Kto sme

Bezpečnosť

Či už sa náš tovar prepravuje po svete nákladným vozidlom, vlakom alebo loďou, či už naše závody staviame alebo prevádzkujeme – vždy konáme zodpovedne a v žiadnom prípade nerobíme ústupky v oblasti bezpečnosti. Na celom svete používame rovnaké prísne normy. Okrem toho sme pripravení prijať potrebné odborné opatrenia v prípade, ak by nastali udalosti, ktoré by si taký zásah vyžiadali. Kvalifikácia a skúsenosti našich odborníkov na riešenie mimoriadnych situácií sú k dispozícii nepretržite prostredníctvom celosvetovej siete tiesňových telefónnych čísel.