Slovensko
Médiá

Nový zdroj

Jasné slnko, bezoblačné nebo: krásne slnečné počasie priťahuje každoročne na Cyprus milióny dovolenkárov. Horúce a suché podnebie však prináša so sebou aj problémy. Voda je na Cypre vzácnou komoditou a krajina hľadá na riešenie tohto problému udržateľné riešenia.

Voda ako nedostatkový zdroj

Cyprus zažil v roku 2008 dlhé mesiace sucha. Existujúce zásoby vody nepostačovali na uspokojenie potrieb pitnej vody, čo prinútilo vládu zaviesť na vodu prídelový systém. Cyperčania mali prístup k tečúcej vode len 12 hodín každý druhý deň a pitná voda sa musela dovážať z Grécka.

Nedostatok vody na Cypre má viacero príčin. Podľa údajov Odboru rozvoja vodného hospodárstva cyperského Ministerstva vodohospodárstva od 70. rokov minulého storočia prudko klesla úroveň zrážok. Prirodzená obnova vodných zdrojov preto vyzerá veľmi nepravdepodobná. Intenzívne poľnohospodárstvo a rast cestovného ruchu sú ďalšími faktormi, ktoré sa podieľajú na probléme vyčerpávania vodných zdrojov v krajine. V snahe dostať sa k podzemným zdrojom vody sa hĺbia čoraz hlbšie studne. Spolu s výrazným znižovaním vodného stĺpca to v niektorých oblastiach viedlo dokonca k tomu, že slaná voda z mora začala prenikať do podzemných vodonosných vrstiev (tzv. akviferov).

Odsoľovanie morskej vody na udržanie zásob vody

Podľa hlavnej inžinierky Odboru rozvoja vodného hospodárstva Yianny Economidou je najdôležitejšie zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi: „Sme zaviazaní trvalo udržateľnému rozvoju našich vodných zdrojov v spojení s riadením požiadaviek.“ V skutočnosti to znamená, že poľnohospodárom sú pridelené kvóty na vodu, a ak ich prekročia, musia zaplatiť pokutu. Odbor rozvoja vodného hospodárstva poskytuje aj recyklovanú vodu z miestnych čističiek dopadových vôd na zavlažovanie. Tieto opatrenia však nestačia pokryť celkovú potrebu vody pre poľnohospodárstvo, cestovný ruch aj súkromné domácnosti.

Ako hovorí Economidou, odsoľovanie morskej vody je jediný spôsob, ako udržať na ostrove dodávky vody bez ohľadu na klimatické podmienky. Cyprus má skúsenosti s odsoľovaním morskej vody už od roku 1997. „Vtedy bolo postavené prvé odsoľovacie zariadenie,“ hovorí Economidou.

„Odsoľovacie kapacity sa neustále rozširujú a dnes dokážeme zo zariadení na odsoľovanie morskej vody uspokojiť 100 percent našich nárokov na pitnú vodu pre miestne úrady i cestovný ruch.“

Yianna Economidou, hlavná inžinierka Odboru rozvoja vodného hospodárstva

Pri odsoľovaní morskej vody hrajú významnú úlohu ultrafiltračné membrány. Filtre s mimoriadne malými pórmi zadržiavajú rozptýlené častice, a od vody sa účinne a spoľahlivo oddelia aj nebezpečné mikroorganizmy ako vírusy a baktérie. Tak sa premieňa odpadová voda na pitnú. Membrány fungujú podobne ako bežné filtre. Kým molekuly vody bez problémov prenikajú cez póry, ktoré sú veľké len niekoľko nanometrov, rozptýlené látky ako piesok, bahno, riasy či dokonca choroboplodné organizmy cez túto bariéru prejsť nedokážu. Dcérska spoločnosť spoločnosti BASF, inge®, ktorá sídli v bavorskom meste Greifenberg, vyrába ultrafiltračné membrány na rôzne aplikácie pre úpravu vody. „Východiskovým materiálom je vysokovýkonný polymér,“ prezradil predseda predstavenstva Bruno Steis. „Používame ho na výrobu mimoriadne stabilných ultrafiltračných (UF) membrán podľa našej vlastnej metódy.“

Multibore membranes

Membránová technológia je vhodná na použitie v úvodnej fáze reverznej osmózy. Pri tomto druhu odsoľovania sa slaná voda pretláča pod vysokým tlakom cez membránu s reverznou osmózou. Zatiaľ čo voda prechádza cez membránu, soľ zostáva zachytená pred ňou.

Bavorská spoločnosť dodáva protiprúdové filtračné stupne pre reverznú osmózu, ktoré sa používajú na predbežnú úpravu slanej vody s cieľom optimalizovať samotný proces reverznej osmózy. Keďže spotreba energie je pri spojení ultrafiltrácie a reverznej osmózy podstatne nižšia, táto metóda sa teší čoraz väčšej obľube.

Profesorka Claudia Staudt, expertka spoločnosti BASF na membrány, pracuje spolu so svojím tímom v Ludwigshafene na vylepšovaní membránového materiálu: „Cieľom je vyvinúť membrány, ktoré budú vyrábať čistú pitnú vodu pri najmenšej spotrebe energie.“ Tento cieľ možno dosiahnuť napríklad povrchovým materiálom, ktorý by bol navrhnutý tak, že sa k nemu nepriľne organický ani anorganický materiál z vody. Čím menej materiálu bude upchávať póry filtra, tým dlhšie môže filter fungovať bez toho, aby ho bolo treba čistiť alebo vymeniť, a tým dlhšie môže byť v prevádzke celé zariadenie. To všetko prináša výhody z hľadiska nákladov ako aj vplyvu na životné prostredie.