Global Home
Celulóza a papier

Inovatívne riešenia pre trvalo udržateľnú výrobu papiera a lepenky

Od najväčšieho dodávateľa chemikálií na úpravu vlastností papiera až po hlavného dodávateľa pre celý papierenský priemysel

Spoločnosť BASF je vedúci svetový dodávateľ chemických látok pre papierenský a lepenkový priemysel. Naše inovatívne riešenia umožňujú výrobcom papiera dodávať prvotriednu kvalitu a zvyšovať produktivitu a popritom znižovať celkové náklady na prevádzku.

Naše portfólio chemikálií na úpravu vlastností papiera s pridanou hodnotou zasahuje každú fázu výroby. Od priemyselných chemických látok, ktoré optimalizujú náklady a zvyšujú účinnosť strojov, cez funkčné chemikálie, ktoré zabezpečujú špeciálne vlastnosti –  až po náterové chemikálie, ktoré zlepšujú vzhľad a vlastnosti hotového papiera a lepenky. Naši zákazníci pôsobia na vysoko konkurenčných trhoch. Keďže im chceme pomôcť odlíšiť sa dnes i v budúcnosti, zaviazali sme sa inováciám – a to v oblasti výrobkov, aplikácií aj služieb. Významnú časť tržieb investujeme do výskumu a vývoja.