Slovensko
Kto sme

Bezpečnosť

Či už sa náš tovar prepravuje po svete nákladným vozidlom, vlakom alebo loďou, či už naše závody staviame alebo prevádzkujeme – vždy konáme zodpovedne a v žiadnom prípade nerobíme ústupky v oblasti bezpečnosti. Na celom svete používame rovnaké prísne normy. Okrem toho sme pripravení prijať potrebné odborné opatrenia v prípade, ak by nastali udalosti, ktoré by si taký zásah vyžiadali. Kvalifikácia a skúsenosti našich odborníkov na riešenie mimoriadnych situácií sú k dispozícii nepretržite prostredníctvom celosvetovej siete tiesňových telefónnych čísel.

Emergency Response

Riešenie mimoriadnych situácií

S naším Systémom riadenia mimoriadnych udalostí sme pripravení profesionálne zasiahnuť a prijať potrebné opatrenia v prípade vzniku akejkoľvek núdzovej situácie. Naši odborníci na mimoriadne situácie slúžia ako kompetentné kontaktné osoby a sú k dispozícii na celom svete 24 hodín denne.

Viac...
basf-ludwigshafen-site-at-night.jpg

Bezpečnosť procesov

Pri projektovaní a prevádzkovaní našich výrobných zariadení sa sústreďujeme na prevenciu, pričom zhodnocujeme a zároveň do nej začleňujeme všetky aspekty ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Viac...
Distribution Safety

Bezpečnosť distribúcie

Náš cieľ je zabezpečovať bezpečnú dopravu, manipuláciu a skladovanie našich výrobkov. Na to sme stanovili celosvetovo štandardizované parametre.

Viac...