Kto sme

Obnoviteľné suroviny

Prečo používame obnoviteľné suroviny v BASF?

site_friesenheim_island.jpg.dynamic.1280w720h.43028830e043a8a771c03e09ad55483f0ab704f6.jpg

Po prvé, obnoviteľné suroviny môžu mať jedinečné vlastnosti a funkcie, ktoré je buď nemožné alebo veľmi ťažké vytvoriť pomocou fosílnych zdrojov. Výroba založená na obnoviteľných surovinách tak môže ušetriť náklady a zároveň často umožňuje inovácie. Okrem toho využívanie obnoviteľných surovín pomáha šetriť fosílne zdroje a môže prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Vyhodnocujeme vplyv na životné prostredie pri výrobe a využívaní výrobkov na báze obnoviteľných surovín metódami analýzy životného cyklu. Porovnanie analýzy životného cyklu konkurenčných výrobkov ukazuje, ktorá alternatíva je udržateľnejšia. Zároveň vidíme, že zákazníci majú čoraz väčší záujem o výrobky na báze obnoviteľných surovín, ktoré vnímajú ako zdravšie, prírodnejšie a s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

V neposlednom rade využívanie obnoviteľných surovín rozširuje našu surovinovú základňu, a tým znižuje závislosť od fosílnych zdrojov. V roku 2021 sme nakúpili približne 1,3 milióna metrických ton obnoviteľných surovín. Tieto obnoviteľné suroviny pochádzajú z rôznych hodnotových reťazcov, rastlinných olejov, tukov, obilnín, cukrov a dreva.