Slovensko
Kto sme

Nastavenie celosvetových výskumných platforiem

V roku 2018 sme dosiahli tržby okolo 9 miliárd eur z predaja produktov, ktoré sú na trhu ostatných 5 rokov a pochádzajú z výskumných a rozvojových aktivít. V dlhodobom horizonte je našim cieľom pokračovať vo výraznom zvyšovaní tržieb a ziskov prostredníctvom nových a vylepšených produktov. S našimi jedinečnými zdrojmi a schopnosťami sa snažíme zostať najschopnejšou a najinovatívnejšou spoločnosťou. Dodržíme náš záväzok ohľadom dlhodobých projektov a prelomových technológií. Našou ambíciou je byť pre našich zákazníkov najatraktívnejším partnerom pre všetky ich výzvy, ktoré môže chémia vyriešiť.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa pokračujeme v rozvoji organizácie výskumu a spájame naše kompetencie do troch celosvetových výskumných divízií. Spolu s vývojovými jednotkami v našich prevádzkových divíziách tvoria jadro nášho globálneho znalostného Verbundu. Okrem toho, naša globálna sieť vynikajúcich univerzít, výskumných ústavov a spoločností tvorí dôležitú súčasť nášho znalostného Verbundu. Našich osem akademických výskumných aliancií združuje partnerstvá s niekoľkými výskumnými skupinami v geografickom regióne alebo so špecifickým výskumným zameraním. Naše tri globálne výskumné divízie sú vedené z našich kľúčových regiónov - Európy, Ázie a Severnej Ameriky:

Výskum pokročilých materiálov a systémov

Výskum pokročilých materiálov a systémov so sídlom v ázijsko-tichomorskom akademickom zariadení spoločnosti BASF pre inovácie Innovation Campus Asia-Pacific v Šanghaji

Vyvíjame nové konštrukčné materiály, disperzie a funkčné materiály, ako aj organické a anorganické prísady pre zákazníkov zo širokej škály odvetví, od automobilového priemyslu cez oblasť výstavby, obalov, náterov, domácej a osobnej starostlivosti až po farmaceutický priemysel a vodnú a veternú energetiku.

Výraznejšia prítomnosť našej spoločnosti mimo Európy prinesie nové príležitosti budovania a rozširovania vzťahov so zákazníkmi a vedeckej spolupráce, ako aj získavanie prístupu k talentovaným zamestnancom. To posilňuje Výskumno-vývojový Verbund a zároveň robí BASF ešte atraktívnejším partnerom a zamestnávateľom.

Naše tri globálne technologické platformy fungujú v regiónoch, ktoré majú pre nás mimoriadny význam  - Európa, Ázia a Pacifik a Severná Amerika. Oblasti výskumu spolu s vývojovými jednotkami našich prevádzkových divízií tvoria jadro nášho celosvetového Znalostného Verbundu. Spoločnosti BASF New Business a BASF Venture Capital dopĺňajú túto sieť s úlohou využívať nové technológie, aby prenikla na atraktívne trhy a do nových obchodných modelov pre BASF.

BASF New Business

Máme prístup k novým oblastiam rastu pre spoločnosť BASF. Tieto aktivity sme založili na spoločenských a ekologických trendoch budúcnosti, ktoré vedúcej chemickej spoločnosti na svete otvárajú nové trhové možnosti.
Spoločnosť BASF New Business GmbH sa zameriava na trhy, technológie a riešenia, v ktorých má chémia zásadnú úlohu a umožňuje inovácie.

Náš interdisciplinárny medzinárodný tím pre prieskum a hodnotenie nepretržite analyzuje zmenové procesy v dnešnom trhovom a technologickom prostredí, rozpoznáva nové obchodné príležitosti a rozvíja potrebné trhové stratégie.

Takýmto spôsobom posúvame vpred inovatívne systémové riešenia v oblastiach rastu, ktoré sú dôležité pre nás i pre našich zákazníkov, ako je napríklad energetické hospodárstvo, organická elektronika či medicína, a uvádzame ich na trh.
Viac (EN)

BASF Venture Capital

BASF Venture Capital GmbH je spoločnosť koncernu BASF Group s rizikovým kapitálom. Investujeme do firiem v začiatkoch podnikania („start-up“) a rizikových investičných fondov po celom svete. Okrem toho podporujeme inovatívne začínajúce firmy, a to finančne ako aj pomocou odborných znalostí koncernu BASF Group. Takto spoločnosť BASF otvára okno do sveta nových technológií.
Viac (EN)

Spolupráce

Významnú zložku nášho Znalostného Verbundu formuje aj naša celosvetová sieť, ktorú tvorí viac ako 600 špičkových univerzít, výskumných ústavov a obchodných spoločností. Spolupracujeme s nimi v mnohých rôznych disciplínach. Priamy prístup k externým vedeckým poznatkom, novým technológiám a talentovaným myšlienkam z rôznych disciplín nám pomáha posilniť naše portfólio novými kreatívnymi projektmi.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráca s oblasťou vedy

Spolupráca s vynikajúcimi vedcami je významným zdrojom inovácií. Preto udržiavame úzke vzťahy s mnohými univerzitami a výskumnými ústavmi.

Infinergy

Spolupráca s odvetvím priemyslu

Usilujeme sa o otvorené inovácie: v spolupráci s ďalšími novátorskými spoločnosťami spájame rôzne kompetencie, vyvíjame osvedčené postupy a pracujeme na vývoji trvalo udržateľných produktov a riešení.

two workers with a tube system

Viac informácií o BASF Verbund