Slovensko
Kto sme

Energia a ochrana podnebia

Klimatická zmena je jednou z najnaliehavejších výziev, ktorým spoločnosť čelí. Pre BASF je ochrana podnebia kľúčovou úlohou a nevyhnutnou súčasťou našej stratégie.

 

Podporujeme cieľ Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie pod úroveň 2 stupňov Celzia. Predovšetkým, proti klimatickým zmenám chceme bojovať prostredníctvom našich zručností pri aplikácii inovatívnych riešení na nové výzvy.

BASF sa zaviazala k ekonomicky efektívnej a ekologicky účinnej globálnej ochrane klímy a podporuje cieľ OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja "Opatrenia v oblasti klímy". To sa dá úspešne dosiahnuť len spoločne, v politickom i sociálnom dialógu, ako aj prostredníctvom silných partnerstiev v oblasti ochrany podnebia.

Man turning a carbon dioxide knob to reduce emissions. CO2 reduction or removal concept. Composite image between a hand photography and a 3D background.

BASF určí uhlíkovú stopu pre všetky svoje produkty

Spoločnosť BASF prostredníctvom vlastného digitálneho riešenia vypočíta uhlíkovú stopu (PCF) pre 45 000 svojich produktov. Svojim zákazníkom poskytne tieto údaje transparentne v priebehu roka 2021.

Viac (EN)

man-applying-insulation.jpg

Naše riešenia na ochranu ovzdušia

Naše produkty sa podieľajú na veľkom množstve technológií na ochranu ovzdušia v širokej škále odvetví.

Viac...
transportation-terminal.jpg

Redukcia emisií naprieč nášmu hodnotovému reťazcu

Snažíme sa znižovať emisie skleníkových plynov tak v našej vlastnej výrobe, ako aj spoločne s našimi partnermi v celom hodnotovom reťazci.

Viac (stránka v angličtine)...
production.jpg

Program nášho karbónového manažmentu

S cieľom umožniť ďalšie podstatné úspory CO2 sú potrebné úplne nové technológie, ktoré už začíname skúmať.

Viac...
basf-banners.jpg

Naše ciele v oblasti ochrany ovzdušia

Vymedzili sme ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania energetickej úspornosti.

Viac (stránka v angličtine)...
production2.jpg

Naša podniková uhlíková stopa

Každý rok podávame správu o emisiách v celom hodnotovom reťazci BASF ako aj o produktoch v našom portfóliu, ktoré prispievajú k zamedzovaniu emisií.

Viac (stránka v angličtine)...
working_together.jpg

Spoločné úsilie v záujme ochrany ovzdušia

Úloha našich zamestnancov, predstaviteľa spoločnosti BASF pre ochranu ovzdušia a našich partnerov v projektoch na efektívnu ochranu ovzdušia.

Viac (stránka v angličtine)...