Slovensko
Kto sme

Spolupráca s akademickou obcou

Naša celosvetová sieť, ktorú tvorí viac ako 600 excelentných univerzít, výskumných ústavov a obchodných spoločností, je dôležitou súčasťou nášho Znalostného Verbundu. Spolupracujeme s nimi na dosahovaní svojich cieľov rastu.

V rámci našej spolupráce ponúkame vedcom príležitosť zúčastňovať sa na výskumných projektoch blízkych praxi a prostredníctvom vývoja inovatívnych riešení vytvárať pridanú hodnotu pre spoločnosť. Preto udržiavame úzke vzťahy s mnohými univerzitami a výskumnými ústavmi vo svete a participujeme na národne aj medzinárodne sponzorovaných projektoch.

Spolupráca sa zameriava na spájanie tých správnych ľudí, aby mohli spoločne pracovať na náročných a zmysluplných problémoch. Spoločnosť BASF má veľký záujem investovať do takýchto vzťahov aj preto, aby mohla spolu so svojimi partnermi rásť.

 • CARA (EN) Lokalita:USA: západné pobrežie, Kalifornia
  Univerzity: Kalifornská univerzita v Berkeley, Kalifornská univerzita v San Franciscu, Stanfordova univerzita, Kalifornská univerzita v Los Angeles, Kalifornská univerzita v Davise, Kalifornská univerzita v Santa Barbare
  Oblasti zamerania: Výpočtová technika, Elektronika, Biologické vedy a biologické inžinierstvo
 •  

 • NORA (EN) Lokalita: USA: východné pobrežie, Massachusetts
  Univerzity: Harvardova univerzita, Massachusettská technická univerzita (MIT), Massachusettská univerzita v Amherste
  Oblasti zamerania: Materiály, polyméry
  • JONAS (EN) Lokalita: Stredná Európa: Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko
   Univerzity: Štrasburská univerzita, Univerzita vo Freiburgu, švajčiarsky Federálny technologický inštitút (ETH) v Zürichu
   Oblasti zamerania: Supramolekulárna chémia, nanotechnológie, polymérová chémia
    
  • NAO (EN) Lokalita: Ázia: Čína, Japonsko
   Univerzity: Univerzita Tsing-chua, Pekinský technologický inštitút, Pekinská univerzita, Univerzita Fu-tan, Univerzita Chan-jang, Kjótska univerzita, Ústav aplikovanej chémie v meste Čchang-čchun
   Oblasti zamerania: Kompozity, polyméry, koloidy

 • BELLA Lokalita: Nemecko, Technologický ústav v Karlsruhe (KIT)
  Oblasti zamerania: Elektrochémia, akumulátory

   

 • CaRLa Lokalita: Nemecko, Univerzita v Heidelbergu
  Oblasti zamerania: Suroviny, homogénna katalýza 
  • BasCat Lokalita:Nemecko, Technická univerzita v Berlíne (TU Berlin)
   Oblasti zamerania: Suroviny, homogénna katalýza