Slovensko
Kto sme

Spolupráce

Zaoberáme sa odvážnymi myšlienkami. Pri týchto aktivitách zohrávajú dôležitú úlohu partnerstvá. Vo vysoko diverzifikovanej, celosvetovej a medzinárodnej sieti sa rodia nové nápady a skúmajú sa nové impulzy. Preto do našich inovačných procesov zapájame aj externých partnerov a udržiavame množstvo kontaktov s odvetvím vedy a obchodu.  

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráca s akademickou obcou

Spolupráca s vynikajúcimi vedcami je významným zdrojom inovácií. Preto udržiavame úzke vzťahy s mnohými univerzitami a výskumnými ústavmi.

Spolupráca s odvetvím priemyslu

Nižšie uvádzame ako príklad našich početných kooperatívnych aktivít stručnú charakteristiku niektorých projektov, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi partnermi z odvetvia priemyslu.