Slovensko
Kto sme

Pohľad do histórie: Významné inovácie v spoločnosti BASF

Chemický priemysel bol vždy hnacím motorom inovácií: syntetické farbivá, čpavok ako základ výroby hnojív, polyméry ako napríklad surovina pre izolačné peny či obaly, syntetické vitamíny, tekuté kryštály do displejov, revolučné fungicídy alebo rastlinné biotechnológie.

V priebehu rokov sa však zameranie tohto odvetvia trochu posunulo. V 70. rokoch 20. storočia sa kládol dôraz na vývoj nových molekúl, pretože tieto inovácie prinášali najväčšiu hodnotu. Od 80. rokov až do konca 20. storočia sa pozornosť viac zameriavala na zlepšovanie aplikácií a úpravu produktov. Dnes sa ťažisko inovácií a tvorby hodnôt posúva ďalej smerom k funkcionalizovaným materiálom a riešeniam.

Modest beginnings: BASF in 1866

História BASF

Prečítajte si viac o histórii BASF od zrodu chemického priemyslu, cez éru farbív až po udržateľný štart nového tisícročia.