TOP
Slovensko
Kto sme

Naše riešenia: Produkty na ochranu ovzdušia

Produkty spoločnosti BASF sa podieľajú na veľkom množstve technológií na ochranu ovzdušia v širokej škále odvetví. Tým zabezpečujeme energetickú úspornosť a ochranu ovzdušia v rôznych oblastiach, ako je stavebníctvo či automobilový priemysel, a tiež v priemyselných procesoch.

Naším cieľom je nepretržite zvyšovať náš prínos k ochrane ovzdušia tak prostredníctvom našich aktuálnych produktov, ako aj prostredníctvom nových výrobkov a riešení. Približne tretinu našich ročných výdavkov vkladáme do výskumu a vývoja (VaV) inovácií produktov a procesov tam, kde cieľ VaV súvisí s efektívnosťou zdrojov a ochranou ovzdušia.


Príklady našich produktov na ochranu ovzdušia:

Efektívne a ekologické izolačné materiály

Photo: Materials for house building

Neopor® – energeticky účinné zateplenie fasád

Pred viac ako 50 rokmi spoločnosť BASF vynašla klasický produkt na účinnú izoláciu, známy na celom svete pod obchodným názvom Styropor®.

S výrobkom Neopor® sme túto klasiku pozdvihli o ďalšiu úroveň. Novinkou tohto produktu sú pridané čiastočky čierneho grafitu, ktoré zlepšujú kvalitu izolácie až o 20 percent.

Na zateplenie starej budovy tak, aby pôvodných 21 litrov vykurovacieho oleja, ktorý je potrebný na vykúrenie jedného štvorcového metra za rok, kleslo na sedem litrov, stačí v porovnaní s klasickým Styroporom® použiť menej izolačného materiálu.

Viac informácií o Neopore (EN)

Photo: Resistant foam

Polyuretány – energeticky úsporní všestranní pomocníci


Systémy z tvrdej polyuretánovej peny (PUR) sa vďaka svojim vynikajúcim izolačným vlastnostiam používajú v celej škále aplikácií na izoláciu pred chladom i teplom. Tvrdá pena PUR okrem úspory energie a nákladov poskytuje architektom slobodu dizajnu ako aj dodatočný obytný priestor vďaka štíhlejšej konštrukcii, v dôsledku čoho sa používa pri domácej stavbe v mnohých aplikáciách výstavby strechy, stien, priečok a podláh. Tvrdé peny Elastopor® a Elastopir® sa používajú aj ako základný materiál v skladaných doskách, napríklad ako fasádne a strešné prvky v chladiarenských a skladovacích zariadeniach. Tvrdá pena PUR je tiež prednostnou voľbou v chladničkách a mrazničkách a volí sa aj na izoláciu zásobníkov teplej vody ako aj diaľkového vykurovacieho potrubia.

Plasty a prímesi pre dlhodobejšiu udržateľnosť v odvetví mobility

Vysoko účinné prímesi zmierňujú záťaž na ovzdušie

Keropur®, prímesi do pohonných hmôt od spoločnosti BASF, sa v malých množstvách miešajú s palivom, a v motore tak dochádza k lepšiemu spaľovaniu. V dôsledku toho sa znižuje spotreba paliva a zabraňuje sa predčasnému opotrebovaniu motora, čím sa zasa znižuje produkcia znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.

Spoločnosť BASF vykonala spolu s poprednou ropnou spoločnosťou test na vozidlách v priebehu 64 000 najazdených kilometrov, ktorý ukázal, že vďaka pridaniu exkluzívnej palivovej prísady sa znížili emisie znečisťujúcich látok o 20 percent a priemerná spotreba paliva klesla o dve percentá. Analýza ekologickej účinnosti, ktorá porovnávala palivo s prímesou a bez nej, jasne ukázala, že palivové prímesi Keropur® významne prispievajú k ochrane ovzdušia a životného prostredia.

Photo: Growing plants

Používaním hnojív sa uvoľňuje veľké množstvo oxidu dusného prostredníctvom rozkladu dusíkatých látok v pôde. Inhibítor nitrifikácie od spoločnosti BASF zabezpečuje, aby pôdne baktérie metabolizovali amoniak obsiahnutý v hnojivách pomalšie, čo vedie k zníženiu koncentrácie oxidu dusného. Hnojivo dokáže plodinám dodať živiny efektívnejšie a plodiny vyžadujú hnojenie menej často. Tým sa znižujú emisie skleníkových plynov. Použitím inhibítora nitrifikácie sa znižuje aj vplyv hnojiva na podzemné vody.

Veterná energia je s chémiou výnosnejšia

Spoločnosť BASF podporuje pokračujúci rozvoj veternej energie ako ekologického zdroja energie. Jej inovatívne riešenia sú významným faktorom, ktorý prispieva k efektívnejšej výrobe, aplikácii náterov a údržbe listov rotora, základní, veží a ozubených kolies veterných turbín.

Naše výrobky preto hrajú významnú úlohu pri úspešnom zavádzaní systémov veterných turbín pre budúcu generáciu. Okrem toho naši výskumní pracovníci pracujú aj na vývoji materiálov pre organické solárne články, palivové články, novátorské systémy na uskladnenie vodíka a organické svetelné diódy (OLED).

Photo: Windmills in the sea

Nové epoxidové živice pre vysokovýkonné listy rotora

Väčšie listy rotora pomáhajú moderným systémom veterných turbín zvyšovať výkon. Ako materiál na výrobu týchto listov rotora sa etablovali epoxidové zmesi. Spoločnosť BASF ponúka vhodné dvojzložkové systémy pod obchodným názvom Baxxodur™.

Aby bolo možné vyrábať veľké bezchybné listy, zložky, ktoré sa používajú v tomto systéme, nesmú pri plnení formy reagovať príliš rýchlo. Systémy z epoxidových živíc zároveň musia vo forme rýchlo vytvrdnúť, aby sa uvoľnila pre výrobu ďalšieho listu. Spoločnosť BASF vyvinula nové systémy Baxxodur™ na báze špecializovaných tvrdidiel špeciálne na výrobu veľkých konštrukcií z vláknitých kompozitov. Pri plnení formy reagujú pomaly a pri tvrdnutí zasa rýchlo, čo znamená, že výrobcom listov rotora pre veterné turbíny sa skráti výrobný čas až o 30 percent a naopak zvýši sa ich produktivita. Spoločnosť BASF preto významne prispieva k zvyšovaniu ziskovosti veternej energie ako ekologického zdroja energie.

Photo: Windmill near BASF plant

Špeciálny ochranný náter zvyšuje ziskovosť systémov veterných turbín

Tak ako dokonalá technická konštrukcia listov rotora, aj efektívnosť a produktivita veterných turbín značne závisí od trvanlivosti a údržby náteru rotora. Povrch lopatiek je vystavený extrémnemu pôsobeniu slnka, vetra, snehu, dažďa a znečisteného ovzdušia. RELIUS COATINGS, dcérska spoločnosť firmy BASF, už vyše desať rokov ponúka špeciálne nátery pre tieto náročné poveternostné podmienky. Špeciálne materiály systému RELIUS Wind Coat zabezpečujú mimoriadne vysokú odolnosť náterov voči nepriaznivému počasiu a umožňujú vyrábať všetky produkty pre tieto viacvrstvové konštrukcie bez potreby rozpúšťadiel.