Global Home
Kto sme

Chémia chráni klímu

Klimatické zmeny sú jedným z najnaliehavejších problémov, pred ktorými dnes stojí ľudská spoločnosť.

Spoločnosť BASF podporuje cieľ Parížskej dohody o zmene klímy a obmedzení globálneho otepľovania výrazne pod dva stupne Celzia. Proti klimatickým zmenám chceme bojovať predovšetkým svojimi zručnosťami v aplikácii inovatívnych riešení, ktoré pomôžu riešiť nové problémy. Pre spoločnosť BASF je ochrana podnebia kľúčovou úlohou a nevyhnutnou súčasťou našej stratégie.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Náš cieľ v oblasti ochrany klímy

Spoločnosť BASF chce do roku 2030 dosiahnuť uhlíkovo neutrálny rast (CO2). Naším cieľom je pri zvyšovaní výroby udržať celkový objem emisií skleníkových plynov z našich výrobných zariadení (okrem emisií z predaja energie tretím stranám) a nákup energie na úrovni roku 2018 (ekvivalentné 21,9 miliónom metrických ton CO2).

Chceme dosiahnuť náš cieľ v oblasti ochrany podnebia a umožniť ďalšie znižovanie emisií prostredníctvom opatrení na optimalizáciu závodov, nákupom nízkouhlíkovej energie a prostredníctvom programu výskumu a vývoja so zameraním na dlhodobé znižovanie našich emisií skleníkových plynov. Tieto opatrenia sme zahrnuli do nášho globálneho Programu riadenia emisií oxidu uhličitého.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Znižovanie emisií CO2

Spoločnosť BASF v ostatných desaťročiach dosiahla už značné zníženie emisií CO2 – optimalizáciou výroby energie a výrobných procesov, ako aj systematickým znižovaním emisií oxidu dusného. V tomto úsilí pokračujeme a pri nákupe elektriny postupne nahrádzame fosílne palivá obnoviteľnými zdrojmi. Okrem toho výskumní pracovníci spoločnosti BASF intenzívne pracujú na zásadne nových výrobných procesoch s nízkymi emisiami CO2 s cieľom dramaticky znížiť naše emisie skleníkových plynov.

Riadenie emisií oxidu uhličitého

Sme optimisti, že tieto procesy bude možné implementovať od roku 2030. Naším hlavným cieľom v tomto smere je zabrániť tomu, aby sa emisie CO2 vôbec vyskytovali. Čoraz väčšiu úlohu budú zohrávať aj ďalšie možnosti, ako je využívanie biomasy, CO2 alebo odpadu ako suroviny na chemickú výrobu. Potenciál udržateľnej dostupnej biomasy však nie je neobmedzený. Zatiaľ je využívanie CO2 obmedzené vzhľadom na veľké množstvo energie, ktoré si to vyžaduje.