Slovensko
Kto sme

Zdroje a ekosystémy

Biodiverzita a ekosystémy

Ako chemická spoločnosť sme závislí od ekosystémových služieb a rovnako máme na ne vplyv. Ako príklad môžeme uviesť dostupnosť čistej vody a obnoviteľných zdrojov.

Obnoviteľné suroviny

Spoločnosť BASF sa zaviazala, že bude čo najefektívnejšie využívať cenné fosílne suroviny a energetické zdroje. Avšak tam, kde je to možné a rozumné, podporujeme využívanie obnoviteľných surovín na výrobu chemických produktov.