TOP
Slovensko
Kto sme

Energia a ochrana ovzdušia

Antropogénne klimatické zmeny sú jednou z hlavných výziev, pred ktorými stojí dnešná spoločnosť. Obchod, veda, politika i spoločnosť ako celok musia pri riešení otázky klimatických zmien spojiť sily a efektívnejšie využívať zdroje. Spoločnosť BASF je zaviazaná ekonomicky efektívnejšej a ekologicky účinnejšej celosvetovej ochrane ovzdušia. Energetická účinnosť je kľúčom k tomu, aby sme vedeli spojiť ochranu ovzdušia a zachovanie zdrojov s ekonomickými výhodami.

Naše riešenia na ochranu ovzdušia

Naše produkty sa podieľajú na veľkom množstve technológií na ochranu ovzdušia v širokej škále odvetví.

Redukcia emisií naprieč nášmu hodnotovému reťazcu

Snažíme sa znižovať emisie skleníkových plynov tak v našej vlastnej výrobe, ako aj spoločne s našimi partnermi v celom hodnotovom reťazci.

Program nášho karbónového manažmentu

S cieľom umožniť ďalšie podstatné úspory CO2 sú potrebné úplne nové technológie, ktoré už začíname skúmať.

Naše ciele v oblasti ochrany ovzdušia

Vymedzili sme ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania energetickej úspornosti.

Naša podniková uhlíková stopa

Každý rok podávame správu o emisiách v celom hodnotovom reťazci BASF ako aj o produktoch v našom portfóliu, ktoré prispievajú k zamedzovaniu emisií.

Spoločné úsilie v záujme ochrany ovzdušia

Úloha našich zamestnancov, predstaviteľa spoločnosti BASF pre ochranu ovzdušia a našich partnerov v projektoch na efektívnu ochranu ovzdušia.

Spoločnosť BASF v programe CDP

Od roku 2004 sa zodpovedáme programu CDP o klimatických zmenách.