Slovensko
Kto sme

Strategické oblasti činností a hodnoty

Strategické oblasti našich činností

Aby sme dosiahli naše ciele a boli popredná chemická spoločnosť pre našich zákazníkov, posilňujeme našu výkonnosť v oblasti inovácií a v činnostiach ako popredný výrobca chemických látok a prevádzkovateľ závodu. Využívame digitálne technológie a dáta, aby sme vytvorili ďalšiu pridanú hodnotu pre nás a našich zákazníkov. Udržateľnosť je ešte hlbšie zakorenená do riadenia nášho podnikania. U našich zamestnancoch chceme posilniť nadšenie pre našich zákazníkov. Rozširujeme naše portfólio a zdokonaľujeme našu organizáciu s cieľom lepšie uspokojovať potreby našich zákazníkov s využitím možností integrácie v rámci nášho konceptu Verbund. Definovali sme si šesť oblastí činností, prostredníctvom ktorých chceme zosilniť naše zameranie na zákazníka.

innov.jpg

Inovácie

Základom nášho úspechu sú inovácie. Spoločnosť BASF je lídrom v oblasti inovácií v chemickom priemysle. V oblasti výskumu a vývoja pracuje približne 10-tisíc zamestnancov a výdavky na výskum a vývoj predstavujú približne 2,1 miliardy eur. Na týchto silných stránkach naďalej staviame; zbližujeme výskum a vývoj a do nášho inovačného procesu začleňujeme požiadavky zákazníkov, ktorí sa tak stávajú jeho významnejšou súčasťou. Zapájame ich doň v skorších fázach a rozširujeme partnerstvá so zákazníkmi a externými partnermi.
sustai.jpg

Trvalá udržateľnosť

Hlavným hnacím motorom je udržateľnosť. Prostredníctvom našich produktov, riešení a technológií chceme vytvárať hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť a obchodnú činnosť. Za týmto účelom zvyšujeme v našich riadiacich procesoch a obchodných modeloch význam udržateľnosti. To nás etabluje ako kľúčového partnera, ktorý podporuje našich zákazníkov, otvára nové oblasti rastu a zabezpečuje dlhodobý úspech našej spoločnosti.
operat.jpg

Výroba

Našou hlavnou obchodnou činnosťou je výroba a spracovanie chemikálií. Náš Verbund nám ponúka množstvo technologických, trhových, produktových a digitálnych výhod. Naše komplexné portfólio produktov, ktoré siaha od základných chemikálií až po individuálne systémové riešenia, nám umožňuje spĺňať čoraz rozmanitejšie potreby našich zákazníkov vďaka diferencovanej ponuke.
digit.jpg

Digitalizácia

Digitalizácia je neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej činnosti. Chceme významne zlepšiť dostupnosť a kvalitu údajov o našich procesoch. Aby sme to dosiahli, do roku 2022 zdigitalizujeme procesy vo viac ako 420 závodoch na celom svete. Tieto údaje budeme systematicky analyzovať, aby sme procesy ďalej zautomatizovali, a zvýšili tak efektívnosť. Kombinácia interných a externých údajov poskytuje množstvo nových príležitostí na efektívnejšie riadenie našich prevádzok, zlepšovanie procesov a vytváranie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov.
portf.jpg

Portfólio    

Vďaka našim akvizíciám a predajom sme orientovali naše portfólio na oblasti rastu s potenciálom inovácií. Akvizícia integrovaného podniku s polyamidmi od spoločnosti Solvay a nákup rôznych podnikov od spoločnosti Bayer ďalej posilnili naše postavenie v oblasti technických plastov a v sektore poľnohospodárstva. Kľúčovú úlohu v našom budúcom raste bude zohrávať ázijský trh. Naša silná základňa v Číne v oblasti inovácií, výroby a predaja mám umožňuje diferencovane reagovať na potreby našich zákazníkov. Aby sme na tomto dynamicky rastúcom trhu posilnili svoje postavenie, v čínskom meste Čan-ťiang plánujeme vybudovať integrovaný Verbund.
people.jpg

Zamestnanci

Kľúčom k úspechu spoločnosti BASF sú naši zamestnanci. Preto sme presvedčení, že je dôležité mať také pracovné prostredie, ktoré bude napomáhať rozvoju ich talentu a umožní im a ich pracovným skupinám podávať čo najlepšie výkony. Našim zamestnancom poskytujeme viac individuálnej slobody. Zároveň podporujeme kultúru takého vedenia organizácie, ktorá našim zamestnancom umožní reagovať na potreby zákazníkov promptne a efektívne s orientáciou na riešenia.

Naše hodnoty

To, ako konáme, je zásadné pre úspešnú implementáciu našej stratégie a toho, ako nás vnímajú naši akcionári. A práve to odrážajú naše štyri základné hodnoty: tvorivosť, otvorenosť, zodpovednosť a podnikavosť. Usmerňujú naše činy a určujú, ako chceme spolupracovať – ako tím, spoločne s našimi zákazníkmi a našimi partnermi.

Naše hodnoty

sú záväzné pre všetkých zamestnancov a poskytujú rámec našich činností.

Tvorivosť

 • Pre našich zákazníkov vytvárame skvelé produkty a riešenia.  
 • Vítame odvážne nápady a dávame im možnosť rásť. 
 • Konáme s optimizmom a vzájomne sa inšpirujeme.  

Otvorenosť

 • Ceníme si rozmanitosť ľudí, názorov i skúseností.
 • Podporujeme spätnú väzbu, ktorá sa zakladá na úprimnosti, úcte a vzájomnej dôvere. 
 • Učíme sa z našich neúspechov. 

Zodpovednosť

 • Zdravie a bezpečnosť ľudí sú pre nás absolútna priorita.
 • Udržateľný prístup tvorí súčasť každého nášho rozhodnutia. 
 • Dbáme o prísne dodržiavanie zákonov a environmentálnych štandardov.

Podnikavosť

 • Zameriavame sa na našich zákazníkov individuálne, aj ako spoločnosť.
 • Využívame príležitosti a myslíme dopredu.
 • Rešpektujeme vlastníctvo a prijímame osobnú zodpovednosť.