Slovensko
Kto sme

FWC – Nový štvorcestný konverzný katalyzátor pre zážihové motory

Štvorcestný konverzný katalyzátor (FWC™) je spojením trojcestného katalyzátora (TWC) a filtra na jedinej voštine. Táto nová technológia dokáže z výfukových plynov zážihových motorov odstraňovať pevné častice (PM), oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (HC) a oxidy dusíka (NOx) – a to bez toho, aby obmedzila výkon motora či vyžadovala dodatočný priestor. Vďaka nej môžu výrobcovia automobilov spĺňať prísne požiadavky nových emisných predpisov, vrátane európskej normy Euro 6.  

Zo zákulisia výskumu

Rozhovor s Dr. Klausom Harthom, vedúcim pracovníkom spoločnosti BASF zodpovedným za automobilové katalyzátory.

PÁN HARTH, ČO JE NA ŠTVORCESTNOM KATALYZÁTORE TAKÉ ZVLÁŠTNE?
Harth: Detailnejšie sme rozvinuli trojcestný katalyzátor a optimalizovali jeho čistiaci účinok. Nový štvorcestný konverzný katalyzátor, skrátene FWC, je technológia pre vozidlá so zážihovým motorom. Katalyzátor odstraňuje nielen plynné znečisťujúce látky, ale aj pevné častice, ako sú napríklad častice uhlíka z výfukových emisií. Kompaktný štvorcestný katalyzátor prináša spojenie všetkých dôležitých vlastností v podobe jediného katalyzátora na reguláciu emisií. Avšak v porovnaní s trojcestným katalyzátorom a nadväzujúcim nepotiahnutým filtrom pevných častíc zaberie oveľa menej miesta v priestore motora.

MÁ AJ ĎALŠIE VÝHODY?
Harth:
Katalyzátor FWC sme vyvinuli tak, aby hromadil iba nízky spätný tlak prúdiaceho výfukového plynu. To je pre výrobcov automobilov dôležitý aspekt. Pretože vysoký spätný tlak zvyšuje odpor, ktorý musia prekonať výfukové emisie skôr, než sa dostanú do výfukového systému. Ak je spätný tlak príliš vysoký, oslabuje to výkon motora a zhoršuje uhlíkovú rovnováhu.

Na udržanie čo najnižšieho spätného tlaku sme vyvinuli novátorské procesy nanášania povlaku. Tie nám umožňujú špeciálne potiahnuť porézne vnútorné steny monolitu katalyticky aktívnym materiálom. Naše mnohoročné skúsenosti s katalytickými technológiami nám tu umožňujú vytvárať na mieru šité katalytické štruktúry. V dôsledku toho vzniká mimoriadne veľká povrchová plocha s vysokou katalytickou aktivitou. Do štvorcestného katalyzátora pritom stačí zakomponovať oveľa menšie množstvo ušľachtilých kovov. Prepočítavacie koeficienty štvorcestného konverzného katalyzátora sú veľmi vysoké.

Porézna stena monolitu zároveň slúži ako filter pevných častíc uhlíka. Tieto čiastočky sa v nej zachytávajú a spaľujú na oxid uhličitý pri vysokých teplotách za pomoci katalytického povlaku. Štvorcestný konverzný katalyzátor od spoločnosti BASF je preto účinnejší ako bežný filtračný systém s nepotiahnutým filtrom. Keďže väčšina pevných častíc uhlíka sa spáli na oxid uhličitý, póry katalyzátora sa nemôžu upchať – a tým sa zachováva jeho dlhodobá funkčnosť.

AKÚ ŽIVOTNOSŤ MÁ TAKÝTO KATALYZÁTOR?
Harth: Jeho dlhodobú stabilitu preukázalo už množstvo skúšok. Štvorcestný konverzný katalyzátor ešte aj po viac ako 160 000 najazdených kilometroch stále dokonale čistí emisie výfukových plynov. Tento nový systém sme predstavili už v apríli 2013 a teraz je vo vývojovej a skúšobnej fáze u mnohých automobiliek – všade s ohľadom na sériovú výrobu. Štvorcestný konverzný katalyzátor pomáha výrobcom automobilov spĺňať prísne emisné predpisy, ako je emisná norma Euro 6.

Trojcestný konverzný katalyzátor znižuje emisie výfukových plynov
innovation

Trojcestný konverzný katalyzátor znižuje emisie výfukových plynov

Viac informácií