Global Home
Kto sme

Ekonomický rozmer

Trvalo udržateľné investície

Akcie spoločnosti BASF sú mimoriadne atraktívne pre investorov, ktorí do svojich investičných rozhodnutí začleňujú kritériá týkajúce sa životného prostredia, sociálnych aspektov a riadenia. Na finančnom trhu vzrastá povedomie o tom, že obchodná spoločnosť zameraná na trvalo udržateľný rozvoj môže v dlhodobom horizonte prekonať svojich konkurentov a súčasne minimalizovať riziká. Zaradenie do indexov a rebríčkov udržateľnosti je potvrdením našich výsledkov v oblasti životného prostredia a sociálnych otázok. Ratingové agentúry vyzdvihujú najmä naše komunitné záväzky, zamestnanecké vzťahy, správy o trvalo udržateľnom rozvoji, etiku podnikania a vývoj trvalo udržateľných výrobkov.

Obchodný prípad: Výrobný Verbund

Náš Výrobný Verbund – z nemeckého slova „spojenie“ – zahŕňa efektívne využívanie vedľajších produktov a nadbytočnej energie v hustej sieti výrobných závodov. Tým sa šetria náklady aj životné prostredie.

Viac informácií