Global Home
Kto sme

Čisté ovzdušie vďaka chémii

Vzduch okolo nás má veľký vplyv na náš každodenný život. Nedávne štúdie dokonca ukázali, že znečistenie ovzdušia môže v skutočnosti zvyšovať riziko problémov s dýchaním počas spánku. Naše katalyzátory prispievajú k znižovaniu škodlivých emisií z automobilov a priemyselných podnikov. Práve vďaka chémii dýchame čistejší vzduch.

Chémia čistého vzduchu

Smog vzniká zhlukovaním veľkého množstva jemných čiastočiek vznášajúcich sa v povetrí. Tieto čiastočky pochádzajú z mnohých zdrojov, no prevažne z dopravy a priemyslu. Proti znečisteniu ovzdušia sa však dá bojovať chémiou.

Spoločnosť BASF už viac ako 50 rokov vyvíja riešenia na zabezpečovanie čistého vzduchu. Patrí k nim aj vynález katalyzátora pre automobily z roku 1970. Katalyzátory odstraňujú až 99 % znečisťujúcich látok zo vzduchu, ktorý dýchame. Prispievajú k znižovaniu škodlivých emisií z automobilov a priemyselných podnikov, ktoré prenikajú do ovzdušia, vďaka čomu môžeme dýchať čistejší a bezpečnejší vzduch.

Od chvíle, keď sa zobudíme, až do chvíle, keď ideme spať, vplýva na náš život kvalita vzduchu, ktorý dýchame. Preto neustále vyvíjame nové riešenia na zabezpečenie čistejšieho vzduchu, ktoré – aj keď ich nevidno – nám zlepšujú život.

1. Vstávať!

Naše katalyzátory zaisťujú, aby bol vzduch okolo nás čistejší a bezpečnejší z hľadiska dýchania. Nedávne štúdie ukázali, že dýchanie čistejšieho vzduchu vedie aj ku kvalitnejšiemu nočnému spánku.

airphoto 1.jpg

2. Riadenie motorových vozidiel

Na cestách po celom svete jazdí viac ako 1,4 miliardy motorových vozidiel. Naše katalyzátory – ktoré sú zabudované do výfukových systémov osobných automobilov, kamiónov, motocyklov a ďalších vozidiel – sú určené na znižovanie ich škodlivých emisií.

airphoto 2.jpg

3. Lietanie

Naša snaha o zlepšovanie kvality ovzdušia sa nezameriava len na motorové vozidlá a budovy. Ponúkame tiež produkty určené na zlepšovanie kvality ovzdušia v kabínach komerčných lietadiel, kde znižujú hladinu škodlivého ozónu, ktorý sa nachádza vo vysokých nadmorských výškach.

airphoto 3.jpg

4. Stravovanie mimo domu

Vyvinuli sme tiež systémy, ktoré pracujú v komerčných budovách súbežne s klimatizáciou a zaisťujú, aby bol vzduch, ktorý dýchame, čistejší a bezpečnejší.

airphoto 4.jpg