Slovensko
Kto sme

Dokážete si predstaviť svet bez chémie?

Vo svete, ktorý poznáme, hrá chémia nesmierne dôležitú úlohu. 

Vďaka chémii máme mobilné telefóny, čistiace prostriedky, oblečenie, ale aj dostatok jedla vrátane zdravších potravín. Čistí vodu, ktorú pijeme, vzduch, ktorý dýchame.

Chémia je všade okolo nás. V domoch, v ktorých bývame, v topánkach, ktoré nosíme, v asfalte, po ktorom kráčame. Takmer všetko okolo nás je vytvorené z chemických látok. Vďaka poddajnej pene v podrážkach topánok môžeme našľapovať mäkko a bezbolestne, vďaka syntetickým farbám naše oblečenie žiari pestrými farbami a vďaka chémii je v našich domovoch teplo aj počas zimy.

Vo svete, aký poznáme, hrá chémia nezastupiteľnú úlohu. Preto v BASF nevyrábame len chemikálie. My tvoríme chémiu. Každý deň.

Chémia je riešenie. Dokážete si vôbec predstaviť svet bez chémie?

Medical_teaser.jpg

Bezpečnejší život vďaka chémii

Súčasná pandémia COVID-19 prináša obrovské výzvy a mení svet, ktorý poznáme. Všetky odvetvia sa maximálne snažia udržať krok s aktuálnym vývojom situácie a zamedziť šíreniu vírusu. Jedno odvetvie však v tejto snahe hrá kľúčovú úlohu: chemický priemysel.

Dozvedieť sa viac

Food_Linkedin.jpg

Dostatok zdravých potravín (a vody) vďaka chémii

V roku 2050 bude na Zemi žiť takmer desať miliárd ľudí. Zatiaľ čo svetová populácia a jej požiadavky neustále rastú, zdroje našej planéty sú obmedzené. Organizácia Spojených národov (OSN) predpovedá, že do roku 2050 bude ľudstvo musieť zvýšiť produkciu potravín o 70 %, ak bude chcieť nakŕmiť celý svet.

Dozvedieť sa viac

Water_Linkedin.jpg

Viac čistej vody vďaka chémii

oda je hlavný zdroj života. Naše telo tvorí až 80 % vody a pokrýva 70 % našej planéty. Vzhľadom na rastúcu svetovú populáciu a neustále zvyšujúci sa dopyt po vode je však táto životodarná tekutina čoraz vzácnejším a nedostatkovejším zdrojom.

Dozvedieť sa viac

Air_Linkedin.jpg

Čisté ovzdušie vďaka chémii

Vzduch okolo nás má veľký vplyv na náš každodenný život. Nedávne štúdie dokonca ukázali, že znečistenie ovzdušia môže v skutočnosti zvyšovať riziko problémov s dýchaním počas spánku. Naše katalyzátory prispievajú k znižovaniu škodlivých emisií z automobilov a priemyselných podnikov. Práve vďaka chémii dýchame čistejší vzduch.

Dozvedieť sa viac

Skin_Linkedin.jpg

Chémia chráni našu pokožku

Keby neexistovala chémia, pobyt na pláži za slnečného dňa by pre nás predstavoval značné riziko. Hrozili by nám popáleniny od slnka, naša pokožka by bola poškodená a v konečnom dôsledku by sme starli oveľa rýchlejšie.

Dozvedieť sa viac

BASF_WWC_Blog_v001

Vďaka chémii máme bezpečnejšie a odolnejšie cesty

V roku 2050 bude na našej planéte žiť takmer desať miliárd ľudí. Rýchly životný štýl a zvyšujúca sa urbanizácia, ako aj zvýšená nákladná cestná doprava si budú vyžadovať nové koncepcie výstavby.

 

Dozvedieť sa viac

Road_resize_template

Lepší digitálny život vďaka chémii

Elektrické a elektronické (E&E) zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a v budúcnosti nimi budú ešte viac. V spoločnosti BASF spájame naše inovácie s potrebami našich zákazníkov v celosvetovom elektronickom priemysle s cieľom poskytovať najmodernejšie chemikálie a elektronické materiály v hodnotovom reťazci E&E.

Dozvedieť sa viac

Road_resize_template

Vďaka chémii sa kolesá stále točia

Keď sa v 50. rokoch 20. storočia rozbehla súkromná automobilová doprava, výrazne vzrástol dopyt po pneumatikách pre autá i bicykle. Odvtedy sa pri výrobe pneumatík na celom svete používajú adhezíva od spoločnosti BASF.

Dozvedieť sa viac

Road_resize_template

Vďaka chémii sú naše automobily farebné a chránené pred poškodením 

Počet automobilov v našich uliciach neustále rastie. V roku 2020 bude na cestách celého sveta približne 1,2 miliardy áut, čo je nárast o takmer 300 miliónov v porovnaní s rokom 2012. Mobilita už dnes stojí pred novými výzvami: rast svetovej populácie, zvyšujúca sa životná úroveň na rozvíjajúcich sa trhoch, narastajúca urbanizácia, klimatické zmeny a obmedzená dostupnosť fosílnych palív – to všetko si vyžaduje nové koncepcie, ktoré musia zohľadňovať udržateľný vývoj a energetickú účinnosť.

Dozvedieť sa viac

Road_resize_template

Vďaka chémii sú ochranné pomôcky ešte bezpečnejšie

Plasty majú množstvo preukázaných výhod v rôznych oblastiach. Patria k nim napríklad obalové aplikácie zabraňujúce straty potravín, ľahká konštrukcia vozidiel, izolácia budov, bezpečnostné a ochranné vybavenie a mnoho ďalších. Prísady do plastov od spoločnosti BASF zlepšujú spracovanie a vlastnosti plastových výrobkov, a preto sú riešením problémov pri zložitých úlohách takmer vo všetkých oblastiach spracovania plastov.

Dozvedieť sa viac

Print

Chémia umožňuje recykláciu plastového odpadu

Plastový odpad – a najmä plastový odpad v moriach – sa považuje za veľký celosvetový problém. Na jednej strane sa zvyšuje regulačný tlak v súvislosti s kvótami recyklácie a recyklovateľnosti a na druhej strane pevné záväzky našich zákazníkov smerom k zvyšovaniu podielu recyklovaného materiálu v ich ponuke. Vyriešenie týchto problémov si vyžaduje inovácie a spoločné úsilie v celom hodnotovom reťazci a v celosvetovom meradle.

Zistiť viac

Print

Chémia chráni klímu

Klimatické zmeny sú jedným z najnaliehavejších problémov, pred ktorými dnes stojí ľudská spoločnosť. Spoločnosť BASF podporuje cieľ Parížskej dohody o zmene klímy a obmedzení globálneho otepľovania výrazne pod dva stupne Celzia. Proti klimatickým zmenám chceme bojovať predovšetkým svojimi zručnosťami v aplikácii inovatívnych riešení, ktoré pomôžu riešiť nové problémy. Pre spoločnosť BASF je ochrana podnebia kľúčovou úlohou a nevyhnutnou súčasťou našej stratégie.

Dozvedieť sa viac

Print

Chémia prispieva k trvalo udržateľnej budúcnosti

Potreba potravín, energie a čistej vody pre rastúcu svetovú populáciu, obmedzené zdroje a ochrana klímy – pri všetkých týchto problémoch zohrávajú kľúčovú úlohu inovácie na báze chémie. V spoločnosti BASF chceme prispievať k vytváraniu sveta, ktorý bude poskytovať životaschopnú budúcnosť so zvýšenou kvalitou života pre všetkých. Robíme to tak, že vytvárame chémiu pre našich zákazníkov a celú spoločnosť a čo najlepšie využívame dostupné zdroje. Udržateľnosť je jadrom toho, čo robíme, pretože v spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.

Dozvedieť sa viac

Print

Chémia vytvára hodnotu pre spoločnosť

Trvalo udržateľný rozvoj sa definuje ako rovnováha hospodárskeho úspechu, ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Aby obchodná spoločnosť efektívne zvládla trvalo udržateľný rozvoj, musí byť schopná merať alebo inak kvantifikovať udržateľnosť v každom z týchto pilierov.

Dozvedieť sa viac