Slovensko
Kto sme

Naše riešenia: Produkty na ochranu ovzdušia

Produkty spoločnosti BASF sa podieľajú na veľkom množstve technológií na ochranu ovzdušia v širokej škále odvetví. Tým zabezpečujeme energetickú úspornosť a ochranu ovzdušia v rôznych oblastiach, ako je stavebníctvo či automobilový priemysel, a tiež v priemyselných procesoch.

Naším cieľom je nepretržite zvyšovať náš prínos k ochrane ovzdušia tak prostredníctvom našich aktuálnych produktov, ako aj prostredníctvom nových výrobkov a riešení. Približne tretinu našich ročných výdavkov vkladáme do výskumu a vývoja (VaV) inovácií produktov a procesov tam, kde cieľ VaV súvisí s efektívnosťou zdrojov a ochranou ovzdušia.


Príklady našich produktov na ochranu ovzdušia: