Slovensko
Kto sme

Ako pracujeme

Pre spoločnosť BASF sú inovácie kľúčom k tomu, aby v náročnom trhovom prostredí úspešne vynikala nad ostatnými. Naša inovatívna sila vychádza z nášho svetového tímu vysoko kvalifikovaných zamestnancov s rôznymi špecializáciami. Do našich inovatívnych procesov navyše zapájame aj externých partnerov a udržiavame množstvo kontaktov s oblasťou vedy a obchodu.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráce

Zaoberáme sa odvážnymi myšlienkami. Pri týchto aktivitách zohrávajú dôležitú úlohu partnerstvá. Vo vysoko diverzifikovanej, celosvetovej a medzinárodnej sieti sa rodia nové nápady a skúmajú sa nové impulzy. Preto do našich inovačných procesov zapájame aj externých partnerov a udržiavame množstvo kontaktov s odvetvím vedy a obchodu.   

BASF New Business GmbH

Spoločnosť BASF New Business GmbH sleduje dlhodobé trendy a inovatívne témy v priemysle a v spoločnosti, analyzuje potenciál ich rastu a skúma, či potenciálne nové oblasti podnikania zapadajú do predstavy spoločnosti BASF. Jej menovaná dcérska spoločnosť pracuje na rozvoji tém, ktoré vyhovujú novým oblastiam rastu spoločnosti BASF.