Slovensko
Kto sme

Spolupráca s odvetvím priemyslu

Usilujeme sa o otvorené inovácie: v spolupráci s ďalšími novátorskými spoločnosťami spájame rôzne kompetencie, vyvíjame osvedčené postupy a pracujeme na vývoji trvalo udržateľných produktov a riešení.

Nižšie uvádzame ako príklad našich početných kooperatívnych aktivít stručnú charakteristiku niektorých projektov, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi partnermi z odvetvia priemyslu.

Kukurica odolná voči suchu

Segment spoločnosti BASF pre rastlinné vedy a agrochemická spoločnosť Monsanto od roku 2007 pracujú spoločne na vývoji plodín s vyšším výnosom, ktoré sú odolnejšie voči environmentálnemu stresu, akým je napríklad sucho. V roku 2013 spoločnosť Monsanto úspešne uviedla na trh Genuity® DroughtGard® Hybrids – prvý komerčný produkt našej spolupráce. Hybridy DroughtGard Hybrids sú súčasťou systémovej koncepcie, ktorej cieľom je zmierniť straty na výnosoch v dôsledku sucha.

Infinergy

adidas

Odborníci spoločnosti BASF už viac ako 20 rokov nepretržite podporujú spoločnosť adidas v ďalšom rozvoji výkonnostnej bežeckej obuvi prostredníctvom inovatívnych materiálov. S použitím novej peny od spoločnosti BASF s názvom Infinergy® spoločnosť adidas najnovšie vyvinula Energy Boost – úplne novú bežeckú topánku s unikátnym odpružením a tlmiacimi vlastnosťami.

Succinity®

Spolu s holandskou spoločnosťou Corbion Purac sme v roku 2012 založili spoločnosť Succinity GmbH. Tento spoločný podnik má byť vedúcim výrobcom kyseliny jantárovej na biologickej báze. Spoločnosť Succinity využíva trvalo udržateľný a vysoko efektívny výrobný proces, ktorý sama vyvinula. Jeho podstatou je patentovaná baktéria Basfia succiniciproducens, ktorá dokáže vyrábať kyselinu jantárovú z obnoviteľných surovín. V roku 2014 spoločnosť Succinity spustila komerčnú výrobu kyseliny jantárovej na biologickej báze pri španielskom meste Montmeló s ročnou kapacitou 10 000 ton. Plánuje sa aj výstavba väčšieho výrobného závodu.

Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG)

Japonská akciová spoločnosť Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG) a nemecká spoločnosť BASF podpísali exkluzívnu dohodu o globálnom rozvoji a licencii na insekticíd s novým mechanizmom účinku. Nová, vysoko účinná aktívna zložka prináša inovačné riešenie v boji proti hmyzu pre pestovateľov a odborníkov na likvidáciu hmyzu. Novú molekulu objavila spoločnosť MCAG. V nasledujúcich troch rokoch obaja partneri, MCAG a BASF, zintenzívnia spoločnú výskumnú činnosť s cieľom vyvinúť špecifické prípravky pre konkrétne trhy a spôsoby využitia.

Projekt Tuhé a kvapalné plynné produkty (nemecky: FfPaG)

Spolupracujeme so skupinou Linde Group a ThyssenKrupp, dcérskou spoločnosťou koncernu BASF a vedeckými partnermi VDEh-Betriebsforschungsinstitut z Düsseldorfu a Univerzitou v Dortmunde (TU Dortmund), s ktorými spoločne vyvíjame inovatívnu technológiu pre environmentálne udržateľnú výrobu syntézneho plynu (syngas) z oxidu uhličitého a vodíka. Cieľom je využiť technológiu inovačného procesu na získavanie vodíka, a následne využívať oxid uhličitý ako surovinu s pozitívnym vplyvom na ochranu ovzdušia. V roku 2013 sme spustili náš spoločný projekt s podporou nemeckého Spolkového ministerstva školstva a výskumu. Pracujeme v úzkej spolupráci s našimi vedeckými partnermi VDEh-Betriebsforschungsinstitut a TU Dortmund.