Kto sme

Bezpečnosť procesov

Bezpečnosť procesov je kľúčový prvok bezpečnej a efektívnej výroby. Náš cieľ je budovať a prevádzkovať výrobné zariadenia tak, aby v nich pokiaľ možno čo najmenej dochádzalo k poruchám a zlyhaniam. Pri projektovaní a výstavbe nových zariadení na celom svete aplikujeme rovnako náročné bezpečnostné normy. Rovnako globálne platia aj naše požiadavky na bezpečnosť existujúcich zariadení.