Global Home
Kto sme

Hlavné témy

Zatiaľ čo svetová populácia a jej požiadavky neustále narastajú, zdroje planéty sú obmedzené.

Chémia je prostriedok na riešenie súčasných a budúcich potrieb spoločnosti - najmä pre nasledujúce kľúčové témy: