Slovensko
Kto sme
Slovensko
Kto sme

Dokážete si predstaviť svet bez chémie?

Vo svete, ktorý poznáme, hrá chémia nesmierne dôležitú úlohu. 

Vďaka chémii máme mobilné telefóny, čistiace prostriedky, oblečenie, ale aj dostatok jedla vrátane zdravších potravín. Čistí vodu, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame.

Chémia je všade okolo nás. V domoch, v ktorých bývame, v topánkach, ktoré nosíme, v asfalte, po ktorom kráčame. Takmer všetko okolo nás je vytvorené z chemických látok. Vďaka poddajnej pene v podrážkach topánok môžeme našľapovať mäkko a bezbolestne, vďaka syntetickým farbám naše oblečenie žiari pestrými farbami a vďaka chémii je v našich domovoch teplo aj počas zimy.

Vo svete, aký poznáme, hrá chémia nezastupiteľnú úlohu. Preto v BASF nevyrábame len chemikálie. My tvoríme chémiu. Každý deň.

Chémia je riešenie. Dokážete si vôbec predstaviť svet bez chémie?

Bezpečnejší život vďaka chémii

Súčasná pandémia COVID-19 prináša obrovské výzvy a mení svet, ktorý poznáme. Všetky odvetvia sa maximálne snažia udržať krok s aktuálnym vývojom situácie a zamedziť šíreniu vírusu. Jedno odvetvie však v tejto snahe hrá kľúčovú úlohu: chemický priemysel.

Dostatok zdravých potravín (a vody) vďaka chémii

V roku 2050 bude na Zemi žiť takmer desať miliárd ľudí. Zatiaľ čo svetová populácia a jej požiadavky neustále rastú, zdroje našej planéty sú obmedzené. Organizácia Spojených národov (OSN) predpovedá, že do roku 2050 bude ľudstvo musieť zvýšiť produkciu potravín o 70 %, ak bude chcieť nakŕmiť celý svet.

Viac čistej vody vďaka chémii

oda je hlavný zdroj života. Naše telo tvorí až 80 % vody a pokrýva 70 % našej planéty. Vzhľadom na rastúcu svetovú populáciu a neustále zvyšujúci sa dopyt po vode je však táto životodarná tekutina čoraz vzácnejším a nedostatkovejším zdrojom.

Čisté ovzdušie vďaka chémii

Vzduch okolo nás má veľký vplyv na náš každodenný život. Nedávne štúdie dokonca ukázali, že znečistenie ovzdušia môže v skutočnosti zvyšovať riziko problémov s dýchaním počas spánku. Naše katalyzátory prispievajú k znižovaniu škodlivých emisií z automobilov a priemyselných podnikov. Práve vďaka chémii dýchame čistejší vzduch.

Chémia chráni našu pokožku

Keby neexistovala chémia, pobyt na pláži za slnečného dňa by pre nás predstavoval značné riziko. Hrozili by nám popáleniny od slnka, naša pokožka by bola poškodená a v konečnom dôsledku by sme starli oveľa rýchlejšie.

BASF_WWC_Blog_v001

Vďaka chémii máme bezpečnejšie a odolnejšie cesty

V roku 2050 bude na našej planéte žiť takmer desať miliárd ľudí. Rýchly životný štýl a zvyšujúca sa urbanizácia, ako aj zvýšená nákladná cestná doprava si budú vyžadovať nové koncepcie výstavby.

 

Road_resize_template

Lepší digitálny život vďaka chémii

Elektrické a elektronické (E&E) zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a v budúcnosti nimi budú ešte viac. V spoločnosti BASF spájame naše inovácie s potrebami našich zákazníkov v celosvetovom elektronickom priemysle s cieľom poskytovať najmodernejšie chemikálie a elektronické materiály v hodnotovom reťazci E&E.

Road_resize_template

Vďaka chémii sa kolesá stále točia

Keď sa v 50. rokoch 20. storočia rozbehla súkromná automobilová doprava, výrazne vzrástol dopyt po pneumatikách pre autá i bicykle. Odvtedy sa pri výrobe pneumatík na celom svete používajú adhezíva od spoločnosti BASF.

Road_resize_template

Vďaka chémii sú naše automobily farebné a chránené pred poškodením 

Počet automobilov v našich uliciach neustále rastie. V roku 2020 bude na cestách celého sveta približne 1,2 miliardy áut, čo je nárast o takmer 300 miliónov v porovnaní s rokom 2012. Mobilita už dnes stojí pred novými výzvami: rast svetovej populácie, zvyšujúca sa životná úroveň na rozvíjajúcich sa trhoch, narastajúca urbanizácia, klimatické zmeny a obmedzená dostupnosť fosílnych palív – to všetko si vyžaduje nové koncepcie, ktoré musia zohľadňovať udržateľný vývoj a energetickú účinnosť.

Road_resize_template

Vďaka chémii sú ochranné pomôcky ešte bezpečnejšie

Plasty majú množstvo preukázaných výhod v rôznych oblastiach. Patria k nim napríklad obalové aplikácie zabraňujúce straty potravín, ľahká konštrukcia vozidiel, izolácia budov, bezpečnostné a ochranné vybavenie a mnoho ďalších. Prísady do plastov od spoločnosti BASF zlepšujú spracovanie a vlastnosti plastových výrobkov, a preto sú riešením problémov pri zložitých úlohách takmer vo všetkých oblastiach spracovania plastov.

Print

Chémia umožňuje recykláciu plastového odpadu

Plastový odpad – a najmä plastový odpad v moriach – sa považuje za veľký celosvetový problém. Na jednej strane sa zvyšuje regulačný tlak v súvislosti s kvótami recyklácie a recyklovateľnosti a na druhej strane pevné záväzky našich zákazníkov smerom k zvyšovaniu podielu recyklovaného materiálu v ich ponuke. Vyriešenie týchto problémov si vyžaduje inovácie a spoločné úsilie v celom hodnotovom reťazci a v celosvetovom meradle.