TOP
Carbon menagement blog
Slovensko
Kto sme
Slovensko
Kto sme

Chémia chráni klímu

Klimatické zmeny sú jedným z najnaliehavejších problémov, pred ktorými dnes stojí ľudská spoločnosť.

Spoločnosť BASF podporuje cieľ Parížskej dohody o zmene klímy a obmedzení globálneho otepľovania výrazne pod dva stupne Celzia. Proti klimatickým zmenám chceme bojovať predovšetkým svojimi zručnosťami v aplikácii inovatívnych riešení, ktoré pomôžu riešiť nové problémy. Pre spoločnosť BASF je ochrana podnebia kľúčovou úlohou a nevyhnutnou súčasťou našej stratégie.

Carbon Management: New Catalysts for Clean Olefins

Náš cieľ v oblasti ochrany klímy

Spoločnosť BASF chce do roku 2030 dosiahnuť uhlíkovo neutrálny rast (CO2). Naším cieľom je pri zvyšovaní výroby udržať celkový objem emisií skleníkových plynov z našich výrobných zariadení (okrem emisií z predaja energie tretím stranám) a nákup energie na úrovni roku 2018 (ekvivalentné 21,9 miliónom metrických ton CO2).

Chceme dosiahnuť náš cieľ v oblasti ochrany podnebia a umožniť ďalšie znižovanie emisií prostredníctvom opatrení na optimalizáciu závodov, nákupom nízkouhlíkovej energie a prostredníctvom programu výskumu a vývoja so zameraním na dlhodobé znižovanie našich emisií skleníkových plynov. Tieto opatrenia sme zahrnuli do nášho globálneho Programu riadenia emisií oxidu uhličitého.

Carbon Management: New process for clean hydrogen

Znižovanie emisií CO2

Spoločnosť BASF v ostatných desaťročiach dosiahla už značné zníženie emisií CO2 – optimalizáciou výroby energie a výrobných procesov, ako aj systematickým znižovaním emisií oxidu dusného. V tomto úsilí pokračujeme a pri nákupe elektriny postupne nahrádzame fosílne palivá obnoviteľnými zdrojmi. Okrem toho výskumní pracovníci spoločnosti BASF intenzívne pracujú na zásadne nových výrobných procesoch s nízkymi emisiami CO2 s cieľom dramaticky znížiť naše emisie skleníkových plynov.

Riadenie emisií oxidu uhličitého

Sme optimisti, že tieto procesy bude možné implementovať od roku 2030. Naším hlavným cieľom v tomto smere je zabrániť tomu, aby sa emisie CO2 vôbec vyskytovali. Čoraz väčšiu úlohu budú zohrávať aj ďalšie možnosti, ako je využívanie biomasy, CO2 alebo odpadu ako suroviny na chemickú výrobu. Potenciál udržateľnej dostupnej biomasy však nie je neobmedzený. Zatiaľ je využívanie CO2 obmedzené vzhľadom na veľké množstvo energie, ktoré si to vyžaduje.