Slovensko
Kto sme

ecovio – biologicky kompostovateľný polymér

Bioplast od spoločnosti BASF je vysoko kvalitný a úplne kompostovateľný polymér. Skladá sa z biologicky rozložiteľného polyméru ecoflex® z dielne spoločnosti BASF a kyseliny polymliečnej (PLA), ktorá sa získava z obnoviteľných zdrojov na báze cukru.

Prvé výrobné využitie kompostovateľného plastu ecovio v kávových kapsulách

Produkty vyrobené z polyméru ecovio® sú rovnako odolné a pevné ako klasické plasty. Polymér ecovio sa už osvedčil v aplikáciách, ako sú vrecká na biologický odpad či poľnohospodárske fólie. Okrem toho prvá aplikácia vstrekovaného plastu ecovio IS sa dnes používa na výrobu certifikovaných kompostovateľných kávových kapsúl a vákuových obalov.

Zo zákulisia výskumu

Prierez cez bariéru materiálu ecovio: na snímke z elektrónového mikroskopu je zachytený mimoriadne tenký povlak na kartónovom obale.

Kto sú vedci, ktorí stoja za inovačným materiálom ecovio? Hovorili sme s dvoma odborníkmi na ecovio a využili sme príležitosť nazrieť do zákulisia jeho vývoja. Dr. Robert Loos bol spojený s vývojom tohto polyméru od samého začiatku, kým Dr. Maximilian Lehenmeier bol od roku 2012 zapojený do rozširovania možností jeho využitia. 

Dr. LOOS, ČO JE NA MATERIÁLI ECOVIO TAKÉ ZVLÁŠTNE?
Loos: Zvláštnosťou tohto materiálu je, že je zmesou biologicky rozložiteľného polyméru ecoflex od spoločnosti BASF a kyseliny polymliečnej vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Tým vznikol plne kompostovateľný plast, ktorý čiastočne tvoria aj obnoviteľné suroviny. Pozoruhodné je, že produkty vyrobené z materiálu ecovio majú rovnaké vlastnosti ako štandardné biologicky nerozložiteľné plasty, a možno ich rovnako jednoducho spracovať.

DR. LEHENMEIER, KTORÉ BEŽNÉ APLIKÁCIE VYLEPŠUJÚ POUŽÍVANIE PLASTU ECOVIO?
Lehenmeier: Dobrým príkladom sú kávové kapsuly. Kávové kapsuly produkujú veľmi veľké množstvo zvyškového odpadu, hoci mletá káva je v skutočnosti cenným hnojivom a je kompostovateľná. Keď na hmotu kapsúl použijeme ecovio, kapsuly je možné zlikvidovať ako biologický odpad. Je však dôležité, aby tento materiál spĺňal vysoké požiadavky pre ochranné balenie kávy, ako je vlhkosť, kyslík a aróma. V súčasnosti to možno dosiahnuť len pomocou špeciálneho kompostovateľného balenia do kapsúl: avšak už prebieha výskum vhodných riešení kávovej kapsuly budúcnosti. Kapsula musí vydržať aj varenie kávy vo vysokotlakovom kávovare a zostať pritom plne kompostovateľná. To sa nám podarilo dosiahnuť, takže vďaka výskumu sme prispeli k zníženiu produkcie nepotrebného odpadu.

AKÉ SÚ VAŠE ĎALŠIE PLÁNY S PLASTOM ECOVIO?
Loos: Zatiaľ sa tento produkt používa najmä pri výrobe mulčovacích fólií, nákupných tašiek a vreciek na biologický odpad. Skúmame však už aj ďalšie možnosti využitia polyméru ecovio. Dokážeme upraviť vlastnosti materiálu, ako je napríklad tuhosť či priehľadnosť, tak, aby vyhovovali danému spôsobu využitia, a to zmenou kvantitatívneho zloženia jeho jednotlivých zložiek. V dôsledku toho sú možné aj ďalšie metódy spracovania, ako napríklad vstrekovanie plastov či hlboké ťahanie, čím sa zároveň otvárajú nové možnosti využitia, ako sú napríklad už spomenuté kávové kapsuly. Ďalší smer, ktorým sa aktuálne zaoberá náš aktívny výskum, súvisí s kompostovateľnými viečkami papierových pohárov na teplé nápoje, ktoré sú taktiež potiahnuté vrstvou polyméru ecovio namiesto polyetylénu. To znamená, že sa zameriavame predovšetkým na vývoj celých systémov.

Papierové povlaky
innovation

Papierové povlaky

Viac informácií