Kto sme

Energia a ochrana podnebia

Klimatická zmena je jednou z najnaliehavejších výziev, ktorým spoločnosť čelí. Pre BASF je ochrana podnebia kľúčovou úlohou a nevyhnutnou súčasťou našej stratégie.

 

Podporujeme cieľ Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie pod úroveň 2 stupňov Celzia. Predovšetkým, proti klimatickým zmenám chceme bojovať prostredníctvom našich zručností pri aplikácii inovatívnych riešení na nové výzvy.

BASF sa zaviazala k ekonomicky efektívnej a ekologicky účinnej globálnej ochrane klímy a podporuje cieľ OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja "Opatrenia v oblasti klímy". To sa dá úspešne dosiahnuť len spoločne, v politickom i sociálnom dialógu, ako aj prostredníctvom silných partnerstiev v oblasti ochrany podnebia.