Slovensko
Kto sme

Chémia umožňuje recykláciu plastového odpadu

Plastový odpad – a najmä plastový odpad v moriach – sa považuje za veľký celosvetový problém. Na jednej strane sa zvyšuje regulačný tlak v súvislosti s kvótami recyklácie a recyklovateľnosti a na druhej strane pevné záväzky našich zákazníkov smerom k zvyšovaniu podielu recyklovaného materiálu v ich ponuke. Vyriešenie týchto problémov si vyžaduje inovácie a spoločné úsilie v celom hodnotovom reťazci a v celosvetovom meradle.

chemcycling 1x.png

Čo je chemická recyklácia plastového odpadu (Chemcycling)?

Spoločnosť BASF sa chopila tejto výzvy a vyvinula projekt chemickej recyklácie plastového odpadu s názvom Chemcycling. Plastový odpad sa pomocou termochemických procesov štiepi na ropné alebo plynné produkty, z ktorých sa stávajú suroviny pre chemický priemysel. Tieto suroviny môžu vo Verbunde nahradiť fosílne suroviny a použiť sa na výrobu nových produktov, najmä plastov. Prostredníctvom certifikovaného systému tretej strany môžeme na každý produkt prideliť podiel recyklovaných zdrojov.

Aké sú výhody chemickej recyklácie?

Chemická recyklácia umožňuje recyklovať plasty, pre ktoré dnes neexistujú žiadne iné riešenia recyklácie: mechanická recyklácia je vhodná na recykláciu čistých materiálov, ktoré sa získavajú zberom a triedením vo veľkých objemoch. Náš odpad však obsahuje aj plastové výrobky, v ktorých sa v záujme optimálnych vlastností skombinovalo viacero druhov plastov, plasty s priľnavými zvyškami (napr. zvyšky jedla na obaloch) a plasty, ktoré nie je možné ekonomicky triediť na recykláciu. Chemická recyklácia môže byť spôsob, ako tieto materiály recyklovať, a odkloniť ich tak od spaľovní či skládok, kde by inak skončili. Chemická recyklácia predstavuje pre nás i našich zákazníkov zaujímavú obchodnú príležitosť, pretože výsledné produkty majú rovnakú kvalitu ako produkty z fosílnych surovín.

Je chemická recyklácia neškodná pre životné prostredie?

Na konci životnosti plastového výrobku by sa malo zvoliť ekologicky najefektívnejšie riešenie. Keďže chemická recyklácia je jednou z možností, ako recyklovať zmiešané, viacvrstvové alebo iné zložité plasty, dopĺňa mechanickú recykláciu a môže predstavovať udržateľnejšiu alternatívu k spaľovaniu alebo skládkovaniu. Analýzou životnosti zabezpečujeme, aby tento inovatívny prístup vytváral hodnotu pre životné prostredie.

V pilotnej fáze predstavila spoločnosť BASF zákazníkom prvé prototypy. Patrili k nim obaly na syr mozzarella, priehľadné komponenty do chladničiek a izolačné nádoby pre citlivé aplikácie.

Posledná aktualizácia utorok, 22. septembra 2020