Slovensko
Kto sme

Obnoviteľné suroviny

site_friesenheim_island.jpg.dynamic.1280w720h.43028830e043a8a771c03e09ad55483f0ab704f6.jpg

Zákazníci majú čoraz väčší záujem o výrobky na báze obnoviteľných surovín, ktoré vnímajú ako zdravšie, prírodnejšie a s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Mnohí majitelia a predajcovia značiek sa preto snažia prezentovať svoje produkty týmto smerom a definujú svoje stratégie a ciele v záujme využívania obnoviteľných surovín. Napríklad v Európe sú motiváciou pre využívanie obnoviteľných zdrojov aj opatrenia Európskej komisie zamerané na znižovanie emisií CO2 a podporu biohospodárstva. Podobné programy existujú aj v iných geografických oblastiach.

Pre spoločnosť BASF sú obnoviteľné suroviny atraktívne z dvoch dôvodov: na jednej strane chceme reagovať na ťah trhu, ktorý vyplýva z dopytu spotrebiteľov a predajcov. Na druhej strane obnoviteľné suroviny umožňujú vyvíjať produkty s novými funkciami a molekulami, ktoré by inak neboli dosiahnuteľné, alebo by boli dosiahnuteľné omnoho ťažšie cestami na báze fosílnych zdrojov.

Spoločnosť BASF má produkty súvisiace s obnoviteľnými surovinami vo všetkých fázach svojho hodnotového reťazca. Vyrábame produkty z obnoviteľných surovín. Okrem toho ponúkame produkty na báze fosílnych surovín, ktoré sa využívajú na pestovanie a spracovanie plodín a pôsobia ako aktivátory pre využívanie obnoviteľných surovín, ako sú napríklad živicové spojivá pre prírodné vlákna.

Spoločnosť BASF vyvinula aj nezávisle overenú koncepciu vyvažovania prídavnou hmotnosťou, ktorá vo Verbunde BASF umožňuje nahradiť časť fosílnych surovín obnoviteľnými surovinami a prideliť ju vybraným produktom.

Spoločnosť BASF okrem toho využíva svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti chemických procesov a syntézy na to, aby obnoviteľné suroviny využívala konkurencieschopnejším spôsobom. Jej odborníci pracujú na inováciách procesov v oblastiach reaktívnych technológií (napr. fermentácie) a spracovania.

V roku 2019 tvorili suroviny z obnoviteľných zdrojov 5,3 % celkového objemu nakúpených surovín. Rovnako, ako v prípade ostatných surovín, závisí naše využívanie obnoviteľných surovín od faktorov, ako je dostupnosť, konkurencieschopnosť nákladov, potreby zákazníkov, ako aj environmentálne a sociálne otázky. V dohľadnej budúcnosti budú dominantnou surovinou spoločnosti BASF naďalej fosílne suroviny.

Obnoviteľné suroviny prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju tým, že znižujú emisie CO2 a nahrádzajú neobnoviteľné suroviny, avšak v skutočnosti nie sú trvalo udržateľné. V diskusii o obnoviteľných surovinách hrajú významnú úlohu otázky ako konkurencia v oblasti potravín, využívania pôdy či biodiverzita. Spoločnosť BASF je členom iniciatív za uplatňovanie existujúcich noriem a podieľa sa na rozvoji systémov pre certifikáciu trvalej udržateľnosti obnoviteľných surovín, ktoré nakupuje a využíva. Kladieme tiež osobitý dôraz na vývoj technológií pre obnoviteľné suroviny z nepotravinových zdrojov.