Slovensko
Kto sme

Štúdia agentúry GTZ o investíciách v Nan-ťingu

Štúdia agentúry GTZ: Investície spoločnosti BASF v Nan-ťingu ukazujú najlepšie osvedčené postupy v čínskom chemickom priemysle

Prevádzka Verbund spoločnosti BASF v čínskom meste Nan-ťing prekračuje medzinárodné normy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a zároveň v tejto lokalite vytvára a zabezpečuje pracovné miesta. Vyplýva to z nezávislej štúdie, ktorú vykonala nemecká Agentúra pre technickú spoluprácu GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit).

Štúdia, ktorú si dala vypracovať spoločnosť BASF, sa uskutočnila v období od januára do septembra 2005 a skúmala hospodársky, environmentálny a sociálny dopad investícií spoločnosti BASF na mesto Nan-ťing a jeho okolie. Pre tento účel sa uskutočnili rozhovory s členmi samosprávy, miestnymi obyvateľmi ako aj zamestnancami spoločnosti BASF v Nan-ťingu.

Prvé výsledky štúdie boli najprv prediskutované s akcionármi v Nan-ťingu v novembri a následne predložené a prediskutované s medzinárodnými odborníkmi na pracovnom stretnutí akcionárov v Šanghaji.

BASF-YPC Co. Ltd. (s.r.o.) je spoločný podnik spoločností BASF a Sinopec s 50-percentnou účasťou každého z partnerov, ktorý vyrába chemikálie a polyméry pre rýchlo rastúci čínsky trh. Integrovaný petrochemický závod leží na ploche 220 hektárov a komerčná výroba v ňom bola spustená v júni 2005.

Ako sa uvádza v správe, táto spoločnosť je v Číne ukážkovým príkladom najmä v oblasti bezpečnostných noriem. Vo vrcholnej fáze výstavby závodu a infraštruktúry pracovali na mieste technickí experti z 22 krajín a 15 000 robotníkov. Vo fáze výstavby absolvovalo vyše 100 000 robotníkov dôkladné bezpečnostné školenie, ktoré im poskytla spoločnosť BASF-YPC Co. Ltd.

Štúdia odporučila pokračovať v rozhovoroch v rámci miestneho spoločenstva a šíriť bezpečnostné normy spoločnosti BASF i štandardy týkajúce sa životného prostredia aj do ostatných čínskych organizácií, napríklad konaním seminárov alebo organizovaním návštev. V oblasti bezpečnosti dopravy spoločnosť BASF už iniciovala strategické spojenectvo s čínskou Štátnou správou bezpečnosti práce (SAWS).

Komplex v Nan-ťingu je postavený podľa koncepcie Verbundu, ktorý sa zrodil v centrále spoločnosti BASF v nemeckom Ludwigshafene – ktorý je dnes najväčším chemickým výrobným komplexom jednej spoločnosti na svete. Vďaka spojeniu výrobných závodov dokáže spoločnosť čo najefektívnejšie využívať produkty, vedľajšie produkty a energiu, čím sa minimalizujú náklady i negatívny vplyv na životné prostredie. V komplexe tiež fungujú špičkové verejné služby, ako napríklad plynová elektráreň.