Slovensko
Kto sme

Zdroje a ekosystémy

basf-ludwigshafen-site.jpg.dynamic.768w432h.fc04c2237e1a4b8b816d6c5eaeeb3c320ad4b2dc.jpg

Biodiverzita a ekosystémy

Ako chemická spoločnosť sme závislí od ekosystémových služieb a rovnako máme na ne vplyv. Ako príklad môžeme uviesť dostupnosť čistej vody a obnoviteľných zdrojov.

Viac
plastic-waste-1.jpg.dynamic.768w432h.9f68c49e71cbc3256df7c05d65abf94ea3ceac3f.jpg

Obnoviteľné suroviny

Spoločnosť BASF sa zaviazala, že bude čo najefektívnejšie využívať cenné fosílne suroviny a energetické zdroje. Avšak tam, kde je to možné a rozumné, podporujeme využívanie obnoviteľných surovín na výrobu chemických produktov.

Viac