Kto sme

Bezpečnosť distribúcie

Náš cieľ je zabezpečovať bezpečnú dopravu, manipuláciu a skladovanie našich výrobkov. Dosiahnuť ho chceme prostredníctvom spoľahlivých logistických partnerov, celosvetových noriem a efektívnej organizácie.

To, čo zákazníci očakávajú od našich logistických operácií, je jasné: chcú, aby výrobky, ktoré si objednali, boli doručené presne a v správnom množstve i kvalite. Preto je výrobky potrebné prepravovať, manipulovať s nimi a skladovať ich bezpečne. Zabezpečením týchto podmienok pri doručovaní výrobkov našim zákazníkom si plníme svoju povinnosť a záväzok voči spoločnosti.