Slovensko
Kto sme

Energia a ochrana podnebia

Klimatická zmena je jednou z najnaliehavejších výziev, ktorým spoločnosť čelí. Pre BASF je ochrana podnebia kľúčovou úlohou a nevyhnutnou súčasťou našej stratégie.

 

Podporujeme cieľ Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie pod úroveň 2 stupňov Celzia. Predovšetkým, proti klimatickým zmenám chceme bojovať prostredníctvom našich zručností pri aplikácii inovatívnych riešení na nové výzvy.

BASF sa zaviazala k ekonomicky efektívnej a ekologicky účinnej globálnej ochrane klímy a podporuje cieľ OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja "Opatrenia v oblasti klímy". To sa dá úspešne dosiahnuť len spoločne, v politickom i sociálnom dialógu, ako aj prostredníctvom silných partnerstiev v oblasti ochrany podnebia.

912425460

BASF určí uhlíkovú stopu pre všetky svoje produkty

Spoločnosť BASF prostredníctvom vlastného digitálneho riešenia vypočíta uhlíkovú stopu (PCF) pre 45 000 svojich produktov. Svojim zákazníkom poskytne tieto údaje transparentne v priebehu roka 2021.

Naše riešenia na ochranu ovzdušia

Naše produkty sa podieľajú na veľkom množstve technológií na ochranu ovzdušia v širokej škále odvetví.

Redukcia emisií naprieč nášmu hodnotovému reťazcu

Snažíme sa znižovať emisie skleníkových plynov tak v našej vlastnej výrobe, ako aj spoločne s našimi partnermi v celom hodnotovom reťazci.

Program nášho karbónového manažmentu

S cieľom umožniť ďalšie podstatné úspory CO2 sú potrebné úplne nové technológie, ktoré už začíname skúmať.

Naše ciele v oblasti ochrany ovzdušia

Vymedzili sme ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania energetickej úspornosti.

Naša podniková uhlíková stopa

Každý rok podávame správu o emisiách v celom hodnotovom reťazci BASF ako aj o produktoch v našom portfóliu, ktoré prispievajú k zamedzovaniu emisií.

Spoločné úsilie v záujme ochrany ovzdušia

Úloha našich zamestnancov, predstaviteľa spoločnosti BASF pre ochranu ovzdušia a našich partnerov v projektoch na efektívnu ochranu ovzdušia.

Spoločnosť BASF v programe CDP

Od roku 2004 sa zodpovedáme programu CDP o klimatických zmenách.