Slovensko
Kto sme

Chémia chráni našu pokožku

Keby neexistovala chémia, pobyt na pláži za slnečného dňa by pre nás predstavoval značné riziko. Hrozili by nám popáleniny od slnka, naša pokožka by bola poškodená a v konečnom dôsledku by sme starli oveľa rýchlejšie.

Rastliny milujú slnko. Ľudia milujú slnko. Každý má rád slnko. Ale slnko môže byť aj veľmi škodlivé. Ľudská pokožka je zraniteľná, a preto je dôležité, dnes viac než kedykoľvek predtým, chrániť ju pred ultrafialovým (UV) slnečným žiarením. Našťastie máme opaľovací krém – vďaka chémii.

The Sunscreen Simulator, BASF’s digital lab for sun-care formulations, enables formulators to explore the performance of sunscreens under development before starting costly in vitro and in vivo studies.

Chémia opaľovacieho krému a ako chráni našu pokožku

Slnko vyžaruje rôzne UV lúče, ktoré delíme podľa odlišných vlnových dĺžok na typ UVA, známy ako „lúče starnutia“ (ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 320 až 400 nanometrov), a typ UVB, ktorý nám spaľuje pokožku (ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 290 až 320 nanometrov).

Hlavnými zložkami opaľovacieho krému sú chemické látky. Tieto chemické látky sa nazývajú pohlcovače UV žiarenia a ich úlohou je pohlcovať škodlivé žiarenie UVB a UVA a zabezpečovať, aby bolo neškodné pre našu pokožku.

Najlepšie opaľovacie krémy obsahujú pohlcovače žiarenia UVA aj UVB. A práve tu vstupuje na scénu spoločnosť BASF. Ponúka široké spektrum účinných a moderných UV filtrov určených na integráciu do širokej palety prípravkov na opaľovanie, ktoré chránia všetky typy pokožky a sú vhodné na každú situáciu – od intenzívneho slnenia až po každodennú prevenciu.

Phytosoothe® protects the physical and microbiotic skin barrier and is especially suitable for formulations developed for sensitive skin or babies.

UV filtre majú náročnú úlohu. Očakáva sa od nich, že zabezpečia spoľahlivú ochranu pred rôznymi typmi UV žiarenia. Opaľovacie krémy a ochranné prípravky musia zároveň pôsobiť príjemné na našu pokožku. A na splnenie všetkých týchto požiadaviek sú potrebné vynikajúce odborné vedecké znalosti. Dnes je už nevyhnutnosťou kombinácia účinných UVB, UVA a/alebo širokospektrálnych filtrov, ktoré poskytujú celkovú ochranu. Dobrým príkladom sú odevy a textílie, pretože rovnomerne znižujú expozíciu pokožky celému spektru UV žiarenia.

Prvé opaľovacie krémy a ich UV filtre sa zameriavali iba na prevenciu erytému, teda spálenia kože od slnka. Súčasné výrobky na opaľovanie omnoho však musia ponúknuť omnoho viac. Moderná ochrana pred UV žiarením spočíva na dvoch pilieroch: jeden je zameraný na kozmetiku a druhý na zdravie. Časť „zdravie“ sa týka znižovania rizika rakoviny kože. V pilieri „kozmetika“ je UV žiarenie jedným z hlavných dôvodov, prečo pokožka predčasne starne, prečo vznikajú vrásky a prečo vyzeráme starší, než v skutočnosti sme.

Sunscreen and day-care products with BASF’s water-repellent UV filter Tinosorb® S protect human skin reliably against UV-A and UV-B radiation. Magnification 1800:1 (15cm in width)