Slovensko
Kto sme

Hlavné témy

Zatiaľ čo svetová populácia a jej požiadavky neustále narastajú, zdroje planéty sú obmedzené.

Chémia je prostriedok na riešenie súčasných a budúcich potrieb spoločnosti - najmä pre nasledujúce kľúčové témy:

Život v meste

V spoločnosti BASF sme presvedčení o tom, že napriek mnohým výzvam, ktorým naše mestá čelia, sa budúcnosť mestského života neustále zlepšuje. Pomáhame s tým, aby sme sa na budúcnosť našich miest mohli všetci pozerať optimisticky.

Múdra energia

Narastajúca populácia a ekonomická produkcia vyvíjajú tlak na obmedzené zdroje planéty. Aby sme zabezpečili náš súčasný životný štýl, musíme nájsť efektívnejšie zdroje energie.

Potraviny

Čím rýchlejšie rastie svetová populácia, tým je dôležitejšie zaoberať sa riešeniami, ako zaistíme dostatok potravín pre nás všetkých.