Global Home
Slovensko
Kto sme

Chemická recyklácia plastového odpadu

Od plastového odpadu po nové chemické produkty


Plasty ponúkajú osvedčené výhody, keď slúžia ako výrobky – napríklad pri konzervácii potravín, v ľahkých konštrukciách vozidiel alebo ako stavebná izolácia. Plastový odpad, a predovšetkým plastový odpad v kontexte znečisťovania morí, je však vnímaný ako veľký globálny problém. Na jednej strane sú tu čoraz náročnejšie regulačné požiadavky týkajúce sa recyklačných kvót a recyklovateľnosti, a na druhej strane vidíme snahu našich zákazníkov o zvyšovanie podielu recyklovaných materiálov v ich ponuke. Na vyriešenie týchto výziev je potrebná inovácia a spoločné globálne úsilie naprieč hodnotovým reťazcom. S týmto problémom sa chceme úspešne vyrovnať. 

Možnosti mechanického recyklovania sú obmedzené vzhľadom na nárast podielu reziduálnych zložiek v každom cykle. Spoločnosť BASF tento problém prijala ako výzvu a zostavila tím, ktorý vyvinul projekt ChemCycling. Pri chemickej recyklácii možno fosílne zdroje pre chemickú výrobu nahradiť recyklovaným materiálom z plastového odpadu. Ako to funguje? Plastový odpad sa termochemickými procesmi premení na surovinu. Táto surovina môže byť v závode s konceptom Verbund využitá na výrobu nových chemických produktov so špičkovými parametrami na báze recyklovaného plastového odpadu. 

 

Vďaka nám sa recyklovateľnými stávajú materiály, ktoré doteraz nebolo možné recyklovať – napríklad viacvrstvové materiály alebo plasty s reziduálnymi zložkami. To napomáha k efektívnemu plneniu cieľov v oblasti recyklácie. Chemická recyklácia môže prispieť k zníženiu podielu plastového odpadu ukladaného na skládkach alebo likvidovaného v spaľovniach. Termochemická recyklácia však musí byť najprv prijatá trhom a regulačnými orgánmi. V súvislosti s touto technológiou, ekonomickými otázkami a predpismi existuje veľa nezodpovedaných otázok. Na vyriešení týchto výziev úzko spolupracujeme s príslušnými zainteresovanými osobami.

Prostredníctvom analýzy ekologickej účinnosti sa snažíme zaistiť, aby táto inovatívna metóda mala pozitívny vplyv na životné prostredie. Chemická recyklácia navyše predstavuje vzrušujúcu podnikateľskú príležitosť pre nás aj našich zákazníkov, keďže výsledné produkty majú rovnakú kvalitu ako produkty z fosílnych surovín. V súčasnosti so zákazníkmi spolupracujeme na vývoji prvých prototypov zákazníckych produktov z chemicky recyklovaného materiálu.