje na projektoch z oblasti obnoviteľnej energie, ale je to komerčne riadený podnik, ktorý pôsobí v celom spektre odvetvia obnoviteľnej energie a trvalo udržateľných technológií. Ako viete, najudržateľnejšia možnosť závisí od zdrojov každej krajiny a od toho, koľko ich má k dispozícii. Vezmime si napríklad mesto Masdar City: zužitkovali sme množstvo slnečnej energie, ktorá je dostupná v oblasti Abú Zabí, a postavili sme 10-megawattovú solárnu elektráreň a strešné fotovoltické panely. Okrem toho sa snažíme pristupovať k otázke rozvoja miest z hľadiska čo najnižšej miery tvorby odpadu a emisií CO2. Skupina čistých technológií je stelesnením oddanosti mesta Abú Zabí trvalo udržateľnej budúcnosti v tom, že razí cestu dobrým praktikám v oblasti trvalo udržateľného urbanizmu, dizajnu a výstavby, a zároveň vzdeláva obyvateľov v problematike efektívneho využívania energie.

View through palisade at Masdar City
Panoráma mesta Masdar City je významne ovplyvnená tradičnou arabskou architektúrou. Vďaka tejto prepracovanej architektúre si budovy v meste navzájom poskytujú tieň. Tak môžu ulice a domy prirodzene zostať chladné aj bez klimatizácie.

Koľko energie spotrebuje mesto Masdar City v porovnaní s inými mestami?

V porovnaní s priemernými hodnotami, ktoré dosiahlo Abú Zabí v roku 2011, sa mestu Masdar City podarilo znížiť spotrebu vody o 54 %, spotrebu elektrickej energie približne o 70 % a požiadavky na chladenie o 50 %. Odpad sa triedi a recykluje a organický odpad sa použije na kompost. Mesto Masdar City má tiež geotermálnu skúšobňu – ide o pilotný projekt, ktorého súčasťou sú prieskumné  vrty hlboko pod zemou na overenie dostupnosti dostatočne horúcej geotermálnej vody na termálne chladenie.

Spočiatku sa na mesto Masdar City sústreďovalo veľa pozornosti, tá však odvtedy postupne utíchla. Prebieha výstavba stále podľa plánu?

V prvom rade musím povedať, že si nemyslím, že by pozornosť okolo mesta Masdar City utíchla: naopak, či už na miestnej úrovni alebo z medzinárodného hľadiska sa záujem o to, ako mesto Masdar City postupuje, v priebehu rokov neustále zvyšuje. A nám sa podarilo dosiahnuť už mnoho míľnikov: minulý rok na jeseň začala výstavba budovy ústredia spoločnosti Masdar a Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA) a v roku 2013 by malo byť dokončené ústredie spoločnosti Siemens pre Blízky východ. V roku 2025, keď bude mesto kompletne postavené, má mať 40 000 obyvateľov a privítať 50 000 dochádzajúcich.

Masdar Institute of Science and Technology
Inštitút vedy a techniky mesta Masdar sa zameriava na výskum obnoviteľnej energie a trvalo udržateľné technológie. Očakáva sa, že do roku 2017 stúpne počet študentov na 600.

Ktoré miesta na svete považujete za najinšpiratívnejšie z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a života s neutrálnym obsahom uhlíka? Môžete nám povedať, ako vás ovplyvňujú v Masdare?

Predovšetkým treba povedať, že každá krajina má svoj vlastný environmentálny kontext, ale učíme sa z mnohých skúseností, ktoré získavame po celom svete, a to najmä z oblastí, ktoré sa vyznačujú podobnými klimatickými podmienkami. Konštrukčné a dizajnové prvky použité v Masdare sú inšpirované tradičnou arabskou architektúrou. Napríklad veterná veža v areáli Masdarského inštitútu – ktorá svojimi pružnými lopatkami zachytáva vietor, smeruje ho nadol a využíva ho na chladenie – je moderným stvárnením jedného z najkultovejších prvkov tradičnej architektúry v tejto oblasti. Označuje sa ako „badržíl“ a vynímala sa na mnohých domoch v krajinách Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC). K mestám, ktorými sa inšpiroval hlavný územný plán mesta Masdar City, patrí jemenský Šibam, sýrske Aleppo a marocký Marakéš, ako aj tradičné štvrte metropoly Abú Zabí a ďalšie mestá v SAE a Perzskom zálive.

Exhibition view of World Future Energy Summit in Abu Dhabi
Listovité strechy, množstvo skla, energeticky účinne zabudovaný futuristický dizajn – takto sa prezentovali budovy mesta Masdar City na Svetovom summite o budúcnosti energetiky v Abú Zabí.

20 %

Cieľom mesta Masdar City je využívať len jednu pätinu energie, ktorú spotrebuje bežné mesto podobnej veľkosti.

0

Počet automobilov so spaľovacím motorom, ktoré budú povolené v meste Masdar City.

54 %

Zníženie spotreby vody v meste Masdar City v porovnaní s Abú Zabí.

2025

Rok, keď má byť mesto Masdar City dokončené a pripravené poskytnúť priestor svojim 40 000 obyvateľom.

Čo môžu mestá vo všeobecnosti urobiť, aby podporili ochranu ovzdušia?

Všetci sa zhodneme na tom, že klimatické zmeny predstavujú hrozbu, ktorá je spoločná pre celé svetové spoločenstvo. Stúpajúce teploty a hladiny morí budú mať veľký vplyv na náš región a v našom záujme je nájsť riešenia tohto problému. Naša krajina sa už celosvetovo zviditeľňuje ako majster trvalo udržateľného rozvoja s aktívnou úlohou v medzinárodných rokovaniach o ovzduší, ako je napríklad Rio+20. V meste Masdar City pokračujeme v zlepšovaní noriem v oblasti energetickej hospodárnosti našich budov, investujeme do trvalo udržateľnej verejnej dopravy a podporujeme kampane zamerané na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o tom, ako môžeme znižovať emisie. A rozhodne niet pochýb o tom, že ľudia môžu mať väčší vplyv na úsporu energie, keď majú vnútornú motiváciu.

„Dúfam, že môj dom bude slúžiť ako prípadová štúdia pre všetkých členov spoločenstva v Abú Zabí a ukáže im spôsoby, ako môžu zavádzať trvalo udržateľné opatrenia aj vo vlastných domovoch.“

Dr. Nawál Al-Hosání

Aký význam má pre vás výmena informácií s odborníkmi z celého sveta?

Práca v meste Masdar City – skúšobni výskumu, vývoja a tvorby prispôsobiteľných inovácií v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií pre trvalo udržateľný rozvoj – znamená, že výmena informácií a spoločné využívanie znalostí je súčasťou nášho každodenného života. Na osobnej úrovni som bola menovaná za Šerpu (hlavného vyjednávača) generálneho tajomníka OSN v rámci iniciatívy „Trvalo udržateľná energia pre všetkých“ na podporu vymenovaného riaditeľa Dr. Sultána Ahmada Al-Džábira, generálneho riaditeľa spoločnosti Masdar. Pôsobím tiež v radách viacerých regionálnych aj medzinárodných iniciatív a organizácií: som spolupredsedníčkou združenia Ženy za trvalo udržateľný rozvoj a bola som členkou Komisie pre dialóg o trvalo udržateľnom rozvoji v Riu de Janeiro. Sú to všetko platformy na výmenu poznatkov, ktoré priamo prispievajú k mojim skúsenostiam a chápaniu osvedčených praktík v tomto odvetví.

Snažíte sa vytvárať aj platformy na výmenu poznatkov v rámci samotného mesta Masdar City?

V širšom zmysle bude mesto Masdar City a Masdarský Inštitút vedy a techniky priťahovať popredných akademikov, výskumných pracovníkov i podnikateľské subjekty túžiace nachádzať sa v prostredí, ktoré podporuje výskum, vývoj a technologické inovácie a zavádza ich do praxe. V tomto pokrokovom prosperujúcom prostredí bude sídliť aj nové ústredie Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA), čo len podčiarkuje cieľ spoločnosti Masdar stať sa globálnou platformou pre spoluprácu pri hľadaní riešení pálčivých otázok energetickej bezpečnosti, klimatických zmien a rozvoja ľudských odborných skúseností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Úspora energie je veľmi dôležitý cieľ. Ako môžeme úspešne čeliť tejto výzve?

Rozvoj, ktorý by bol trvalo udržateľný a zároveň neškodil planéte, je v teoretickej rovine dosiahnuteľný. V praktickej rovine však na každom kroku narážame na nejaký problém, a zatiaľ sa celosvetové úsilie o kolektívne dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja so spoločným rámcom javí ako dosť chabé. Veľká časť obyvateľstva na celom svete dodnes nemá prístup k základným životným potrebám. V tých najzraniteľnejších podmienkach má obyvateľstvo zvyčajne obmedzené finančné prostriedky a najmenej primerané zdroje na to, aby tieto problémy mohlo riešiť. Začlenenie týchto spoločenstiev do hospodárskych a rozvojových programov môže urýchliť tempo trvalo udržateľného rozvoja a prispieť k zlepšeniu kvality ich života, pretože vytvára podnikateľskú platformu, ktorá má mimoriadne pozitívny vplyv a prináša zapojeným spoločenstvám dlhodobé výhody.

Zohráva trvalo udržateľný rozvoj dôležitú úlohu aj vo vašom súkromnom živote?

V osobnom živote si momentálne staviam trvalo udržateľným spôsobom vlastný domov, ktorý bude mať menej negatívny vplyv na životné prostredie a v konečnom dôsledku zníži uhlíkové emisie. Dúfam, že bude slúžiť ako prípadová štúdia pre všetkých členov spoločenstva v Abú Zabí a ukáže im spôsoby, ako môžu zavádzať trvalo udržateľné opatrenia aj vo vlastných domovoch.