Slovensko
Kto sme

Strategické oblasti činností a hodnoty

Strategické oblasti našich činností

Naši zákazníci sú našou prioritou číslo jeden. Všetko, čo robíme, chceme vidieť optikou významu pre zákazníka. BASF dodáva produkty a služby viac ako 90 000 zákazníkom1 z rôznych sektorov takmer v každej krajine na celom svete. Portfólio našich zákazníkov zahŕňa významných globálnych hráčov, stredné podniky aj koncových spotrebiteľov. Naše komplexné portfólio produktov znamená, že sme aktívni v mnohých hodnotových reťazcoch a sieťach na vytváranie hodnôt. Využívame rôzne obchodné stratégie, ktoré prispôsobujeme potrebám jednotlivých priemyselných odvetví a trhov. Siahajú od vedúceho postavenia v oblasti nákladov na základné chemikálie až po systémové riešenia šité na mieru zákazníkom.

Chceme byť pre našich zákazníkov najatraktívnejším partnerom pri zvládaní všetkých výziev, ktoré sa dajú riešiť pomocou chémie. Preto sa naďalej zameriavame na zákazníkov a ich potreby.

1 Počet zákazníkov sa vzťahuje na všetky externé spoločnosti (sold-to parties), ktoré mali zmluvu so skupinou BASF v príslušnom obchodnom roku, v rámci ktorého sa generovali služby.  

Naše hodnoty

To, ako konáme, je zásadné pre úspešnú implementáciu našej stratégie a toho, ako nás vnímajú naši akcionári. A práve to odrážajú naše štyri základné hodnoty: tvorivosť, otvorenosť, zodpovednosť a podnikavosť. Usmerňujú naše činy a určujú, ako chceme spolupracovať – ako tím, spoločne s našimi zákazníkmi a našimi partnermi.