TOP
Slovensko
Kto sme

Výskum pre budúcnosť

Efektívny a dobre fungujúci výskum a vývoj je predpoklad pre inovácie a zároveň dôležitý faktor rastu spoločnosti BASF. Vyvíjame inovatívne procesy, technológie, produkty pre trvalo udržateľnú budúcnosť a celosvetovo urýchľujeme digitalizáciu výskumu. Takto zabezpečujeme náš dlhodobý obchodný úspech, vďaka riešeniam založeným na chémii pre takmer všetky odvetvia priemyslu.

Naša inovatívna sila tkvie v globálnom tíme vysoko kvalifikovaných zamestnancov s rôznymi špecializáciami. V spoločnosti BASF pracuje v celosvetovom meradle viac ako 11 000 zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja v približne 70 lokáciách. 

Lokality výskumu a vývoja spoločnosti BASF blízko k zákazníkom a trhom

 

Zameranie nášho výskumu – tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Spájame naše kompetencie

V rámci nášho unikátneho celosvetového Znalostného Verbundu spájame naše mnohoraké kompetencie: spolu s partnermi z oblasti vedy a obchodu pracujeme na trvalo udržateľných produktoch a riešeniach.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráce

Zaoberáme sa odvážnymi myšlienkami. Pri týchto aktivitách zohrávajú dôležitú úlohu partnerstvá. Vo vysoko diverzifikovanej, celosvetovej a medzinárodnej sieti sa rodia nové nápady a skúmajú sa nové impulzy.

Naša cesta k inováciám

Riadime sa jasne formulovaným, no pritom flexibilným procesom inovácií, ktorý pozostáva zo všetkých krokov, od prvotného nápadu až po uvedenie výrobku na trh.

Zábery zo sveta výskumu

Pôsobivé zábery zo skenovacej elektrónovej mikroskopie výskumu spoločnosti BASF nám umožňujú nahliadnuť do tajomstiev jedinečných tvarov a štruktúr mikrokozmu, ktoré sú ľudskému oku bežne skryté.