TOP
Slovensko
Kto sme

Životné prostredie

basf-ludwigshafen-site-at-night.jpg

Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti nikdy nerobíme ústupky. Naším hlavným predmetom záujmu je prevencia, ktorá nám umožňuje výstavbu a prevádzku bezpečných závodov po celom svete a zároveň bezpečnú prepravu, manipuláciu a skladovanie našich výrobkov. Na mimoriadne situácie reagujeme tým, že sme vždy a všade pripravení.

Viac
hot-air-balloon.jpg

Energia a ochrana ovzdušia

Klimatické zmeny sú celospoločenský problém. Inovatívne riešenia vyvinuté spoločnosťou BASF prispievajú k ochrane ovzdušia. V našom hodnotovom reťazci pracujeme tiež na znižovaní emisií skleníkových plynov, pričom v tomto smere hrá kľúčovú úlohu energetická účinnosť.

Viac
site-ludwigshafen.jpg

Zodpovednosť v celom hodnotovom reťazci

Rast pridanej hodnoty v dlhodobom časovom horizonte je možné dosiahnuť iba vtedy, ak je hospodársky úspech v súlade so spoločenskou zodpovednosťou a zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Naše efektívne postupy chránia životné prostredie, pretože úsporne využívame zdroje a znižujeme emisie.

Viac
basf-site-at-night.jpg

Voda

Trvalo udržateľné využívanie vody a celosvetová ochrana prírodných vodných zdrojov sú pre nás veľmi dôležité. Znižujeme emisie z našich výrobných procesov do vody a ponúkame produkty, ktoré šetria vodu a zlepšujú jej kvalitu.

Viac
basf-site-in-distance.jpg

Zdroje a ekosystémy

Summit Zeme v Riu de Janeiro v roku 1992 ukázal, že obchodné spoločnosti môžu významne prispievať k biodiverzite a jej dlhodobým prínosom.

Viac